Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 28. 02. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Posuzování vlivů na životní prostředí (procesy EIA, SEA)
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 12. 09. 2008 (9280 přečtení)

Je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí dokumentace jsou biologické hodnocení a Naturové posouzení.Je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Předmětem posuzování jsou záměry a koncepce.
 
EIA (Environmental Impact Assessment) se zabývá hodnocením záměrů (Díl 2, §4 - §10 zákona).
 
Průběh procesu:
1. Oznámení (§6)
Investor je povinen předložit oznámení příslušnému úřadu.
2. Zjišťovací řízení (§7)
Na podkladě oznámení zahájí příslušný úřad zjišťovací řízení. Cílem je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace v případě záměrů z přílohy 1. kategorie I (záměry posuzované vždy). V případě ostatních záměrů je cílem také zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona 100/2001 Sb.
3. Dokumentace (§8)
Investor na základě závěru zjišťovacího řízení zajistí zpracování dokumentace.
4. Posudek (§9)
Příslušný úřad zajistí zpracování posudku.
5. Stanovisko (§10)
Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Jste investor? Nebo vás podrobně zajímá průběh celého procesu? Přečtěte si nového Průvodce investora!

 Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

 

SEA (Strategic Environmental Assessment) se zabývá hodnocením koncepcí (Díl 3, §10a - §10h zákona)
Proces posuzování probíhá podobně, má části Oznámení koncepce (§10c), Zjišťovací řízení (§10d), Návrh koncepce (§10f), Stanovisko k návrhu koncepce.(§10g).
Informační systém EIA (databáze záměrů) a Informační systém SEA (databáze koncepcí) je centrální pro celou ČR a všechny příslušné úřady zde zveřejňují povinně zveřejňované dokumenty tak, jak ukládá zákon. Informační systémy EIA/SEA vede CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) a jsou k dispozici i na stránkách Ministerstva životního prostředí (zde) Jsou zde k dohledání informace o právě probíhajících procesech i o záměrech uzavřených stanoviskem. Tyto informace jsou zveřejňovány i na úředních deskách, v místních periodikách a často i jinde na internetu. Součástí informačních systémů EIA/SEA je přehled držitelů autorizace ke zpracování dokumentací a posudků, přehled legislativy vztahující se k procesu posuzování včetně výkladů a další sdělení.
Legislativa EIA/SEA na stránkách Ministerstva životního prostředí (odkaz se otevře v novém okně).

Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.