Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Doporučení autorizované osoby investorům
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 18. 12. 2008 (11096 přečtení)

Rady pro investory jak se vyhnout problémům, finančním i časovým ztrátám v procesu posouzení podle zákona 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí.Jako autorizovaná osoba doporučuji investorům věnovat pozornost následujícím bodům:

1. Ještě před zadáním zpracování projektové dokumentace si zjistěte, zda bude vámi zamýšlený záměr střetový z hlediska ochrany přírody. Můžete požádat příslušný úřad o předběžné projednání záměru podle § 15 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů. Pokud se ukáže, že váš záměr je střetový, můžete zadat analýzu střetů a vypracování nestřetových variant autorizované osobě. Příslušný úřad při předběžném projednání může naznačit, zda bude váš záměr posuzován podle zákona 100/2001 Sb.a zda budete potřebovat pro posuzování záměru biologické hodnocení a Naturové posouzení. Výhody tohoto postupu spočívají v tom, že investor má možnost přizpůsobit varianty nebo celý záměr tak, aby vyhověl v procesu posuzování ještě před zadáním projektové dokumentace a před začátkem celého procesu posuzování. Často tyto věci vyplývají na povrch až při samotném procesu posuzování, což je pro investora časově i finančně nevýhodné: dodatečné zapracování nestřetových variant většinou znamená přepracování projektové dokumentace nebo nový projekt a vrácení celého procesu posuzování na počátek. 

2. Na biologické hodnocení počítejte s dostatkem času – biologické hodnocení trvá jednu vegetační sezónu. Zadáte-li biologické hodnocení v srpnu, bude trvat přibližně do srpna příštího roku. Zadáte-li biologické hodnocení v březnu, můžete mít výsledky již v říjnu Proto je pro investora výhodné zadávat biologické hodnocení na jaře. Výjimkou mohou být území, ke kterým existuje dostatek botanických i zoologických dat.

3. Počítejte s několika variantami nebo si nechte navrhnout jednu nebo více variant záměru bez negativního vlivu na EVL, PO a zvláště chráněné části přírody, nejlépe od autorizované osoby. Toto vše ještě před projektem. Pokud budete mít pouze jednu variantu, budete mít zpracovanou projektovou dokumentaci a tato jedna varianta se ukáže v procesu posuzování jako nepřijatelná kvůli negativním vlivům, začínáte znovu od začátku – nové varianty, nový projekt, nové posuzování.

4. Zvažte možnost podání oznámení podle přílohy č. 4. V případě oznámení podaného podle přílohy č. 4 může podle § 7 odst. 4.zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů příslušný úřad stanovit, že se oznámení považuje za dokumentaci. Při tomto postupu je podmínkou účast autorizovaných osob na oznámení: osoby autorizované pro posuzování vlivů (podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.), osoby autorizované pro provádění biologického hodnocení (podle § 67 zákona 114/1992 Sb.) a osoby autorizované pro provádění Naturového posouzení.(podle § 45i zákona 114/1992 Sb.). V případě záměrů uvedených v kategorii I. v příloze č. 1 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí je též nutná účast osoby autorizované k hodnocení vlivů na veřejné zdraví.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.