Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Jedlé rostliny * Tabulka chuti jedlých rostlin
Mgr. Ivana Paukertová - Jedlé rostliny - 23. 02. 2010 (14553 přečtení)

Přehled hodnocení chuti volně rostoucích jedlých rostlin v České republice. Ochutnáno 105 druhů rostlin, zbývá tedy ochutnat už jen 1088 druhů.

Předchozí aktualizace 20.12.2014, zapracovány Ochutnávka planých rostlin 5. a Ochutnávka planých rostlin 6.

Aktualizace 2023: Ochutnávek je už více než 30 (některé malé jsem nečíslovala) a do téhle tabulky se to všechno už dávno nevejde. Můžete se podívat na jednotlivé ochutnávky, mají samostatnou rubriku. I já jsem od té doby, co byl článek vydán, ochutnala spoustu dalších druhů.pfaf
Edbility rating z anglické fatabáze Plant For A Future. Co znamená Edibility rating? Originální odpověď u Viola tricolor: Překlad odpovědi: 5 znamená rostlina velmi jedlá, 1 znamená špatnou chuť, texturu atd. a možná i takové věci, jako je mírná toxicita. Samozřejmě, že toto hodnocení je poněkud subjektivní a je otevřenou otázkou, protože různé osoby a kultury mohou mít odlišné chutě.

DH
Hodnocení podle knihy Detlev Henschel: Plané rostliny k jídlu.
Použitá stupnice:
5 jako potravina dobře použitelné, chuť božská až výtečná
4 jako potravina použitelné, chuť dobrá až snesitelná
3 jako potravina použitelné, chuť špatná až velice špatná
2 jako potravina stále ještě použitelné, kromě průjmu a nutkání na zvracení žádné problémy
1 jako potravinu raději nepoužívat, vedlejší účinky průjem, zvracení, bolest hlavy, halucinace nebo závrať
(4* u slézů znamená, že autor má v popisu sléz přehlížený a na obrázku sléz lesní)

Moje ochutnávky:
Použitá stupnice: 5 je nejlepší, vynikající chuť, jednička je nejhorší, 0 téměř nepoživatelné. Na rozdíl od předchozích stupnic je hodnocena výhradně chuť, nic jiného. První číslo ve sloupci je výsledná známka (aritmetický průměr), druhé číslo v závorce počet osob, které chuť hodnotily.
och1 Ochutnávka planých rostlin v dubnu 2008 v Litenčicích  článek Ochutnávka 1
och2 Ochutnávka planých rostlin v červenci 2008 v Haluzicích  článek Ochutnávka 2
och3 Ochutnávka planých rostlin v říjnu 2012 v Jedovnicích  článek Ochutnávka 3
och4 Ochutnávka planých rostlin v listopadu 2013 v Brně  článek Ochutnávka 4
och5 Ochutnávka planých rostlin v září 2014 v Jablonci Ochutnávka planých rostlin 5.
och6 Ochutnávka planých rostlin v listopadu 2014 v Brně Ochutnávka planých rostlin 6.

fBio
Hodnocení chuti v anketách u jednotlivých rostlin na diskusním fóru Biozahrada. Stupnice stejná jako u ochutnávek, první číslo je výsledná známka (aritmetický průměr), druhé číslo v závorce počet osob, které chuť hodnotily.

moje chuť
Moje osobní hodnocení chuti. Ještě bych ráda připomněla, že i když má rostlina v syrovém stavu chuť 1, tedy nejhorší, ještě to neznamená že je nepoužitelná. Syrové brambory taky mnoha lidem nechutnají, vše záleží na zpracování a na receptu. Názorně to můžete vidět u žaludů v Ochutnávce 4, kde se chuť vyšplhala z průměru 1,0 u syrových žaludů na čistou 5,0 u žaludových jídel.

České jméno Latinské jméno Část pfaf DH  och1 (4)  och2 (7) och3 (10) och4 (11) och5 (9) och6 (11) fBio moje chuť
barborka obecná  Barbarea vulgaris listy  3  4             4,0 (1) 3 až 2
bedrník obecný  Pimpinella saxifraga listy  2  -  3,4 (6)           2,0 (1) 4
bez černý  Sambucus nigra sušené plody  4  5     3,6 (8)          
bolševník obecný  Heracleum sphondylium listy  3  5             4,0 (1)  
bolševník obecný  Heracleum sphondylium vařené listy  3  5         3,25 (4)     5
bolševník obecný  Heracleum sphondylium vývar z listů solený  3  5         3,25 (4)     5
bolševník obecný  Heracleum sphondylium zelené plody  3  5               5
bolševník obecný  Heracleum sphondylium sušené zelené plody  3  5           1,75 (4)    
bršlice kozí noha  Aegopodium podagraria listy  3  5  4 (4)  3,4 (34) 3,0 (10) 3,7 (6)       4
buk lesní  Fagus sylvatica syrové plody  4  5               5
čechřice vonná  Myrrhis odorata listy  4  5               5*
čekanka obecná  Cichorium intybus kořen, syrový  4  5    2,2 (34)            
čekanka obecná  Cichorium intybus listy  4  5               3 až 2
černohlávek obecný  Prunella vulgaris listy  2  4               3
česnáček lékařský  Alliaria petiolata květy  3  5               5
česnáček lékařský  Alliaria petiolata listy  3  5               2 až 3
česnek chlumní  Allium senescens listy  4 -               4
česnek medvědí  Allium ursinum listy  5  5             5,0 (2) 5
česnek medvědí  Allium ursinum cibulky  5  5     5,0 (12) 5,0 (2)       5
česnek planý  Allium oleraceum listy  3 -               4
děhel lesní  Angelica sylvestris zelená semena  3  5               3 až 4
děhel lesní  Angelica sylvestris sušená zelená semena  3  5           1,5 (6)    
denivka plavá  Hemerocallis fulva květy  5 -             5,0 (2)  5
denivka plavá  Hemerocallis fulva listy  5 -     3,1 (11)          
denivka plavá  Hemerocallis fulva hlízy  5 -     4,2 (9)       3,0 (1)  
denivka plavá  Hemerocallis fulva výhonky  5 -               4 až 5
dřišťál  Berberis sp. plody  2 -             3,0 (1)  
dub letní  Quercus robur žaludy, máčené 13 dní  4 -       3,2 (6)        
dub letní  Quercus robur žaludy   4 -       1,0 (6)   2 (3)    
hadinec obecný  Echium vulgare listy  1  3               3
hloh  Crataegus sp. plody  3  2               3 až 2
hloh  Crataegus sp. pupeny a rašící pupeny  3  2               5
hlošina úzkolistá  Eleagnus angustifolia plody  4 -               1 až 0
hluchavka bílá  Lamium album listy  2  3               3
hluchavka bílá  Lamium album květy  2  3               3
hluchavka bílá  Lamium album nektar z květů  2  3     3,6 (10)         5
hulevník lékařský  Sisymbrium officinale listy  1  5       4,0 (2)       3 až 4
chmel otáčivý  Humulus lupulus výhonky  4  4               3
jahodník obecný  Fragaria vesca listy  3  5  1,6 (3)             1
jeřáb ptačí  Sorbus aucuparia plody  2  3               2
jetel luční  Trifolium pratense nektar z květů  3  -               5
jetel luční  Trifolium pratense listy  3  -         2 (4)     4 až 1
jetel luční  Trifolium pratense květy  3  -               3 až 2
jetel plazivý  Trifolium repens listy  3  3    4,2 (40)           4 až 1
jetel plazivý  Trifolium repens květy  3  3               3 až 2
jitrocel kopinatý  Plantago lanceolata listy  2  5  3,4 (9)             3 až 2
jitrocel větší  Plantago major listy  2  5     2,3 (10)   1,75 (4)     2
jitrocel větší  Plantago major namočená semena  2  5           1,75 (4)    
kalina obecná  Viburnum opulus plody  3  -               2
kapustka obecná  Lapsana communis listy  2  -               3 až 2
kerblík lesní  Anthriscus sylvestris mladé listy  2  5  3,3 (3)             3 až 0
kokoška pastuší tobolka  Capsella bursa-pastoris listy  3  3  3 (2)     4,7 (6)   3,86 (7)   4
kokoška pastuší tobolka  Capsella bursa-pastoris plody  3  3  3 (3)   3,1 (11) 4,5 (4)       4
kontryhel  Alchemilla vulgaris agg. listy  2  5         1,75 (4)      
kopretina obecná  Leucanthemum vulgare agg. listy  2  3  3 (4)             2
kopřiva dvoudomá  Urtica dioica spařené listy  5  5     3,2 (13)         5 až 3
kopřiva dvoudomá  Urtica dioica mladá nať  5  5  4 (3)           5,0 (1)  
kostival lékařský   Symphytum officinale kořen, syrový  3  4  3,2 (9)   3,7 (11)         4 až 3
krvavec menší  Sanguisorba minor listy  4  5             4,1 (4) 5 až 2
křez tenkolistý  Diplotaxis tenuifolia listy  4  -               5
křídlatka česká  Reynoutria x bohemica loupané výhony syrové  -  -               2
kuklík městský  Geum urbanum kořínky  3  2       4,7 (3)       4
kuklík městský  Geum urbanum květy  3  2               2
kyčelnice cibulkonosná  Dentaria bulbifera pacibulky  2  -    4,0 (46)            
laskavec ohnutý  Amaranthus retroflexus listy  3  -               4
laskavec  Amaranthus spp. semena  4  -           4 (1)    
lebeda rozkladitá  Atriplex patula listy  3  -               3
lékořice lysá  Glycyrrhiza glabra kořen  4  -     3,9 (9)         3
lichořeřišnice větší  Tropaeolum majus listy  4  -               5
lichořeřišnice větší  Tropaeolum majus květy  4  -               5
lípa srdčitá  Tilia cordata mladé listy  5  -               5
lípa srdčitá  Tilia cordata nezralé plody  5  -               3 až 2
lopuch větší  Arctium lappa kořen, syrový  4  5  3,4 (9)  4,2 (43)           3
lopuch větší  Arctium lappa mezi kořenem a lodyhou  4  5  4,8 (4)             5
lopuch větší  Arctium lappa oloupané spařené řapíky  4  5           2,17 (6)   3
mahónie cesmínolistá  Mahonia aquifolium plody  3  -             2,3 (3)  
máchelka srstnatá  Leontodon hispidus listy  2  -               1
mák vlčí  Papaver rhoeas listy  2  -               3
marulka klinopád  Clinopodium vulgare listy  2  -               3 až 2
merlík bílý  Chenopodium album listy  3 -    3,9 (39)           4 až 3
merlík bílý  Chenopodium album vařené listy  3 -               5
merlík bílý  Chenopodium album spařené listy (zmražené)  3  -           3 (3)    
merlík hlavatý  Chenopodium capitatum plody  3  -             3,0 (1)  
merlík všedobr  Chenopodium bonus-henricus listy  4  5               3
merlík všedobr  Chenopodium bonus-henricus syrové kořeny  4  5               5 až 2
mléč drsný  Sonchus asper listy  2  -               3 až 2
mléč zelinný  Sonchus oleraceus listy  2  -       3,6 (5)   4 (5) 5,0 (1)  5 až 3
mochna husí  Potentilla anserina mladé listy  3  4               1
mochna husí  Potentilla anserina  kořen, syrový  3  4    3,1 (39)            
mrkev obecná  Daucus carota carota sušená semena  2  5           3 (5)    
netýkavka malokvětá  Impatiens parviflora semena  2  -           3,75 (4)   5
netýkavka žláznatá  Impatiens glandulifera semena  3  -               5
orobinec širolistý  Typha latifolia listy  5  5     3,5 (11)          
orsej jarní  Ficaria verna jarní listy  1  3               3
pampeliška smetánka  Taraxacum sect. Ruderalia kořen, syrový  4  5  2,3 (5)  2,8 (40) 1,4 (9) 2,8 (6)       2
pampeliška smetánka  Taraxacum sect. Ruderalia kořen máčený 4,5 hodin  4  5       3,8 (6)       3
pampeliška smetánka  Taraxacum sect. Ruderalia listy máčené několik hodin  4  5       3,8 (6) 2,38 (4)     3
pampeliška smetánka  Taraxacum sect. Ruderalia květy  4  5               2
pampeliška smetánka  Taraxacum sect. Ruderalia listy  4  5  4,25 (2)   2,78 (9) 3,7 (6) 2,25 (4)     3 až 2
pastinák setý  Pastinaca sativa kořen, syrový  4  5  4,8 (9)  4,4 (38)            
pelyněk černobýl  Artemisia vulgaris nať  2  4    3,2 (33)            
penízek rolní  Thlaspi arvense listy  2  -               4
penízek rolní  Thlaspi arvense plody  2  -               4
pěťour maloúborný  Galinsoga parviflora listy  2  -             5,0 (1) 5 až 4
pěťour srstnatý  Galinsoga quadriradiata listy  -  -               3
pcháč oset  Cirsium arvense syrové loupané stonky  2  -               3
pcháč oset  Cirsium arvense vařené loupané stonky  2  -               3
pcháč oset  Cirsium arvense vařené kořeny  2  -     2,5 (11)         2
pcháč oset  Cirsium arvense syrové kořeny  2  -               2
podběl obecný  Tussilago farfara listy  3  5         2 (4)     2
popenec břečťanovitý  Glechoma hederacea listy  2  5  3 (4)  3,0 (40)       3,71 (7) 3,0 (2) 4 až 3
ptačinec hajní  Stellaria nemorum listy  -  -         2,5 (4)     3
ptačinec žabinec  Stellaria media nať  2  4  5 (6)     4,6 (5)   3,29 (7) 5,0 (1) 5
pumpava rozpuková  Erodium cicutarium listy  3  -       3,5 (6)       3
pupalka dvouletá  Oenothera biennis listy  3  5               5 až 4
pupalka dvouletá  Oenothera biennis květy  3  5               4
pupava bezlodyžná  Carlina acaulis květní lůžko  2  4             5,0 (1) 5
rakytník řešetlákový  Hippophae rhamnoides plody  5  -             3,8 (4)  
rdesno peprník  Polygonum hydropiper listy  2  4               5
rdesno ptačí (truskavec)  Polygonum aviculare nať  2  4             2,0 (3) 2
rozchodník ostrý  Sedum acre listy  1  -               3 až 2
rozchodník šestiřadý  Sedum sexangulare listy  -  -               3
rozchodníkovec  Hylotelephium sp. listy  1  -               2
rozrazil potoční  Veronica beccabunga listy  1  3               4
rukev obojživelná  Rorippa amphibia listy  3  -               5
řebříček obecný  Achillea millefolium listy  3  4  3,3 (3)  2,8 (35) 1,78 (9)   2 (4)     4 až 3
řeřišnice nedůtklivá  Cardamine impatiens listy  2  -               4 až 3
řeřišnice srstnatá  Cardamine hirsuta listy  3  -         4,5 (4)     5 až 4
sedmikráska obecná  Bellis perennis květy  2  5     3,5 (10)         3
sedmikráska obecná  Bellis perennis listy  2  5     3,3 (11)         4 až 3
silenka nadmutá  Silene vulgaris listy  2  -           3 (4)   3
silenka nadmutá  Silene vulgaris spařené listy (zmražené)  2  -           3,4 (5)    
sléz lesní  Malva sylvestris listy  3  -               5
sléz přehlížený  Malva neglecta listy  4 4       4,0 (2)   3,86 (7)   5
smrk ztepilý  Picea abies mladé výhonky  2  4               4
svízel bílý  Galium album mladá nať  1 -  3,3 (7)             3
svízel přítula  Galium aparine nať  2  3       3,5 (6)       3
šrucha zelná  Portulaca oleracea listy  4  -               5
šťovík alpský  Rumex alpinus listy  4  -         1,5 (4)      
šťovík alpský  Rumex alpinus oloupané řapíky  4  -         2,75 (4)      
šťavel kyselý  Oxalis acetosella listy  3  4               4
šťovík kyselý  Rumex acetosa listy  5  5         4,25 (4)     5 až 3
šťovík menší  Rumex acetosella listy  4  -               4
šťovík tupolistý  Rumex obtusifolius listy  1  -         1,75 (4)     2
topinambur hlíznatý  Helianthus tuberosus hlízy, syrové  4  -     4,5 (11)       3,5 (2) 5
topinambur hlíznatý  Helianthus tuberosus hlízy, vařené  4  -     4,6 (9)         5
trnovník akát  Robinia pseudacacia nektar z květů  3  -               5
vesnovka obecná  Cardaria draba listy  2  -               3
violka vonná  Viola odorata listy  5  5               4 až 3
vojtěška setá  Medicago sativa mladá nať  4  -  3,1 (7)             3
vojtěška setá  Medicago sativa spařené listy (zmražené)  4  -           2,75(4)    
vojtěška setá  Medicago sativa vývar z listů   4  -               5
zvonek broskvolistý  Campanula persicifolia vařené listy  4  -               4
zvonek broskvolistý  Campanula persicifolia listy  4  -       3,0 (3)       3
zvonek řepkovitý  Campanula rapunculoides vařené listy  3  -               5
zvonek řepkovitý  Campanula rapunculoides listy  3  -               4
zvonek řepkovitý  Campanula rapunculoides spařené listy (zmražené)  3  -           2,67 (3)    

Chcete se mnou vařit a ochutnávat? Spolu se školou Aromaterapie a bylinky pořádáme letos (2023) jarní celodenní workshop se sběrem, vařením a ochutnávkou. Chcete něco jiného? Terénní kurzy, dálkové kurzy, výživové hodnoty? Podívejte se na aktuální přehled všech mých kurzů.


Související články:
Hindbeh, jídlo z pampelišky (01.06.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 31. (workshop Aromaterapie) (22.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 32. (přednáška Praha) (19.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 33. (Barbarská osada 1.) (16.05.2024)
Jasanový čaj (16.05.2024)
Lopuchová povidla (15.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 34. (Barbarská osada 2.) (14.05.2024)
Povídání o máku vlčím, napsal ChatGPT (20.02.2023)
Jedlé rostliny cestou k volbám (12.02.2023)
Ochutnávka divokých rostlin 29. (Ornis Přerov) (17.02.2022)
Ochutnávka divokých rostlin 28. (zoo Ostrava) (15.01.2022)
Povídání o tulipánech (02.05.2021)
Povídání o máku vlčím pro Dášu (01.08.2020)
Výživový experiment, pilotní díl (17.12.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 27. (Festival Aromaterapie a bylinky) (11.09.2019)
Dobré ráno aneb 35 jedlých rostlin před studiem ČT v Brně (26.08.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 26. (Den Země Okras ) (28.04.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 25. (Ekofilm 2018) (20.04.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 24. Mensa Hálův mlýn (04.04.2019)
Průvodce po jedlé a léčivé květeně Riegrových sadů (10.07.2018)
Léčivá a jedlá květena Riegrových sadů (10.07.2018)
Ochutnávka léčivých receptů a planých rostlin 23. (Praha, Prádelna café) (25.06.2018)
Jedlé a léčivé rostliny na Staré plovárně v Jihlavě (04.06.2018)
Čistící smoothie s ptačincem podle Celie (20.02.2018)
Ochutnávka planých rostlin 20. (Beskydská smršť) (23.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 22. (sraz N) (15.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 21. (přednáška Vsetín) (15.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 19. (Ekofilm) (11.04.2017)
Jedlá a léčivá květena Brnoxu (09.01.2017)
BRNOX - o průvodci brněnským Bronxem a také o jeho květeně (09.01.2017)
Ochutnávka planých rostlin 18. (sraz N) (27.08.2016)
Ochutnávka planých rostlin 11. (sraz rR) (12.07.2016)
Ochutnávka planých rostlin 15. (Geomon) (11.07.2016)
Ochutnávka planých rostlin 16. (Psraz) (10.07.2016)
Jedlé rostliny v Brně - parčík na Žerotínově náměstí (17.06.2016)
Ochutnávka planých rostlin 17. (Vegepárty) (28.05.2016)
Vesnovka obecná - divoká brokolice (22.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 14. (Envi) (20.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 13. (přednáška Kopřivnice) (18.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 12. (festival Udělej most) (17.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 10. (Letní kurz) (23.07.2015)
Ochutnávka planých rostlin 9. (Putování za jedlými rostlinami) (04.06.2015)
Haluzická ochutnávka (č.2) planých rostlin v grafech (27.04.2015)
Ochutnávka planých rostlin 8. (Jarní kurz) (24.04.2015)
Aprílová miniochutnávka jídel v Brně (19.04.2015)
Ochutnávka planých rostlin 7. (Jedlá divočina) (18.04.2015)
Erbuzzu, směs divokých rostlin ze Sardínie (23.02.2015)
Silvestrovská žaludová miniochutnávka a silvestrovský minirecept (17.01.2015)
Ochutnávka planých rostlin 6. (19.12.2014)
Ochutnávka planých rostlin 5. (02.10.2014)
Čím nahradit guascas? A co takhle originál? (01.08.2014)
Botanická poradna: česnek podivný Allium paradoxum (05.05.2014)
Preboggion, italská kulinářská ingredience (01.05.2014)
Rostliny japonského svátku Nanakusa-no-sekku (24.04.2014)
Sansai aneb japonská horská zelenina u nás (14.04.2014)
Ochutnávka planých rostlin 4. (21.12.2013)
Ochutnávka planých rostlin 3. (07.10.2012)
Denivka plavá (06.02.2010)
Srážení mléka za pomoci rostlin - praktický pokus (19.01.2010)
Výhodné kombinace (28.11.2009)
Rostlinná syřidla (02.07.2009)
Ptačinec žabinec jako léčivá rostlina (22.10.2008)
Ochutnávka planých rostlin 2. (17.07.2008)
Jedlé rostliny 1. květy (09.06.2008)
Ochutnávka planých rostlin 1. (29.04.2008)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.