Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Ekologie * Dopadající sluneční záření
ukázka z knihy - Ekologie - 18. 09. 2009 (10665 přečtení)

Energii získávají rostliny ze slunečního záření, pojďme se tedy podívat na čem závisí, kolik jí dostanou.Rozhodující energii získávají rostliny ze slunečního záření. K povrchu atmosféry se dostává sluneční záření o průměrné hustotě 1,38 kJ.m-2.s-1 (tj. 1,38 kW na jeden metr čtvereční). Tato hodnota je sluneční (solární) konstanta. Z původních 100% se od atmosféry Země odrazí 8% a od mraků 25% zpět, takže albedo Země je 0,33 (33%). Dalších 16% absorbuje atmosféra a přemění v teplo. Na povrch Země dopadá tedy celkem 51%. Z toho je 24% přímo dopadající záření Slunce, 16% je rozptýlené záření od mraků  a 11% je difúzní záření rozptýlené atmosférou. Z těchto 51% se zpět do prostoru odrazí jedna desetina, tj. 4% sluneční konstanty. Povrchem Země je tedy pohlceno 47% sluneční konstanty. Tato hodnota je silně ovlivněna oblačností a čistotou ovzduší. Hustota ozáření plochy Země, která není kolmá k dopadajícím paprskům závisí na úhlu dopadu (na výšce Slunce nad obzorem) a je tudíž závislá na zeměpisné šířce, ročním období a denní době. V průměru je to asi již jen 19% solární konstanty. Na konkrétní ploše dále závisí také na expozici ke světovým stranám a úhlu sklonu svahu.

Suma přímého záření

Na obrázku je suma slunečního záření, které dopadne na zemi pro 50 stupňů severní šířky za jedno vegetační období (tj. 6 měsíců) v závislosti na sklonu ke světovým stranám. Na svislé stupnici uprostřed je úhel sklonu. Přerušované čáry spojují místa stejné sumy slunečního záření a umožňují zjistit, kolik světla dopadne na zem na svahu dané expozice a daného sklonu. Z obrázku je patrné, že nejvíce slunečního záření (4,5 x 106 kJ m-2) dopadne na jižní svah se sklonem 20-40 stupňů. Nejméně slunečního záření dopadne na kolmý severní svah.

Obrázek podle Jeníka a Rejmánka 1969, převzato z knihy Jiřina Slavíková: Ekologie rostlin, SPN Praha 1986. Text volně podle Ekologie rostlin.


[Akt. známka: 1,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.