Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Mezinárodní úmluvy * Ramsarská úmluva
Mgr. Ivana Paukertová - Mezinárodní úmluvy - 21. 08. 2007 (9867 přečtení)Celý název česky: Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
Celý název anglicky: Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat
Sjednána: Ramsar (Írán) 1971
Pro ČR závazná od: 2. 7. 1990 (ČSFR, ČR od 1.1.1993)
Předmět: Chrání mokřady jako biotopy vodního ptactva. Úmluva ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu.
Počet smluvních stran: 138 států
Česká legislativa:
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
138/1973 Sb. o vodách
130/1974 o státní správě ve vodním hospodářství
Oficiální stránky: www.ramsar.org
Další odkazy: MŽP
Úmluva v ČR:
RS1: Šumavské rašeliniště - 3371 ha, zapsáno 1990
RS2: Třeboňské rybníky - 10 165 ha, zapsáno 1990
RS3: Břehyně a Novozámecký rybník - 923 ha, zapsáno 1990
RS4: Lednické rybníky - 665 ha, zapsáno 1990
RS5: Litovelské Pomoraví - 5122 ha, zapsáno 1993
RS6: Poodří - 5450 ha, zapsáno 1993
RS7: Krkonošská rašeliniště - 230 ha, zapsáno 1993
RS8: Třeboňská rašeliniště - 1100 ha, zapsáno 1993
RS9: Mokřady Dolního Podyjí - 11500 ha, zapsáno 1993
RS10: Mokřady Pšovky a Liběchovky - 350 ha, zapsáno 1998
RS11: Podzemní Punkva – 1.57 ha, zapsáno 2004
RS12: Krušnohorská rašeliniště – 11224 ha, zapsáno 2006

Související články:
Aarhuská úmluva (13.10.2008)
Evropská úmluva o krajině (18.09.2008)
Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) (13.09.2008)
Bernská úmluva (21.08.2007)
Úmluva z Rio de Janeiro (21.08.2007)
Bonnská úmluva (21.08.2007)
Washingtonská úmluva (21.08.2007)
Pařížská úmluva (21.08.2007)
Co je CITES (20.08.2007)
Co je Agenda 21 a MA21 (16.08.2007)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.