Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * L10.2 rašelinné brusnicové bory
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 10. 01. 2006 (6012 přečtení)

Krátký popis biotopu.Bory s borovicí lesní na rašelinných půdách, ve stromovém patře je dále příměs smrku a bříz, při hranici s blatkovými bory může být ipřítomná i borovice blatka. Stromové patro bývá zapojené a vysoké až 25 m. Keřové patro tvoří zmlazené dřeviny patra stromového a krušina olšová. Bylinné patro má vysokou pokryvnost, dominují keříky (rojovník bahenní, vřes a brusnice),  v odvodněných porostech též bezkolenec modrý. Ojediněle najdeme i vrchovištní druhy (kyhanka sivolistá, suchopýr pochvatý, rašeliníky). Mechové patro bývá vyvinuto. Rašelinné brusnicové bory jsou úposledním stadiem vrchovišť nižších poloh. V současné dobe se v České republice vyskytují na odvodněných vrchovištích a přechodových rašeliništích, vzácně i na zrašeliněných půdách. Často tvoří mozaiky s L10.4 nebo L9.2. Půdy jsou silně kyselé a chudé, hladina spodní vody je kolem 30 cm pod povrchem. Výskyt je omezen na Třeboňsko, nižší polohy Šumavy, Dokesko, vzácně i jinde. 

 

Pro návrat ke článku Biotopy ČR - lesy a křoviny použijte tlačítko Zpět vlevo dole.

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.