Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


FAQ - často kladené otázky * Stanovisko: nelze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 16. 08. 2009 (8988 přečtení)

Otázka: Dostal jsem stanovisko orgánu ochrany přírody, že nelze vyloučit významný vliv mého záměru na evropsky významnou lokalitu (EVL) a ptačí oblast (PO) soustavy Natura 2000. Vzhledem k výše uvedenému závěru musí být hodnocený záměr předmětem posouzení důsledků své realizace na dané území soustavy Natura 2000. Co mám dělat?Odpověď:  Potřebujete posouzení podle § 45i, tzv. Naturové posouzení, které posoudí vliv vašeho záměru na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000. Pokud chcete svůj záměr realizovat, je vaší povinností, vyplývající ze zákona 114/1992 Sb. takovéto posouzení nechat zpracovat a podat oznámení svého záměru. Naturové posouzení musí být vypracováno autorizovanou osobou - nyní se nacházíte na stránkách autorizované osoby s potřebným oprávněním, ráda nezávazně zodpovím veškeré vaše další dotazy týkající se vašeho záměru.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.