Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 30. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Rostliny ČR * Zkratky v botanické nomenklatuře
Mgr. Ivana Paukertová - Rostliny ČR - 10. 04. 2008 (11389 přečtení)

Význam  zkratek, používaných ve vědeckých (tj. latinských) názvech rostlin.Zkratka Z latinského Překlad Význam Příklad
auct. auctorum   podle různých autorů auct. boh. et morav.= podle názorů autorů českých a moravských, nikoliv podle autorů jiných
ex ex z značí, že prvý autor uveřejnil jméno ve spisu autora druhého Kit. ex Willd. značí, že Kitaibel uveřejnil jméno ve spise Willdenově
f., fil. za jménem autora filius syn Linné filius = Linneův syn L. fil.
f. před jménem rostliny forma forma nejnižší systematická hodnota  
non al. non alii nikoli jiný   L. non al. = podle názoru Linnéova, nikoliv podle autorů jiných
et al. et alii a jiní používá se v případě, že autorů je mnoho, pak se uvede první autor a tato zkratka
Novák et al. = Novák a spoluautoři
p. p. pro parte zčásti jméno, uvedené před touto zkratkou se jen zčásti kryje s naším pojmem a zčásti značí i jinou rostlinu  
p. p. maj. pro parte majore z největší části jméno, uvedené před zkrat­kou se z větší zčásti kryje s naším pojmem a z menší části značí i jinou rostlinu  
s. l. sensu lato nebo sensu latiore v širším slova smyslu jméno před zkratkou je uvedeno v širším smyslu než uvádí původní autor  
s. s. nebo s. str. sensu stricto nebo sensu strictiore v užším smyslu jméno před zkratkou je uvedeno v užším smyslu než uvádí původní autor  
pro sp. pro specie popsáno jako druh    
var. varietas varieta, odrůda nižší systematická hodnota  
subsp., ssp. subspecies plemeno, poddruh nižší systematická hodnota než druh  
sp. species druh    
syn. synonymum synonymum, synonyma neplatná, souznačná jména dříve platná jména
(L.)     jméno autora v závorkách značí, že tento autor použil předchozího jména rostliny v jiné kombinaci jmen např. jako jinou systematickou hodnotu, nebo s jiným jménem rodovým a pod.

Související články:
Taxonomické jednotky a botanická nomenklatura (08.04.2008)
[Akt. známka: 4,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.