Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* Pro zadavatele

Firma byla založena v roce 1999. Působím po celé České republice. Investorům mohu nabídnout své zkušenosti se soustavou Natura 2000, neboť jsem stála u jejího zrodu. Investorům se záměry v Jihomoravském kraji mohu navíc nabídnout svůj přehled o celém území i osobní znalost celé řady lokalit.Neváhejte mě prosím nezávazně kontaktovat s jakoukoliv upřesňující otázkou, týkající se vašeho záměru. Ráda odpovím mailem i telefonicky.

Informační články na této stránce:

Doporučení autorizované osoby investorům

Časový průběh procesu EIA

Často kladené otázky

Další informační články

 

Informační systém EIA

Informační systém SEA

 

Odkazy na instituce:

 Ministerstvo životního prostředí  MŽP mapa stránek
 Česká informační agentura pro životní prostředí (CENIA)  CENIA mapa stránek
 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  AOPK ČR mapa stránek
 Správy CHKO a krajská střediska AOPK  
 Stránky Natura 2000  
 Ministerstvo zemědělství  MZ mapa stránek
 Ústav územního rozvoje  ÚÚR mapa stránek
 Česká inspekce životního prostředí  ČIŽP mapa stránek

 

Odkazy na informační zdroje on-line:

 Mapové informační zdroje  Jiné informační zdroje
 Portál veřejné správy ČR  Portál informačního systému ochrany přírody
 Mapomat (aplikace AOPK)  
 Mapový server AOPK ČR  
 Natura 2000 v JM kraji  

 

Legislativa na stránkách MŽP:

Legislativa MŽP

Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV) 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)

 

Výňatky ze zákonů na této stránce:

§  Zákon 100/2001 Sb.  č.  Přílohy k zákonu 100/2001 Sb.
§ 6  Oznámení  č.1 kat. I.  Záměry vždy podléhající posuzování
§ 7  Zjišťovací řízení  č.1 kat. II.  Záměry vyžadující zjišťovací řízení
§ 8  Dokumentace  č. 3  Náležitosti oznámení
§ 9  Posudek  č. 3a  Náležitosti oznámení podlimitního záměru
§ 10  Stanovisko  č. 4  Náležitosti dokumentace
§ 15  Předběžné projednání  §  Zákon 114/1992 Sb.
§ 17

 Veřejné projednání

 §§ 45h a 45 i

 Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

§ 18  Náklady spojené s posuzováním vlivů
na životní prostředí
 § 67  Biologické hodnoceníJména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.