Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Vzácné a chráněné * Červený seznam C3, C4
Mgr. Ivana Paukertová - Vzácné a chráněné - 22. 09. 2007 (18064 přečtení)

Ohrožené a vzácnější druhy rostlin ČR
Seznam ohrožených a vzácnějších druhů rostlin ČR. Podrobnější informace o tomto tématu  článku Co je Červený seznam. Fotografie uvedených rostlin jsou ve fotogalerii Červený seznam 2., fotografie se zobrazí též kliknutím na jméno rostliny.


F. Procházka (ed.) 2001: Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000), Příroda, Praha (ISBN 80-86064-52-2).

C3 - Ohrožené druhy
árón plamatý - Arum maculatum L.
bahnička bradavkatá rakouská - Eleocharis mamillata subsp. austriaca (Hayek) Strandhede
bahnička vejčitá - Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.
bělolist menší - Filago minima (J. E. Smith) Pers.
bělolist rolní - Filago arvensis L.
bělozářka liliovitá - Anthericum liliago L.
bezosetka štětinovitá - Isolepis setacea (L.) R. Br.
bika sudetská - Luzula sudetica (Willd.) Schult.
bílojetel bylinný - Dorycnium herbaceum Vill.
bílojetel německý - Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli
blatěnka vodní - Limosella aquatica L.
bledule jarní - Leucojum vernum L.
blín černý - Hyoscyamus niger L.
borovice blatka - Pinus rotundata Link
brambořík nachový - Cyclamen purpurascens Mill.
černohlávek dřípený - Prunella laciniata (L.) L.
černohlávek velkokvětý - Prunella grandiflora (L.) Scholler
černýš český - Melampyrum bohemicum A. Kern.
černýš hřebenitý - Melampyrum cristatum L.
černýš rolní - Melampyrum arvense L.
česnek žlutý - Allium flavum L.
čilimník poléhavý - Cytisus procumbens (Willd.) Sprengel
čilimník rakouský - Chamaecytisus austriacus (L.) Link
čilimník zelenavý - Chamaecytisus virescens (Neilr.) Dostál
čistec alpínský - Stachys alpina L.
ďáblík bahenní - Calla palustris L.
divizna brunátná - Verbascum phoeniceum L.
divizna švábovitá - Verbascum blattaria L.
drchnička modrá - Anagallis foemina Mill.
dřípatka horská - Soldanella montana Willd.
dvojštítek hladkoplodý proměnlivý - Biscutella laevigata subsp. varia L. (Dumort.) Rouy et Fouc.
dymnivka nízká - Corydalis pumila (Host) Rchb.
hadí mord nízký - Scorzonera humilis L.
hadí mord rakouský - Scorzonera austriaca Willd.
hladýš pruský - Laserpitium prutenicum L.
hladýš širolistý - Laserpitium latifolium L.
hlaváč šedavý - Scabiosa canescens Waldst. et Kit.
hnilák smrkový - Monotropa hypopitys L.
hořec brvitý - Gentianopsis ciliata (L.) Ma
hrachor horský - Lathyrus linifolius (Reichard) Bńssler
hrachor širolistý - Lathyrus latifolius L.
huseník střelovitý - Arabis sagittata (Bertol.) DC.
hvězdnice chlumní - Aster amellus L.
hvězdnice zlatohlávek - Aster linosyris (L.) Bernh.
hvozdík kartouzek širolistý - Dianthus carthusianorum subsp. latifolius (Griseb. et Schenk) Hegi
hvozdík Pontederův - Dianthus pontederae A. Kern.
chmerek mnohoplodý - Scleranthus polycarpos L.
jalovec obecný pravý - Juniperus communis subsp. communis
jasan úzkolistý podunajský - Fraxinus angustifolia subsp. danubialis Pouzar
jehlice plazivá - Ononis repens L.
jeřáb dunajský - Sorbus danubialis (Jáv.) Prodan
jeřáb karpatský - Sorbus carpatica Borbás
jestřábník - Hieracium auriculoides Láng
jestřábník alpský - Hieracium alpinum L.
jestřábník černý - Hieracium atratum Fr.
jestřábník dlouhokvětý - Hieracium piloselliflorum Nageli et A. Peter
jestřábník dvouklaný - Hieracium bifidum Hornem.
jestřábník hadincovitý - Hieracium echioides Lumn.
jestřábník kalný - Hieracium stygium Uechtr.
jestřábník klamavý - Hieracium fallacinum F.W. Schultz
jestřábník klamný - Hieracium apatelium Nageli et A. Peter
jestřábník klamný - Hieracium decipiens Tausch
jestřábník načernalý - Hieracium nigritum Uechtr.
jestřábník oranžový - Hieracium aurantiacum L.
jestřábník pojizerský - Hieracium iseranum (Uechtr.) Uechtr.
jestřábník rolní - Hieracium arvicola Nageli et A. Peter
jestřábník sivošedý - Hieracium tephroglaucum Nageli et A. Peter
jestřábník sivý - Hieracium caesium (Fr.) Fr.
jestřábník sudetský - Hieracium sudeticum Sternb.
jestřábník šlahounový - Hieracium macrostolonum G. Schneid.
jestřábník štětinatý - Hieracium rothianum Wallr.
jestřábník věsenkovitý - Hieracium prenanthoides Vill.
jestřábník vrcholíkový - Hieracium sciadophorum Nageli et A. Peter
jestřábník vysoký - Hieracium calodon A. Peter
jetel bledožlutý - Trifolium ochroleucon Huds.
jetel červenavý - Trifolium rubens L.
jetel jahodnatý - Trifolium fragiferum L.
jetel kaštanový - Trifolium spadiceum L.
jirnice modrá - Polemonium caeruleum L.
kamejka modronachová - Lithospermum purpurocaeruleum L.
kamyšník přímořský - Bolboschoenus maritimus subsp. maritimus (L.) Palla
kapraď rezavá - Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.
kapradiník bažinný - Thelypteris palustris Schott
kavyl Ivanův - Stipa joannis Eelak.
kavyl sličný - Stipa pulcherrima K. Koch
klikva bahenní - Oxycoccus palustris Pers.
klokoč zpeřený - Staphylea pinnata L.
kokrhel luštinec - Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich
komonice nejvyšší - Melilotus altissima Thuill.
konopice úzkolistá - Galeopsis angustifolia Ehrh.
kontryhel příjemný - Alchemilla suavis Plocek
kontryhel řasnatý - Alchemilla plicata Buser
kontryhel slámožlutý - Alchemilla straminea Buser
kontryhel tupý pravý - Alchemilla obtusa subsp. obtusa
koprníček bezobalný - Ligusticum mutellina (L.) Crantz
koromáč olešníkový - Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.
kosatec sibiřský - Iris sibirica L.
kostřava nepravá - Festuca pseudovina (Wiesb.) Nyman
kozinec dánský - Astragalus danicus Retz.
kozinec rakouský - Astragalus austriacus Jacq.
kozinec vičencovitý - Astragalus onobrychis L.
kozlíček zubatý vlnoplodý - Valerianella dentata subsp. eriosperma (Wallr.) Holub
krtičník křídlatý - Scrophularia umbrosa Dumort.
krtičník žláznatý - Scrophularia scopolii Hoppe
kruštík modrofialový - Epipactis viridiflora Krocker
kruštík tmavočervený - Epipactis atrorubens Hoffm.
křivatec nejmenší - Gagea minima (L.) Ker Gawl.
kuřička štětinkatá - Minuartia setacea (Thuill.) Hayek
kyčelnice žláznatá - Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.
lakušník niťolistý - Batrachium trichophyllum (Chaix) van den Bosch
lakušník vzplývavý - Batrachium fluitans (Lam.) Wimmer
ledenec přímořský - Tetragonolobus maritimus (L.) Roth
len tenkolistý - Linum tenuifolium L.
lipnice oddálená - Poa remota Forselles
lněnka alpská - Thesium alpinum L.
lněnka lnolistá - Thesium linophyllon L.
lnice kručinkolistá - Linaria genistifolia (L.) Mill.
locika dubová - Lactuca quercina L.
locika prutnatá - Lactuca viminea (L.) J. Presl et C. Presl
locika vytrvalá - Lactuca perennis L.
lomikámen cibulkatý - Saxifraga bulbifera L.
lomikámen trojprstý - Saxifraga tridactylites L.
lomikámen vždyživý - Saxifraga paniculata Mill.
mahalebka obecná Simonkaiova - Prunus mahaleb subsp. simonkaii Pénzes
mák časný - Papaver confine Jordan
mařinka barvířská - Asperula tinctoria L.
mateřídouška olysalá - Thymus glabrescens Willd.
medovník velkokvětý - Melittis melissophyllum L.
modřenec chocholatý - Muscari comosum L.
mochna chlumní - Potentilla collina Wibel
mrvka myší ocásek - Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.
myší ocásek nejmenší - Myosurus minimus L.
nepatrnec rolní - Aphanes arvensis L.
netřesk výběžkatý - Jovibarba globifera (L.) J. Parnell
okrotice bílá - Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
okrotice dlouholistá - Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
oman mečolistý - Inula ensifolia L.
oman oko Kristovo - Inula oculus-christi L.
oman srstnatý - Inula hirta L.
oměj jedhoj - Aconitum anthora L.
oměj pestrý - Aconitum variegatum L.
oměj šalamounek - Aconitum callibotryon Rchb.
orlíček obecný - Aquilegia vulgaris L.
orsej blatoucholistý - Ficaria calthifolia Rchb.
osívka kulatoplodá - Erophila spathulata Láng
ostřice drobná - Carex supina Wahlenb.
ostřice Hartmanova - Carex hartmanii Cajand.
ostřice chudokvětá - Carex pauciflora Lightf.
ostřice křivoklasá - Carex curvata Knaf
ostřice Micheliova - Carex michelii Host
ostřice stinná - Carex umbrosa Host
ostřice tlapkatá oddenkatá - Carex pediformis subsp. rhizoides (Blytt) Lindb. fil.
ostřice vřesovištní - Carex ericetorum Pollich
ostřice vyvýšená - Carex elata All.
ožanka hroznatá - Teucrium botrys L.
pažitka pobřežní horská - Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak.
pelyněk pontický - Artemisia pontica L.
penízek horský - Thlaspi montanum L.
pérovník pštrosí - Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
pětiprstka žežulník pravá - Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
pcháč bělohlavý - Cirsium eriophorum (L.) Scop.
pcháč panonský - Cirsium pannonicum (L. fil.) Link
plamének přímý - Clematis recta L.
plavuň pučivá - Lycopodium annotinum L.
plavuník alpínský - Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
plavuník zploštělý - Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
pleška stopkatá - Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre
plicník měkký - Pulmonaria mollis Hornem.
popenec chlupatý - Glechoma hirsuta Waldst. et Kit.
potočnice lékařská - Nasturtium officinale R. Br.
prasetník jednoúborný - Hypochaeris uniflora Vill.
prasetník plamatý - Hypochaeris maculata L.
prha arnika - Arnica montana L.
prstnatec májový pravý - Dactylorhiza majalis subsp. majalis
prvosenka jarní šedavá - Primula veris subsp. canescens (Opiz) Ludi
pryskyřník kašubský - Ranunculus cassubicus L.
pryskyřník omějolistý - Ranunculus aconitifolius L.
pryskyřník rolní - Ranunculus arvensis L.
pryšec mnohobarvý - Euphorbia epithymoides L.
pryšec obecný pobřežní - Euphorbia esula subsp. riparia (Schur) ined.
pryšec srpovitý - Euphorbia falcata L.
pryšec tuhý - Euphorbia stricta L.
přeslička luční - Equisetum pratense Ehrh.
přeslička větevnatá - Equisetum ramosissimum Desf.
přeslička zimní - Equisetum hyemale L.
ptačinec bahenní - Stellaria palustris Retz.
ptačinec dlouholistý - Stellaria longifolia Willd.
ptačinec přehlížený - Stellaria neglecta Weihe
pupečník obecný - Hydrocotyle vulgaris L.
rdest prorostlý - Potamogeton perfoliatus L.
rdest světlý - Potamogeton lucens L.
rdest tupolistý - Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J. Koch
rmen rakouský - Anthemis austriaca Jacq.
rmen smrdutý - Anthemis cotula L.
rmen ukrajinský - Anthemis ruthenica M. Bieb.
rojovník bahenní - Ledum palustre L.
rosnatka okrouhlolistá - Drosera rotundifolia L.
rozchodník horský - Sedum alpestre Vill.
rozrazil časný - Veronica praecox All.
rozrazil dlouholistý - Pseudolysimachion maritimum (L.) A... Love et D. Love
rozrazil pobřežní - Veronica catenata Pennell
rozrazil rozprostřený - Veronica prostrata L.
rozrazil vstavačovitý - Pseudolysimachion orchideum (Crantz) Wraber
rožec krátkoplátečný - Cerastium brachypetalum Pers.
rožec pětimužný - Cerastium semidecandrum L.
růže galská - Rosa gallica L.
řebříček panonský - Achillea pannonica Scheele
řebříček sličný - Achillea nobilis L.
řenříček štětinolistý - Achillea setacea Waldst. et Kit.
řepík vonný - Agrimonia procera Wallr.
řepovník vytrvalý - Rapistrum perenne (L.) All.
řeřišnice Matthioliho - Cardamine matthiolii Moretti
řeřišnice trojlistá - Cardamine trifolia L.
sasanka lesní - Anemone sylvestris L.
sesel fenyklový - Seseli hippomarathrum Jacq.
sesel roční - Seseli annuum L.
silenka ušnice - Silene otites (L.) Wibel
sítina ostrokvětá - Juncus acutiflorus Hoffm.
sítina slanomilná - Juncus ranarius Perr. et Song.
sléz nizounký - Malva pusilla Sm.
sleziník zelený - Asplenium viride Hudson
smldník alsaský - Peucedanum alsaticum L.
snědek chocholičnatý - Ornithogalum umbellatum L.
snědek nicí - Ornithogalum nutans L.
sněženka podsněžník - Galanthus nivalis L.
sporýš lékařský - Verbena officinalis L.
stolístek přeslenatý - Myriophyllum verticillatum L.
strdivka brvitá - Melica ciliata L.
strdivka zbarvená - Melica picta K. Koch
strošek pomněnkový - Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
suchopýrek trsnatý - Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.
sveřep větevnatý - Bromus ramosus Huds.
světlík větvený - Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.
svízel moravský - Galium valdepilosum H. Braun
šáchor hnědý - Cyperus fuscus L.
škarda měkká čertkusolistá - Crepis mollis subsp. hieracioides (Waldst. et Kit.) Domin
škarda smrdutá mákolistá - Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Čelak.
škarda velkoúborná - Crepis conyzifolia (Gouan) Dalla Torre
šmel okoličnatý - Butomus umbellatus L.
štětička chlupatá - Virga pilosa (L.) Hill
štírovník tenkolistý - Lotus glaber Mill.
tajnička rýžovitá - Leersia oryzoides (L.) Sw.
tařice horská Gmelinova - Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et E. Schmid
tavolník vrbolistý - Spiraea salicifolia L.
tis červený - Taxus baccata L.
tolice nejmenší - Medicago minima (L.) Bartal.
tomkovice jižní - Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult.
trýzel rozvětvený - Erysimum diffusum Ehrh.
trýzel škardolistý - Erysimum crepidifolium Rchb.
trýzel vonný - Erysimum odoratum Ehrh.
třemdava bílá - Dictamnus albus L.
třezalka rozprostřená - Hypericum humifusum L.
turan podolský - Erigeron podolicus Besser
upolín evropský - Trollius altissimus Crantz
úpor peprný - Elatine hydropiper L.
úrazník skalní - Sagina saginoides (L.) H. Karst.
vachta trojlistá - Menyanthes trifoliata L.
vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia (L.) Rich.
vemeník zelenavý - Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
vikev hrachorovitá - Vicia lathyroides L.
vikev hrachovitá - Vicia pisiformis L.
vikev kašubská - Vicia cassubica L.
violka písečná - Viola rupestris F. W. Schmidt
violka psí horská - Viola canina subsp. ruppii (All.) Schuebl. et Mart.
violka trojbarevná různobarevná - Viola tricolor subsp. polychroma (A. Kern.) Murr
violka trojbarevná skalní - Viola tricolor subsp. saxatilis (F.W. Schmidt) Arcang.
vítod větší - Polygala major Jacq.
vlnice chlupatá - Oxytropis pilosa (L.) DC.
vranec jedlový - Huperzia selago (L.) Schrank et Mart.
vrba lýkovcová - Salix daphnoides Vill.
vrba rozmarýnolistá - Salix rosmarinifolia L.
vrbina kytkokvětá, bazanovec kytkokvětý - Lysimachia thyrsiflora L.
vrbovka tmavá - Epilobium obscurum Schreb.
vrbovka žabincolistá - Epilobium alsinifolium Vill.
vřesovec pleťový - Erica herbacea L.
vstavač mužský znamenaný - Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soó
všivec lesní - Pedicularis sylvatica L.
zahořanka žlutá - Orthantha lutea (L.) Wettst.
záraza bílá - Orobanche alba Willd.
záraza hřebíčková - Orobanche caryophyllacea Sm.
záraza vyšší - Orobanche elatior Sutton
záraza žlutá - Orobanche lutea Baumg.
zblochan hajní - Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Korn.
zimolez kozí list - Lonicera caprifolium L.
zimostrázek alpský - Polygala chamaebuxus L.
zvonečník černý - Phyteuma nigrum F. W. Schmidt
zvonek jemný - Campanula gentilis Kovanda
zvonek klubkatý pomoučený - Campanula glomerata subsp. farinosa (Rochel) Kirschleger
zvonek sibiřský - Campanula sibirica L.
zvonek širokolistý - Campanula latifolia L.
žebratka bahenní - Hottonia palustris L.
žluťucha lesklá - Thalictrum lucidum L.
žluťucha menší - Thalictrum minus L.

C4 Vzácnější taxony vyžadující další pozornost
C4a Vzácnější taxony vyžadující další pozornost - méně ohrožené
árón východní - Arum cylindraceum Gasparr.
bahnička bradavkatá pravá - Eleocharis mamillata subsp. mamillata
barborka obecná obloučnatá - Barbarea vulgaris subsp. arcuata (J. Presl et C. Presl) Hayek
barborka přitisklá - Barbarea stricta Andrz.
bělozářka větevnatá - Anthericum ramosum L.
blatouch bahenní poléhavý - Caltha palustris subsp. procumbens (Beck) Neumayer
blatouch bahenní růžkatý - Caltha palustris subsp. cornuta (Schott, Nyman et Kotschy) Hegi
bodlák nicí - Carduus nutans L.
bojínek švýcarský - Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert
borovice rašelinná - Pinus x pseudopumilio (Willk.) Beck
bradáček vejčitý - Listera ovata (L.) R. Br.
brslen bradavičnatý - Euonymus verrucosa Scop.
bublinatka jižní - Utricularia australis R. Br.
čarovník alpský - Circaea alpina L.
česnek chlumní horský - Allium senescens subsp. montanum (F.W. Schmidt) Holub
čilimník řezenský - Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm.
čípek objímavý - Streptopus amplexifolius (L.) DC.
devětsil Kablíkové - Petasites kablikianus Bercht.
divizna jižní rakouská - Verbascum chaixii subsp. austriacum (Roem. et Schult.) Hayek
dřín jarní - Cornus mas L.
dřišťál obecný - Berberis vulgaris L.
dub pýřitý - Quercus pubescens Willd.
dymnivka bobovitá - Corydalis intermedia (L.) Mérat
dymnivka plná - Corydalis solida (L.) Clairv.
havez česnáčková - Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern.
hlístník hnízdák - Neottia nidus-avis (L.) Rich.
hořec tolitovitý - Gentiana asclepiadea L.
hrušeň polnička - Pyrus pyraster (L.) Burgsd.
hvězdnatec zubatý - Hacquetia epipactis (Scop.) DC.
hvozdíček prorostlý - Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood
hvozdík svazčitý - Dianthus armeria L.
chrastavec křovištní - Knautia drymeia subsp. drymeia Heuffel
chrastavec lesní - Knautia dipsacifolia (Schrank) Kreutzer
chrpa modrá - Centaurea cyanus L.
chrpa parukářka - Centaurea pseudophrygia C. A. Mey
jedle bělokorá - Abies alba Mill.
jeřáb břek, břek - Sorbus torminalis (L.) Crantz
jeřáb muk, muk - Sorbus aria (L.) Crantz
jestřábník bledý - Hieracium schmidtii Tausch
jestřábník choholičnatý - Hieracium cymosum L.
jestřábník klubkatý - Hieracium glomeratum Froel.
jestřábník lomikamenovitý - Hieracium saxifragum Fr.
jestřábník nasivělý - Hieracium glaucinum Jord.
jestřábník Schultesův - Hieracium schultesii F.W. Schultz
jestřábník skvrnitý - Hieracium maculatum Schrank
jestřábník trsnatý - Hieracium caespitosum Dumort.
jestřábník Wiesbaurův - Hieracium wiesbaurianum Uechtr.
jestřábník Zizův - Hieracium zizianum Tausch
jetel alpínský - Trifolium alpestre L.
jilm habrolistý - Ulmus minor Mill.
jilm vaz - Ulmus laevis Pall.
jmelí bílé - Viscum album L.
kakost krvavý - Geranium sanguineum L.
kalina tušalaj - Viburnum lantana L.
kamzičník rakouský - Doronicum austriacum Jacq.
kapradina laločnatá - Polystichum aculeatum (L.) Roth
kavyl vláskovitý - Stipa capillata L.
kerblík třebule štětinoplodý - Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma (Schult.) Arcangeli
kolenec Morisonův - Spergula morisonii Boreau
kontryhel gróňský - Alchemilla gruneica Plocek
kontryhel tenkolodyžný pravý - Alchemilla filicaulis subsp. filicaulis Buser
koprník štětinolistý - Meum athamanticum Jacq.
kostřava nízká - Festuca supina Schur
kostřava sivá - Festuca pallens Host
kostřava valiská - Festuca valesiaca Gaudin
kozlíček zubatý pravý - Valerianella dentata subsp. dentata
kozlík dvoudomý - Valeriana dioica L.
kozlík ukrajinský chlumní - Valeriana stolonifera subsp. angustifolia Soó
kozlík výběžkatý bezolistý - Valeriana excelsa subsp. sambucifolia (Mikan fil.) Holub
kozlík výběžkatý chlupatý - Valeriana excelsa subsp. procurrens (Wallr.) Holub
kozlík výběžkatý přechodný - Valeriana excelsa subsp. transiens (E. Walther) Holub
kručinka chlupatá - Genista pilosa L.
kruštík širolistý pravý - Epipactis helleborine subsp. helleborine
kyčelnice devítilistá - Dentaria enneaphyllos L.
kýchavice bílá Lobelova - Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) Rchb.
lakušník okrouhlý - Batrachium circinatum (Sibth.) Spach
lebeda podlouhlolistá - Atriplex oblongifolia Waldst. et Kit.
lilie zlatohlávek - Lilium martagon L.
lopuch hajní - Arctium nemorosum Lej.
lýkovec jedovatý - Daphne mezereum L.
mák pochybný - Papaver dubium L.
mák polní - Papaver argemone L.
mateřídouška časná - Thymus praecox Opiz
mateřídouška panonská - Thymus pannonicus All. emend. Jalas
měsíčnice vytrvalá - Lunaria rediviva L.
mléčivec alpský - Cicerbita alpina (L.) Wallr.
mochna bahenní - Potentilla palustris (L.) Scop.
mochna bílá - Potentilla alba L.
mochna písečná - Potentilla arenaria Borkh.
mochna přímá - Potentilla recta L.
mochna zlatá - Potentilla aurea L.
mokrýš vstřícnolistý - Chrysosplenium oppositifolium L.
nadmutice bobulnatá - Cucubalus baccifer L.
ochmet evropský - Loranthus europaeus Jacq.
okřehek červený - Lemna turionifera Landolt
okřehek hrbatý - Lemna gibba L.
okřehek trojbrázdý - Lemna trisulca L.
oman vrbolistý pravý - Inula salicina subsp. salicina
oměj vlčí mor pravý - Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum
ostřice Buekova - Carex buekii Wimm.
ostřice dvouřadá - Carex disticha Huds.
ostřice latnatá - Carex paniculata L.
ostřice mnoholistá - Carex polyphylla Kar. et Kir.
ostřice nedošáchor - Carex pseudocyperus L.
ostřice nízká - Carex humilis Leysser
ostřice Otrubova - Carex otrubae Podp.
ostřice pobřežní - Carex riparia Curt.
ostřice převislá - Carex pendula Huds.
ostřice rusá - Carex flava L.
ostřice šáchorovitá - Carex bohemica Schreb.
ostřice trsnatá - Carex cespitosa L.
ovsíř luční chlupatý - Avenula pratensis subsp. hirtifolia (Podp.) Holub
pastinák setý tmavý - Pastinaca sativa subsp. urens (Godron) Eelak.
pcháč bezlodyžný - Cirsium acaule Scop.
pilát lékařský - Anchusa officinalis L.
pipla žlutá - Nonea lutea (Desr.) DC.
pomněnka oídkokvětá - Myosotis sparsiflora Pohl
pomněnka různobarvá - Myosotis discolor Pers.
pomněnka trsnatá - Myosotis caespitosa C. F. Schultz
potočník vzpřímený - Berula erecta (Huds.) Coville
prlina rolní - Lycopsis arvensis L.
protěž norská - Gnaphalium norvegicum Gunnerus
prstnatec Fuchsův pravý - Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
prvosenka jarní pravá - Primula veris subsp. veris
pryskyřník platanolistý - Ranunculus platanifolius L.
pryšec mandloňovitý - Euphorbia amygdaloides L.
pryšec prutnatý - Euphorbia virgata Waldst. et Kit.
přeslička největší - Equisetum telmateia Ehrh.
psineček tuhý - Agrostis vinealis Schreb.
pupkovec pomněnkový - Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank
pýr prostřední - Elytrigia intermedia (Host) Nevski
radyk prutnatý - Chondrilla juncea L.
rmen barvířský pravý - Anthemis tinctoria L
rozrazil Dilleniův - Veronica dillenii Crantz
rozrazil horský - Veronica montana L.
rozrazil jarní - Veronica verna L.
rozrazil klasnatý - Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz
rozrazil ožankový - Veronica teucrium L.
rozrazil štítkovitý - Veronica scutellata L.
rožec hajní - Cerastium lucorum Schur
řebříček obecný sudetský - Achillea millefolium subsp. sudetica (Opiz) Oborny
sesel sivý - Seseli osseum Crantz
silenka noční - Silene noctiflora L.
skalník celokrajný - Cotoneaster integerrimus Medik.
skřípinec jezerní - Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
sléz velkokvětý - Malva alcea L.
slézovec durynský - Lavatera thuringiaca L.
smldník jelení - Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
smldník olešníkový - Peucedanum oreoselinum (L.) Moench
srpice barvířská - Serratula tinctoria L.
starček bludný - Senecio erraticus Bertol.
starček potoční - Tephroseris crispa (Jacq.) Schur
strdivka sedmihradská - Melica transsilvanica Schur
sveřep japonský - Bromus japonicus Thunb.
svída krvavá uherská - Cornus sanguinea subsp. hungarica (Kárpáti) Soó
svízel pochybný - Galium spurium L.
svízel severní - Galium boreale L.
šejdračka bahenní pravá - Zannichellia palustris subsp. palustris
šicha černá - Empetrum nigrum L.
tařice horská pravá - Alyssum montanum subsp. montanum
tařice skalní Arduinova - Aurinia saxatilis subsp. arduini (L.) Desv. (Fritsch) Dostál
tetlucha vznešená - Aethusa cynapioides M. Bieb.
trávnička obecná pravá - Armeria vulgaris subsp. vulgaris
troskut prstnatý - Cynodon dactylon (L.) Pers.
trýzel jestřábníkolistý - Erysimum hieracifolium L.
turan velkolistý - Erigeron macrophyllus Herbich
udatna lesní - Aruncus vulgaris Rafin.
úročník bolhoj mnoholistý - Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (Ser.) Nyman
vikev křovištní - Vicia dumetorum L.
violka divotvárná - Viola mirabilis L.
violka dvoukvětá - Viola biflora L.
vítod ostrokřídlý - Polygala multicaulis Tausch
voskovka menší - Cerinthe minor L.
vousatka prstnatá - Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
vrbovka bahenní - Epilobium palustre L.
vrbovka rozmarýnolistá - Epilobium dodonaei Vill.
všedobr horský - Imperatoria ostruthium L.
zapalice žluťuchovitá - Isopyrum thalictroides L.
zeměžluč okolíkatá - Centaurium erythraea Rafn
zvonek moravský - Campanula moravica (Spitzner) Kovanda
žebrovice různolistá - Blechnum spicant (L.) Roth
žebřice pyrenejská - Libanotis pyrenaica (L.) Bourg.

C4b Vzácnější taxony vyžadující další pozornost - nedostatečně prostudované
andělika lékařská - Angelica archangelica L.
bér klamný - Setaria decipiens C. Schimper
bříza karpatská - Betula carpatica Waldst. et Kit.
dub mnohoplodý - Quercus polycarpa Schur
dub žlutavý - Quercus dalechampii Ten.
jitrocel větší slaniskový - Plantago major subsp. winteri (Wirtgen) W. Ludwig
kapraď podobná - Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy
kontryhel Walasův - Alchemilla walasii Paw-.
kozí brada luční menší - Tragopogon pratensis subsp. minor (Mill.) Wahlenb.
krvavec menší měkkoostenný - Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. et Kit.) Holub
lakušník štítnatý - Batrachium peltatum (Schrank) J. Presl
lipnice cibulkatá ladná - Poa bulbosa subsp. pseudoconcinna (Schur) Asch. et Graebn.
metlice jihočeská - Deschampsia austrobohemica Deyl
ostřice Chabertova - Carex chabertii F. Schultz
oves hřebílkatý - Avena strigosa Schreb.
prvosenka vyšší tatranská - Primula elatior subsp. tatrensis (Domin) Soó
rosička krvavá brvitá - Digitaria sanguinalis subsp. pectiniforme Henrard
rožec nízký - Cerastium pumilum Curt.
řepeň polabská - Xanthium albinum (Widder) H. Scholz
řeřišnice srstnatá - Cardamine hirsuta L.
silenka nadmutá obrovská - Silene vulgaris subsp. antelopum (Vest) Hayek
silenka paušnice - Silene pseudotites Rchb.
sítina drobounká - Juncus minutulus (Alb. et Jah.) Prain
slivoň trnka, trnka - Prunus spinosa L.
srha laločnatá slovenská - Dactylis glomerata subsp. slovenica Domin
šejdračka bahenní stopečkatá - Zannichellia palustris subsp. pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Arcang.
zemědým lékařský Wirtgenův - Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (W.D.J. Koch) Arcangeli
zevar vzpřímený vejcoplodý - Sparganium erectum subsp. oocarpum (Eelak.) Domin

 


Související články:
Červený seznam C1, C2 (22.09.2007)
Zvláště chráněné druhy rostlin (20.08.2007)
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 7] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.