Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 03. 12. 2023  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Jedovaté rostliny * Rostliny, které mohou způsobit vyrážky
Mgr. Ivana Paukertová - Jedovaté rostliny - 20. 08. 2008 (18886 přečtení)

Je několik skupin rostlin, které mohou způsobit kožní problémy.


Jednou skupinou jsou takzvané kontaktní alergeny, které vyvolávají reakci v místě dotyku. Symptomy závisí na rozsahu kontaktu a mohou se projevovat jako zarudnutí, svědění, otok, malé nebo velké puchýře nebo rozsáhlejší poškození kůže až nekrózu. Rostliny které po doteku mohou vyvolat záněty kůže (kontaktní dermatitidy):
áron Arum
brambořík evropský Cyclamen europaeum
brambořík perský Cyclamen persicum – pěstovaný jako pokojový
cypřišek Chamaecyparis
ďáblík bahenní Calla palustris
čemeřice Helleborus
jalovec chvojka Juniperus sabina
jalovec viržinský Juniperus virginiana
jalovec polehlý Juniperus horizontalis
jedovatec dubolistý Toxicodendron quercifolium
kopytník evropský Asarum europaeum
koniklec Pulsatilla
konopí seté Cannabis sativa
lýkovec jedovatý Daphne mezereum
mák Papaver
oleandr obecný Nerium oleander
orsej jarní Ficaria verna
ostrožka stračka Consolida regalis
pivoňka lékařská Paeonia officinalis
plamének plotní Clematis vitalba
podivec pestrý Codiaeum variegatum – pěstovaný jako pokojový
posed Bryonia
plamének Clematis
prvosenka Primula – pokojové druhy
pryskyřník Ranunculus
pryšec Euphorbia
rohatec růžkatý Glaucium corniculatum
rozchodník prudký Sedum acre
ruj vlasatá Cotinus coggygria
sasanka Anemone
samorostlík klasnatý Actaea spicata
srdcovka nádherná Dicentra spectabilis
skočec obecný Ricinus communis
škumpa jedovatá Rhus toxicodendron
tulipán Tulipa
upolín evropský Trollius europaeus
vlaštovičník větší Chelidonium majus
zerav Thuja

Jinou skupinou jsou takzvané fotosenzibilizující rostliny (fototoxické, fotodynamické), kde hraje důležitou úlohu sluneční světlo. Dostane-li se taková látka do pokožky a je následně aktivována slunečním světlem, předává energii okolí, kde nastává řada reakcí. Projevy závisí na látce samotné, na jejím množství, na době vystavení slunečnímu záření a na intenzitě záření.
Fotosenzibilizaci působí několik typů chemických sloučenin. První z nich jsou naftodianthrony v čeledi třezalkovitých Hypericaceae a rdesnovitých Polygonaceae. Červené barvivo obsažené ve třezalce tečkované (lidově zvané krev Svatého Jana) obsahuje hypericin patřící do této skupiny, takže po vypití třezalkového čaje se doporučuje vyhýbat se sluníčku. U citlivých osob se může projevit účinek již po doteku rostliny nebo po vypití čaje i bez sluníčka. Podobný fagopyrin se vyskytuje v pohance.
Druhým typem jsou furokumariny z čeledi miříkovitých (mrkvovitých) Apiaceae, routovitých Rutaceae, morušovníkovitých Moraceae a bobovitých Fabaceae. Působí jako kontaktní fotosenzibilizátory, to znamená po doteku s rostlinou a následném ozáření i perorální fotosenzibilizátory, což znamená po požití a následném ozáření sluncem. Mezi mrkvovitými rostlinami jsou nejznámější rody bolševník Heracleum, jehož působení se přirovnává k yperitu, dále morač Ammi, kerblík Anthriscus, včetně kerblíku třebule, který se používá v kuchyni, patří sem i celer Apium, pastinák Pastinaca i léčivé rostliny andělika Archangelica a všedobr Imperatoria.
Z morušovníkovitých takto působí smokvoň ovocná Ficus carica a mezi routovité patří routa Ruta, třemdava Dictamnus a také některé citroníky Citrus obsahující bergapten.
Ke třetímu typu patří polyacetyleny a deriváty thiofenu obsažené v čeledi hvězdnicovitých Asteraceae. Polyacetyleny jsou i v čeledi miříkovitých (mrkvovitých) Apiaceae. 60 druhů z čeledi hvězdnicovitých vyvolává u citlivých osob i kontaktní alergické dermatitidy bez účinků slunce, toto bylo popsáno u rodů ambrózie Ambrosia, hvězdnice Aster, pelyněk Artemisia, jiřina Dahlia, krásenka Cosmos, jestřábník Hieracium, heřmánek Chamomilla, slunečnice Helianthus, třapatka Rudbeckia, vratič Tanacetum, oman Inula, měsíček Calendula, řepeň Xanthium, zlatobýl Solidago, kopretina Pyretrum.

zaplevanka rozkladitá

Všechny typy vyrážek způsobené rostlinami léčí zaplevanka (grindelie) rozkladitá Grindelia squarrosa nebo zaplevanka mohutná Grindelia robusta. Oba druhy pochází z Ameriky, dříve se pěstovaly pro své léčivé účinky, nyní se pěstují někdy jako okrasné. Používá se obklad, omývání nebo mast. Zaplevanka mohutná je na obrázku vpravo.


Související články:
Jedovatost rostlin (28.04.2008)
Co dělat při otravě rostlinou (22.04.2008)
Rostlinné jedy a lidský organismus (16.04.2008)
[Akt. známka: 2,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.