Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Zpracuji biologické hodnocení
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 29. 08. 2009 (22144 přečtení)

Jednou z mých služeb je biologické hodnocení. Povinnost provést biologické hodnocení ukládá příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení.Biologické hodnocení

Biologické hodnocení je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny, přímých i nepřímých vlivů záměru z hlediska vlivu na rostliny a živočichy. Zabývá se celým průběhem zamýšleného zásahu, výstavbou, užíváním a odstraněním stavby. Obsahem biologického hodnocení je i srovnání variant záměru variantou optimální.

Zákon upravuje biologické hodnocení v § 67 zákona 114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška). Investor je povinen provést biologické hodnocení na vlastní náklady. Uloží-li příslušný úřad v závěrečném stanovisku náhradní opatření k ochraně přírody, je investor povinen tato opatření provést. Biologické hodnocení může provádět jen autorizovaná osoba.

Průběh: Biologické hodnocení většinou trvá jednu vegetační sezónu. Zahrnuje botanický a zoologický průzkum, podle charakteru lokality mohou být přizvání specialisté (hydrolog, ichtyolog, entomolog), následuje vyhodnocení vlivů záměru.

Moje služby: Jako držitelka autorizace zpracuji se svým odborným týmem kompletní biologické hodnocení. Navrhnu varianty bez negativních vlivů nebo s nízkými negativními vlivy.

Autorizace: Kopie autorizace pro biologické hodnocení podle § 67 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č.j. 9179/ENV/06, 372/640/06 ze dne 28.2.2006

 

Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci? Potřebujete zpracovat biologické hodnocení?

Napište mi


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.