Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 30. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Rostliny ČR * Taxonomické jednotky a botanická nomenklatura
Mgr. Ivana Paukertová - Rostliny ČR - 08. 04. 2008 (18339 přečtení)

Jaké jsou taxonomické jednotky, jak správně psát jméno rostliny, co znamená L. za latinským jménem rostliny.Přehled taxonomických jednotek 

 

Jednotka Latinsky
Příklad
říše        regnum Vegetabilia
podříše subregnum Cormobionta
kmen phyllum Equisetophytae
podkmen subphyllum Calamophytinea
oddělení divisio Magnoliophyta
pododdělení subdivisio Lycopodiophytina
třída
classis Liliopsida
podtřída subclassis Liliidae
řád ordo Fabalea
podřád subordo Rosineae
čeleď familia Pinaceae
podčeleď subfamilia Ranunculoideae
shluk tribus Trifolieae
podshluk subtribus Trifoliinae
rod genus Trifolium
podrod subgenus Trifolium subgen. Trifoliastrum
sekce sectio Trifolium sect. Amoria
podsekce subsectio Trifolium subsect. Platystylium
řada series Trifolium ser. Repentia
podřada subseries Trifolium subser. Pallescentia
druh species Trifolium repens
poddruh subspecies Trifolium repens subsp. orbelicum
odrůda varietas Trifolium arvense var. gracile
pododrůda subvarietas Trifolium praatense var. spontaneum subvar. pilosum
forma forma Trifolium montanum f. alpestre
subforma subforma Trifolium montanum f. alpestre subf. humile

Základním taxonem je druh, každý druh musí být zařazen do rodu, každý rod musí být zařazen do čeledě, čeleď do řádu, řád do třídy. Hlavními taxony jsou (zezhora) říše, podříše, kmen, oddělení, třída, řád, čeleď, rod, druh, hlavní taxony jsou v horní tabulce označeny tučně. Ostatní jednotky hierarchie se používají v praxi jen někdy, znamená to, že ne každý rod se se dělí na podrody, sekce, serie.

Jména taxonů vyšších než rod jsou jednoslovná podstatná jména, píší se s velkým písmenem. Latinské jméno taxonu vychází z latinského jména rodu, ke kterému se připojuje koncovka, u základních taxonů pevně určená :
čeleď -aceae
řád -ales
třída -opsida
pododdělení    -phytina
oddělení -phyta
Jména druhů jsou dvouslovná, skládají se ze jména rodu (podstatné jméno, v češtině i latinsky) a druhového přívlastku (druhové epiteton), který je nejčastěji přídavným jménem, méně často jménem podstatným, například prha chlumní anebo prha arnika.
Taxony nižší než druh mají jméno nejméně tříslovné. Skládá se tak, že za druhové epiteton se připojí zkratka označující hodnotu taxonu a za ní epiteton příslušného taxonu, v češtině se zkratka taxonu vynechává (například Brassica oleracea var. botrytis, brukev zelná květák). Za vědecké jméno taxonu (latinské) se připojuje zkratka jména (nebo celé jméno) autora nebo autorů, který jméno vytvořil, použil a platně publikoval. Carl Linné, který popsal a pojmenoval většinu druhů se zkracuje na jedno písmeno. V případě přeřazení určitého druhu do jiného rodu nebo při jiné změně taxonomické hodnoty (například změna druhu v poddruh, poddruhu na druh) zůstává v platnosti druhové epiteton a jméno původního autora se dává do závorky. Příklad: druh koniklec luční Pulsatilla pratensis byl původně popsán a pojmenovám Linnéem jako sasanka luční Anemone pratensis L. Později tento druh přeřadil Miller do rodu koniklec Pulsatilla, proto se současné platné jméno píše v této podobě: koniklec luční, Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
České jméno se píše obyčejně, s malým písmenem na začátku, latinské jméno (vědecké) se píše kurzívou, jméno rodu velkým písmenem na začátku, druhové jméno s malým písmenem a jméno nebo zkratka autora se píše obyčejně, často velkými písmeny. Například koniklec luční, Pulsatilla pratensis (L.) MILL.
Zásady vědeckého pojmenování taxonů jsou dané mezinárodními pravidly botanické nomenklatury, které jsou velmi podrobná a složitá.
 
Podle knihy R. Hendrych, Systém a evoluce vyšších rostlin

Související články:
Zkratky v botanické nomenklatuře (10.04.2008)
[Akt. známka: 2,80 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.