Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Užitečnost rostlin * Rozdělávání ohně třením dřev
převzato - Užitečnost rostlin - 17. 12. 2008 (15897 přečtení)

V tabulce jsou shrnuty výsledky praktických pokusů s jednotlivými druhy dřevin při rozdělávání ohně třením dřev.Ze starých archivů Woodcraftu mého otce woodcraftera jsem dostala k dispozici tuto tabulku. Jsou v ní shrnuty výsledky praktických pokusů s jednotlivými druhy při rozdělávání ohně. Byla hodnocena snadnost práce a snadnost chytání. Pracovní postup je podle knihy E. T. Seton: Dva divoši (str.137 návod, str. 143 obrázek ve vydání z roku 1928 vydavatelstvím Otto.)

Zájemci najdou podobné návody na rozdělávání ohně například na stránkách woodcraftu, experimentální archeologie, trampských a dalších.

Vysvětlivky k tabulce:

Čísla znamenají snadnost práce, jednička je nejlehčí práce, na pětku se hodně nadřete. (Bohužel není známo co znamená 0).

Barvy znamenají snadnost chytání, velmi snadno chytající kombinace jsou fialové, podbarvené oranžově chytají méně snadno, se zeleným podbarvením nechytají příliš snadno a bez podbarvení chytají nejhůře.

Ve sloupcích je druh použité podložky, v řádcích svidřík. Všechny pokusy prováděl woodcrafter Bobr v letech 1948-1949. Svidříky pravděpodobně nebyly všechny stejně tlusté.

   bříza  dub  javor j.  jedle  jilm lípa srd.  modřín  olše  smrk  jíva  habr
 bříza  1        2 2    3  3  1  
 dub            2          
 habr         4 2          
 jasan            2          
 javor j.  1    4  2  2  2    3    2  2
 jedle  2    4  4  4  2    3    2  
 jilm  5          3          
 lípa srd.  3  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1
 modřín            0          
 olše            2    5    3  
 smrk            3          
 topol č.  1  1  1  1  1  1  1  1  0  2  1
 jíva  2  1  3  3  3  1  1  2  4  2  3
 brslen      2  2  2  1          
 bez č.  2  3    4    3    4      
 dřín            3          
 kalina  4    2  1  3  1  1  4  1  3  3
 krušina            1          
 líska            1      4    
 ptačí zob            3          
 zimolez        2  2  2      1    

 

Celá jména použitých dřevin:

bříza bílá Betula pendula, dub zimní Quercus petraea, habr obecný Carpinus betulus, jasan ztepilý Fraxinus excelsior, javor jasanolistý Acer negundo, jedle bělokorá Abies alba, jilm Ulmus (není jasné který druh), lípa srdčitá (malolistá) Tilia cordata, modřín opadavý Larix decidua, olše (patrně olše lepkavá Alnus glutinosa), smrk ztepilý Picea abies, topol černý Populus nigra, vrba jíva Salix caprea, brslen Euonymus (není známo zda brslen bradavičnatý nebo evropský), bez černý Sambucus nigra, svída dřín Cornus mas, kalina (pravděpodobně kalina obecná Viburnum opulus), krušina olšová Frangula alnus, líska obecná Corylus avellana, ptačí zob obecný Ligustrum vulgare, zimolez černý Lonicera nigra.


[Akt. známka: 2,10 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.