Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Veřejné projednání
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (8426 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. nemění na § 17 (veřejné projednání) nic.Průvodce investora procesem EIA

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Závěrečné stanovisko

Časový průběh procesu EIA

  

Povinnosti investora: Příslušný úřad může ukončit veřejné projednání v případě neúčasti oznamovatele a stanovit nový termín veřejného projednání.

Cíl: Informování veřejnosti o záměru, zjištění námitek veřejnosti, diskuse o námitkách a připomínkách veřejnosti s odbornou argumentací.

Příslušný úřad: Příslušný úřad podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV).

Průběh: Příslušný úřad zorganizuje veřejné projednání, stanoví termín a zveřejní jej. Na veřejném projednání oznamovatel (tj. investor), zpracovatel dokumentace a zpracovatel posudku záměr veřejnosti představí a poté odpovídají na dotazy, námitky a připomínky. Z veřejného projednání je povinen příslušný úřad pořídit zápis, který pak rozešle oznamovateli, dotčeným správním úřadům, dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní jej na internetu.

Zákon: § 17 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, § 9 odstavec 9 zákona 100/2001 Sb.

 

 


 

Přesné znění příslušných paragrafů: § 17 zákona 100/2001 Sb., § 9 zákona 100/2001 Sb.

V případě, že příslušný úřad neobdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci, může od konání veřejného projednání upustit.

Zápis z veřejného projednání záměru skládky Ďáblice (odkaz se otevře v novém okně)

Zápis z veřejného projednání těžba štěrkopísku Liboš (odkaz se otevře v novém okně)

 

 Moje služby

-  pokud jsem se podílela na zpracování vaší dokumentace,  budu na veřejném projednání veřejnosti vysvětlovat, zdůvodňovat a objasňovat odborné problémy a také odrážet neopodstatněné námitky proti vašemu záměru odbornými argumenty

apište mi

Váš dotaz

nebo pošlete předběžnou objednávku

Další krok Průvodce: 7. Závěrečné stanovisko


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.