Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* Červený seznam C1, C2

Kriticky ohrožené a silně ohrožené druhy rostlin ČR
Seznam kriticky a silně ohrožených druhů ČR. Podrobnější informace o tomto tématu jsou v článku Co je Červený seznam. Fotografie uvedených rostlin jsou ve fotogalerii Červený seznam 1., fotografie se zobrazí též kliknutím na jméno rostliny.


F. Procházka (ed.) 2001: Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000), Příroda, Praha (ISBN 80-86064-52-2).
C1 - Kriticky ohrožené druhy
bahenka šášinovitá - Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem.
bahnička chudokvětá - Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartmann) O. Schwarz
bařička přímořská - Triglochin maritimum L.
bažanka vejčitá - Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe
bělolist obecný - Filago vulgaris Lam.
bělolist žlutavý - Filago lutescens Jord.
bezobalka sivá - Trinia glauca (L.) Dumort.
bika klasnatá - Luzula spicata (L.) DC.
blatnice bahenní - Scheuchzeria palustris L.
bledule letní - Leucojum aestivum L.
blešník obecný - Pulicaria vulgaris Gaertn.
blešník úplavičný - Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
bradáček srdčitý - Listera cordata (L.) R. Br.
brukev prodloužená - Brassica elongata Ehrh.
bříza ojcovská - Betula oycoviensis Besser
bublinatka bledožlutá - Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.
bublinatka obecná - Utricularia vulgaris L.
bublinatka prostřední - Utricularia intermedia Hayne
bublinatka vícekvětá - Utricularia bremii Heer
bytel rozprostřený - Kochia prostrata (L.) Schrad.
černucha rolní - Nigella arvensis L.
čilimník bílý - Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm.
čistec německý - Stachys germanica L.
devaterník velkokvětý pravý - Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum
divizna ozdobná - Verbascum speciosum Schrad.
drobnička bezkořenná - Wolffia arrhiza (L.) Wimm.
drobnokvět pobřežní - Corrigiola litoralis L.
dub jadranský - Quercus virgiliana (Ten.) Ten.
dvouřadec pozdní - Cleistogenes serotina (L.) Keng
hadí mord maloúborný - Scorzonera parviflora Jacq.
hadinec červený - Echium maculatum L.
hladýš andělikový - Laserpitium archangelica Wulfen
hlaváč lesklý vápnomilný - Scabiosa lucida subsp. calcicola Bloňski
hlaváček plamenný - Adonis flammea Jacq.
hlízovec Loeselův - Liparis loeselii (L.) Rich.
hloh Lindmanův - Crataegus lindmanii Hrabět.-Uhr.
hnědenec zvrhlý - Limodorum abortivum (L.) Swartz
hojník chlumní - Sideritis montana L.
hořec jarní - Gentiana verna L.
hořec tečkovaný - Gentiana punctata L.
hořeček drsný Sturmův - Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kern. et Jos. Kern.) Holub
hořeček ladní pobaltský - Gentianella campestris subsp. baltica (Murb.) A.. Love et D. Love
hořeček mnohotvarý český - Gentianella praecox subsp. bohemica (Skalický) Holub
hořeček nahořklý pravý - Gentianella amarella subsp. amarella
hořeček německý pravý - Gentianella germanica subsp. germanica
hořeček žlutavý karpatský - Gentianella lutescens subsp. carpatica (Wettst.) Holub
hořeček žlutavý pravý - Gentianella lutescens subsp. lutescens
hořinka východní - Conringia orientalis (L.) Dumort.
housenkovec zduřelý - Beckmannia eruciformis (L.) Host
hrachor bahenní - Lathyrus palustris L.
hrachor hrachovitý - Lathyrus pisiformis L.
hrachor chlupatý - Lathyrus hirsutus L.
hrachor pačočkový - Lathyrus aphaca L.
hrachor panonský pravý - Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus
hrachor různolistý - Lathyrus heterophyllus L.
hrachor trávolistý - Lathyrus nissolia L.
hrotnosemenka hnědá - Rhynchospora fusca (L.) Ait. fil.
hruštička prostřední - Pyrola media Sw.
hruštička zelenokvětá - Pyrola chlorantha Sw.
huseník hajní - Arabis nemorensis (Hoffm.) W.D.J. Koch
huseník sudetský - Arabis sudetica Tausch
hvězdnice alpská - Aster alpinus L.
hvězdoš hranoplodý - Callitriche platycarpa Kutz.
hvězdoš podzimní - Callitriche hermaphroditica L.
hvozdík kartouzek hadcový - Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons (Borbás) Neumayer
hvozdík kartouzek sudetský - Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus Kovanda
hvozdík písečný český - Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz
hvozdík pyšný pravý - Dianthus superbus subsp. superbus
chrastavec rolní krkonošský - Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia (Szabó) O. Schwarz
chrpa horská měkká - Centaurea montana subsp. mollis (Waldst. et Kit.) Gugl.
chrpa úzkoperá - Centaurea stenolepis A. Kern.
chruplavník rolní - Polycnemum arvense L.
chruplavník větší - Polycnemum majus A. Braun
chudina hajní - Draba nemorosa L.
ibišek trojdílný - Hibiscus trionum L.
jablečník cizí - Marrubium peregrinum L.
jablečník obecný - Marrubium vulgare L.
jalovec obecný nízký - Juniperus communis subsp. alpina (Smith) Čelak.
jazýček jadranský - Himantoglossum adriaticum Baumann
jednokvítek velekvětý - Moneses uniflora (L.) A. Gray
jelení jazyk celolistý - Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
jeřáb dubolistý - Sorbus quernea Kovanda
jeřáb džbánský - Sorbus gemella Kovanda
jeřáb hardeggský - Sorbus hardeggensis Kovanda
jeřáb manětínský - Sorbus rhodanthera Kovanda
jeřáb řecký - Sorbus graeca (Spach) Schauer
jeřáb sudetský - Sorbus sudetica (Tausch) Bluff, Nees et Schauer
jestřábník Blyttův - Hieracium blyttianum Fr.
jestřábník černoblizný - Hieracium nigrostylum Zlatník
jestřábník červený - Hieracium rubrum A. Peter
jestřábník draslavý - Hieracium asperulum Freyn
jestřábník Englerův - Hieracium engleri Uechtr.
jestřábník hnědočerný - Hieracium fuscoatrum Nageli et A. Peter
jestřábník huňatý - Hieracium villosum Jacq.
jestřábník chudolistý - Hieracium riphaeum Uechtr.
jestřábník krkonošský - Hieracium corconticum Čelak.
jestřábník labský - Hieracium albinum Fr.
jestřábník licholabský - Hieracium pseudalbinum Uechtr.
jestřábník nachový - Hieracium rubripilosella G. Schneid.
jestřábník omanovitý - Hieracium inuloides Tausch
jestřábník Schustlerův - Hieracium schustleri Zlatník
jestřábník skalkový - Hieracium kalksburgense Wiesb.
jestřábník slezský - Hieracium silesiacum Krause
jestřábník sněžnický - Hieracium nivimontis (Oborny et Zahn) Chrtek jun.
jestřábník stopkatý - Hieracium pedunculare Tausch
jestřábník zelenohlavý - Hieracium chlorocephalum Uechtr.
jestřábník zlatoblizný - Hieracium chrysostyloides (Zahn) Chrtek jun.
jetel hnědý - Trifolium badium Schreb.
jetel malokvětý - Trifolium retusum L.
jetel otevřený - Trifolium patens Schreb.
jetel žíhaný - Trifolium striatum L.
jinořadec kadeřavý - Cryptogramma crispa (L.) R. Br.
jitrocel černavý sudetský - Plantago atrata subsp. sudetica (Pilger) Holub
jitrocel přímořský brvitý - Plantago maritima subsp. ciliata L. Printz
kakost rozkladitý - Geranium divaricatum Ehrh.
kandík psí zub - Erythronium dens-canis L.
kapraď hřebenitá - Dryopteris cristata (L.) A. Gray
kavyl olysalý - Stipa zalesskii Wilenski
kavyl písečný - Stipa borysthenica Prokudin
kavyl skalní - Stipa eriocaulis Borbás
kavyl Smirnovův - Stipa smirnovii Martinovský
kohátka kalíškatá - Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
kokotice chmelová - Cuscuta lupuliformis Krocker
kokotice žlutavá - Cuscuta approximata Bab.
kolenec pětimužný - Spergula pentandra L.
koniklec jarní - Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
koniklec otevřený - Pulsatilla patens (L.) Mill.
kontryhel baltský - Alchemilla baltica Juz.
kontryhel rozeklaný - Alchemilla fissa Gunther et Schummel
kopyšník tmavý - Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.
kosatec bezlistý čedičový - Iris aphylla subsp. fieberi (Seidl) Dostál
kosatec bezlistý Novákův - Iris aphylla subsp. novakii Soó
kostřava ametystová - Festuca amethystina L.
kostřava horská - Festuca drymeja Mert. et W. D. J. Koch
kostřava niťolistá - Festuca trichophylla (Ducros) K. Richt.
kostřava peřestá - Festuca versicolor Tausch
kostřava písečná - Festuca psammophila (Čelak.) Fritsch
kostřava pochvatá - Festuca vaginata subsp. dominii (Krajina) Soó et Jáv.
kotvice plovoucí - Trapa natans L.
koukol polní - Agrostemma githago L.
kozinec písečný - Astragalus arenarius L.
kozlíček kýlnatý - Valerianella carinata Loisel.
krtičník jarní - Scrophularia vernalis L.
kručinka křídlatá - Genista sagittalis L.
kruhatka Matthiolova - Cortusa matthioli L.
kruštík drobnolistý - Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
kruštík Greuterův - Epipactis greuteri Baumann et Kunkele
kruštík nepravý - Epipactis pseudopurpurata Mereďa
kruštík Nordenových - Epipactis nordeniorum Robatsch
kruštík ostrokvětý přehlížený - Epipactis leptochila subsp. neglecta Kumpel
kruštík pontický - Epipactis pontica Taubenheim
Kruštík širolistý oddálený - Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein
kruštík Tallósův - Epipactis tallosii Molnár et Robatsch
křivatec český skalní - Gagea bohemica subsp. saxatilis (Mert. et W.D.J. Koch) Stroh
kuřička hadcová - Minuartia smejkalii Dvořáková
kuřička hercynská - Minuartia caespitosa (Willd.) Degen
kuřička krkonošská - Minuartia corcontica Dvořáková
kuřička lepkavá - Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell.
kuřinka obroubená - Spergularia maritima (All.) Chiov.
kuřinka solná - Spergularia marina (L.) Griseb.
kýchavice černá - Veratrum nigrum L.
kyvor lékařský - Ceterach officinarum Willd.
lakušník Baudotův - Batrachium baudotii (Godron) F. W. Schultz
lakušník štětičkový - Batrachium penicillatum Dumort.
lebeda růžová - Atriplex rosea L.
leknín bělostný - Nymphaea candida J. Presl
leknín bílý - Nymphaea alba L.
len chlupatý - Linum hirsutum subsp. hirsutum
lipnice alpská - Poa alpina L.
lipnice jesenická - Poa riphaea (Asch. et Graebn.) Fritsch
lipnice tlustonohá - Poa crassipes Domin ex Šourek
lněnka bezlistenná - Thesium ebracteatum Hayne
lněnka Dollinerova - Thesium dollineri Murbeck
lněnka rolní - Thesium arvense Horv.
lněnka zobánkatá - Thesium rostratum Mert. et W.D.J. Koch
lnice rolní - Linaria arvensis (L.) Desf.
lomikámen trsnatý vlnatý - Saxifraga rosacea subsp. steinmannii (Tausch) Holub
lomikámen vstřícnolistý - Saxifraga oppositifolia L.
lopuštík skloněný - Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz
lýkovec vonný - Daphne cneorum L.
máčka plocholistá - Eryngium planum L.
mák Lecoqův - Papaver lecoqii Lamotte
mandloň nízká - Prunus tenella Batsch
mařice pilovitá - Cladium mariscus (L.) Pohl
masnice vodní - Tillaea aquatica L.
matizna bahenní - Angelica palustris (Besser) Hoffm.
mečík bahenní - Gladiolus palustris Gaudin
měkčilka jednolistá - Malaxis monophyllos (L.) Sw.
měkkyně bahenní - Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze
merlík zední - Chenopodium murale L.
milička chlupatá - Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.
mochna Crantzova - Potentilla crantzii (Crantz) Fritsch
mochna jahodovitá - Potentilla sterilis (L.) Garcke
mochna rozkladitá - Potentilla patula Waldst. et Kit.
mochna skalní - Potentilla rupestris L.
mrvka sveřepovitá - Vulpia bromoides (L.) Gray
nehtovec přeslenitý - Illecebrum verticillatum L.
nepatrnec drobnoplodý - Aphanes australis Rydb.
odemka vodní - Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.
oměj vlčí mor žláznatý - Aconitum lycoctonum subsp. penninum (Ser.) Asch. et Graebn.
orobinec sítinovitý - Typha laxmannii Lepechin
ostřice bílá - Carex alba Scop.
ostřice Buxbaumova - Carex buxbaumii Wahlenb.
ostřice dvoudomá - Carex dioica L.
ostřice ječmenovitá - Carex hordeistichos Vill.
ostřice pískomilná - Carex pseudobrizoides Clavaud
ostřice pochvatá - Carex vaginata Tausch
ostřice skalní - Carex rupestris All.
ostřice šlahounovitá - Carex chordorrhiza Ehrh.
ostřice tlapkatá velkonohá - Carex pediformis subsp. macroura (Meinsh.) Podp.
ostřice tmavá - Carex atrata L.
ostřice úzkolistá - Carex stenophylla Wahlenb.
ostřice vláskovitá - Carex capillaris L.
ovsíček obecný - Aira caryophyllea L.
pampeliška krkonošská - Taraxacum alpestre (Tausch) DC.
pelyněk metlatý - Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
pelyněk Pančičův - Artemisia pancicii (Janka) Ronniger
pětiprstka hustokvětá - Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) Dietr.
pětiprstka žežulník horská - Gymnadenia conopsea subsp. montana Bisse
pcháč žlutoostenný - Cirsium brachycephalum Juratzka
písečnatka nejmenší - Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Korte
písečnice velkokvětá - Arenaria grandiflora L.
pískavice thesalská - Trigonella monspeliaca L.
plavín štítnatý - Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze
plavuník cypřiškovitý - Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub
plavuník Oellgaardův - Diphasiastrum oellgaardii Horn et al.
ploštičník evropský - Cimicifuga europaea Schipcz.
pobřežnice jednokvětá - Littorella uniflora (L.) Asch.
podkovka chocholatá - Hippocrepis comosa L.
podmrvka hadcová - Notholaena marantae (L.) Desv.
pochybek severní - Androsace septentrionalis L.
polej obecná - Pulegium vulgare Mill.
pomněnka úzkolistá - Myosotis stenophylla Knaf
popelivka sibiřská - Ligularia sibirica (L.) Cass.
potočnice drobnolistá - Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb.
prasetník lysý - Hypochaeris glabra L.
prorostlík dlouholistý fialový - Bupleurum longifolium subsp. vapincense (Vill.) Todor
prorostlík nejtenčí - Bupleurum tenuissimum L.
prorostlík okrouhlolistý - Bupleurum rotundifolium L.
prorostlík prutnatý - Bupleurum affine Sadler
protěž nízká - Gnaphalium supinum L.
protěž žlutobílá - Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliardt et Burtt
prstnatec český - Dactylorhiza bohemica Businský
prstnatec Fuchsův Soóův - Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana (Borsos) Borsos
prstnatec májový rašelinný - Dactylorhiza majalis subsp. turfosa Procházka
prstnatec plamatý pravý - Dactylorhiza maculata subsp. maculata
prstnatec plamatý sedmihradský - Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó
prstnatec pleťový - Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
prstnatec Traunsteinerův - Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó
prustka obecná - Hippuris vulgaris L.
průtržník chlupatý - Herniaria hirsuta L.
prvosenka nejmenší - Primula minima L.
prvosenka vyšší krkonošská - Primula elatior subsp. corcontica
pryskyřník sardinský - Ranunculus sardous Crantz
pryšec plocholistý vlnatý - Euphorbia platyphyllos subsp. literata (Jacq.) Holub
pryšec sivý menší - Euphorbia seguieriana subsp. minor (Sadler) Domin
pryšec vrbolistý - Euphorbia salicifolia Host
přeslička různobarvá - Equisetum variegatum Schleicher
psineček alpský - Agrostis alpina Scop.
puchýřník hladký - Cystopteris dickieana R. Sim
pupava bezlodyžná prodloužená - Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schuebler et Martens
pupava obecná dlouholistá - Carlina vulgaris subsp. stricta (Rouy) Domin
puštička rozprostřená - Lindernia procumbens (Krock.) Borbás
razilka smrdutá - Aposeris foetida (L.) Less.
rdest dlouholistý - Potamogeton praelongus Wulf.
rdest hustolistý - Groenlandia densa (L.) Fourr.
rdest rdesnolistý - Potamogeton polygonifolius Pourr.
rdest srpovitý - Potamogeton x angustifolius J. Presl
réva vinná lesní - Vitis vinifera subsp. sylvestris (C. C. Gmel.) Hegi
rohatec růžkatý - Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolph
rosnatka anglická - Drosera anglica Huds.
rosnatka prostřední - Drosera intermedia Hayne
rozchodnice růžová - Rhodiola rosea L.
rozchodník huňatý - Sedum villosum L.
rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides L.
rozrazil latnatý širolistý - Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum (Waldst. et Kit.) Holub
rozrazil tmavý - Veronica opaca Fr.
rožec kuřičkolistý - Cerastium alsinifolium Tausch
rožec prameništní - Cerastium fontanum Baumg.
rožec Tenoreův - Cerastium tenoreanum Ser.
rudohlávek jehlancovitý - Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
ruměnice písečná - Onosma arenarium Waldst. et Kit.
růžkatec bradavčitý - Ceratophyllum submersum L.
rybíz skalní - Ribes petraeum Wulfen
rýt velkokališný - Reseda phyteuma L.
řebříček sleziníkolistý - Achillea asplenifolia Vent.
řečanka menší - Najas minor All.
řepeň durkoman - Xanthium strumarium L.
řeřišnice hořká Opizova - Cardamine amara subsp. opicii (J. Presl et C. Presl) Čelak.
řeřišnice malokvětá - Cardamine parviflora L.
řeřišnice rýtolistá - Cardamine resedifolia L.
řeřišničník skalní - Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen
sasanka narcisokvětá - Anemone narcissiflora L.
silenka francouzská - Silene gallica L.
silenka lepkavá - Silene viscosa (L.) Pers.
silenka skalní - Silene rupestris L.
sinokvět chrpovitý - Jurinea cyanoides (L.) Rchb.
sítina Gerardova - Juncus gerardii Loisel.
sítina kulatoplodá - Juncus sphaerocarpus Nees
sítina rybniční - Juncus tenageia L. fil.
sítina slatinná - Juncus subnodulosus Schrank
sítina strboulkatá - Juncus capitatus Weigel
sítina tmavá - Juncus atratus Krock.
sivěnka přímořská - Glaux maritima L.
sklenobýl bezlistý - Epipogium aphyllum Sw.
skrytěnka bodlinatá - Crypsis aculeata (L.) Aiton
sleziník červený zakřivený - Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (Christ) Lovis et Reichst.
sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde
sleziník netíkovitý - Asplenium adiantum-nigrum L.
smldník kmínolistý - Peucedanum carvifolia Vill.
smrkovník plazivý - Goodyera repens (L.) R. Br.
snědek pyrenejský kulatoplodý - Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum (A. Kern.) Hegi
solenka Valerandova - Samolus valerandi L.
srpice jednoúborná - Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.
starček bažinný - Senecio paludosus L.
starček dlouholistý moravský - Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub
starček oranžový - Tephroseris aurantiaca (Willd.) Griseb. et Schenk
starček roketolistý - Senecio erucifolius L.
starček zlatý - Senecio doria L.
stozrník lnovitý - Radiola linoides Roth
strošek polopásý - Lappula semicincta (Steven) M. Popov
střemcha obecná skalní - Prunus padus subsp. borealis (Schubeler) Nyman
stulík malý - Nuphar pumila (Timm) DC.
suchopýr štíhlý - Eriophorum gracile W.D.J. Koch
sveřep hroznatý - Bromus racemosus L.
sveřep kostrbatý - Bromus squarrosus L.
sveřep rolní - Bromus arvensis L.
sveřep stoklasa - Bromus secalinus L.
světlík drobnokvětý - Euphrasia micrantha Rchb.
světlík slovenský - Euphrasia slovaca (Yeo) Holub
svízel rakouský - Galium austriacum Jacq.
svízel sudetský - Galium sudeticum Tausch
svízel trojrohý - Galium tricornutum Dandy
šabřina tatarská - Conioselinum tataricum Hoffm.
šafrán bělokvětý - Crocus albiflorus Kit. ex Schult.
šafrán karpatský - Crocus heuffelianus Herb.
šáchor Micheliův - Cyperus michelianus (L.) Link
šáchor žlutavý - Cyperus flavescens L.
šalvěj etiopská - Salvia aethiopis L.
šalvěj rakouská - Salvia austriaca Jacq.
šášina načernalá - Schoenus nigricans L.
šášina rezavá - Schoenus ferrugineus L.
šater latnatý - Gypsophila paniculata L.
šídlatka jezerní - Isoetes lacustris L.
šídlatka ostnovýtrusná - Isoetes echinospora Durieu
škarda měkká pravá - Crepis mollis subsp. mollis
škarda panonská - Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch
škarda sibiřská - Crepis sibirica L.
škarda štětinkatá - Crepis setosa Haller fil.
šklebivec přímý - Misopates orontium (L.) Raf.
šťovík bahenní - Rumex palustris Sm.
šťovík úzkolistý - Rumex stenophyllus Ledeb.
švihlík krutiklas - Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
timoj trojlaločný - Laser trilobum (L.) Borkh.
tomkovice plazivá - Hierochloe repens (Host) P. Beauv.
tomkovice vonná - Hierochloe odorata (L.) P. Beauv.
tořice rolní - Torilis arvensis (Hudson) Link
tořič čmelákovitý Holubyho - Ophrys fuciflora subsp. holubyana (Andrasovszky) Jáv.
tořič hmyzonosný - Ophrys insectifera L.
tořič včelovitý - Ophrys apifera Huds.
trojzubec lesostepní - Danthonia alpina Vest
trýzel rozkladitý - Erysimum repandum L.
třezalka ozdobná - Hypericum elegans Willd.
třezalka pěkná - Hypericum pulchrum L.
třtina nachová - Calamagrostis phragmitoides Hartm.
třtina pestrá - Calamagrostis varia (Schrad.) Host
třtina pobřežní - Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler
třtina přehlížená - Calamagrostis stricta (Timm) Koeler
tučnice obecná česká - Pinguicula vulgaris subsp. bohemica (Krajina) Domin
tužebník jilmový Picbauerův - Filipendula ulmaria subsp. picbaueri (Podp.) Smejkal
úpor kuřičkovitý - Elatine alsinastrum L.
úrazník šídlovitý - Sagina subulata (Sw.) C. Presl
úrazník uzlovitý - Sagina nodosa (L.) Fenzl
včelník rakouský - Dracocephalum austriacum L.
vikev horská - Vicia oreophila Žertová
violka bílá - Viola alba Besser
violka nejmenší - Viola kitaibeliana Roem. et Schult.
violka trojbarevná Curtisova - Viola tricolor subsp. curtisii (E. Forster) Syme
violka vyvýšená - Viola elatior Fr.
vítod douškolistý - Polygala serpyllifolia J. Hose
vítod hořký krátkokřídlý - Polygala amara subsp. brachyptera (Chodat) Hayek
vláskatec tajemný - Trichomanes speciosum Willd.
volovec vrbolistý - Buphthalmum salicifolium L.
vratička heřmánkolistá - Botrychium matricariifolium W.D.J. Koch
vrba borůvkovitá - Salix myrtilloides L.
vrba bylinná - Salix herbacea L.
vrba černající - Salix myrsinifolia Salisb.
vrba dvoubarvá - Salix bicolor Willd.
vrba plazivá - Salix repens L.
vrba velkolistá - Salix appendiculata Vill.
vřesovec čtyřřadý - Erica tetralix L.
vstavač bahenní - Orchis palustris Jacq.
vstavač mužský pravý - Orchis mascula L. ssp. mascula
vstavač osmahlý - Orchis ustulata L.
vstavač trojzubý - Orchis tridentata Scop.
všivec krkonošský - Pedicularis sudetica Willd.
všivec statný - Pedicularis exaltata Bunge
zapalička největší - Tordylium maximum L.
záraza hořčíková - Orobanche picridis F.W. Schultz
záraza nachová česká - Orobanche purpurea subsp. bohemica (Eelak.) ined.
záraza nachová pravá - Orobanche purpurea subsp. purpurea
záraza namodralá - Orobanche coerulescens Stephan
záraza ožanková - Orobanche teucrii Holandre
záraza písečná - Orobanche arenaria Borkh.
záraza sivá - Orobanche caesia Rchb.
záraza šupinatá - Orobanche artemisiae-campestris Gaudin
zběhovec jehlancovitý - Ajuga pyramidalis L.
zblochanec mokřadní - Puccinellia limosa (Schur) Holmb.
zeměžluč přímořská slatinná - Centaurium littorale subsp. compressum (Hayne) Kirschner
zimozelen okoličnatý - Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton
zvonečník hlavatý horský - Phyteuma orbiculare subsp. montanum R. Schultz
zvonečník hlavatý zprohýbaný - Phyteuma orbiculare subsp. flexuosum R. Schulz
zvonek hadincovitý - Campanula cervicaria L.
zvonek jesenický - Campanula gelida Kovanda
zvonovec liliolistý - Adenophora liliifolia (L.) DC.
žabníček vzplývavý - Luronium natans (L.) Rafin.
židoviník německý - Myricaria germanica (L.) Desv.
žitňák hřebenitý - Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.
žluťucha jednoduchá svízelová - Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) Borza

C2 - Silně ohrožené druhy
bahnička jednoplevá pravá - Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis
bařička bahenní - Triglochin palustre L.
běloprstka bělavá - Pseudorchis albida (L.) A.. Love et D. Love
bika žlutavá - Luzula luzulina (Vill.) Racib.
bříza tmavá - Betula obscura Kotula
bříza trpasličí - Betula nana L.
bublinatka menší - Utricularia minor L.
buřina jablečníkovitá - Leonurus marrubiastrum L.
česnek hadí - Allium victorialis L.
česnek hranatý - Allium angulosum L.
česnek kulatohlavý - Allium sphaerocephalon L.
česnek kulovitý - Allium rotundum L.
česnek kýlnatý - Allium carinatum L.
česnek tuhý - Allium strictum Schrad.
čičorka pochvatá - Coronilla vaginalis Lam.
čistec roční - Stachys annua (L.) L.
dejvorec velkoplodý pravý - Caucalis platycarpos subsp. platycarpos
devaterka poléhavá - Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr.
devaterník šedý - Helianthemum canum (L.) Baumg.
divizna knotovitá bělokvětá - Verbascum lychnitis subsp. moenchii (C. F. Schultz) Holub et Mladý
drnavec lékařský - Parietaria officinalis L.
drobýšek nejmenší - Centunculus minimus L.
dub cer - Quercus cerris L.
hadí jazyk obecný - Ophioglossum vulgatum L.
hadí mord nachový - Scorzonera purpurea L.
hadí mord šedý - Scorzonera cana (C.A. Mey.) O. Hoffm.
hadí mord španělský - Scorzonera hispanica L.
hlaváč fialový - Scabiosa columbaria L.
hlaváč lesklý pravý - Scabiosa lucida subsp. lucida
hlaváček jarní - Adonis vernalis L.
hlaváček letní - Adonis aestivalis L.
hlavinka horská - Traunsteinera globosa (L.) Rchb.
hnilák lysý - Monotropa hypophegea Wallr.
hořec hořepník - Gentiana pneumonanthe L.
hořec křížatý - Gentiana cruciata L.
hořec panonský - Gentiana pannonica Scop.
hrachor panonský chlumní - Lathyrus pannonicus subsp. collinus (Ortmann) Soó
hrotnosemenka bílá - Rhynchospora alba (L.) Vahl
hrušeň sněhobílá - Pyrus nivalis Jacq.
hruštička okrouhlolistá - Pyrola rotundifolia L.
hulevník východní - Sisymbrium orientale L.
huseník chudokvětý - Arabis brassica (Leers) Rauschert
huseník ouškatý - Arabis auriculata Lam.
huseník převislý - Arabis turrita L.
hvozdík lesní - Dianthus sylvaticus Hoppe
hvozdík Lumnitzerův - Dianthus lumnitzeri Wiesb.
hvozdík moravský - Dianthus moravicus Kovanda
hvozdík pyšný alpínský - Dianthus superbus subsp. alpestris (Uechtr.) Čelak.
hvozdík sivý - Dianthus gratianopolitanus Vill.
chrpa horská pravá - Centaurea montana subsp. montana
chudina zední - Draba muralis L.
jabloň lesní - Malus sylvestris Mill.
jarva žilnatá - Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.
jehlice rolní - Ononis arvensis L.
jeřáb český - Sorbus bohemica Kovanda
jeřáb krasový - Sorbus eximia Kovanda
jeřáb rakouský - Sorbus austriaca (Beck) Prain et al.
jestřábník černavý - Hieracium nigrescens Willd.
jestřábník černohlavý - Hieracium melanocephalum Tausch
jestřábník dvouvidličný - Hieracium bifurcum M. Bieb.
jestřábník chlumní - Hieracium fallax Willd.
jestřábník kopisťolistý - Hieracium fritzei F.W. Schultz
jestřábník Kornickův - Hieracium koornickeanum Nageli et A. Peter
jestřábník moravský - Hieracium moravicum Freyn
jestřábník Rohlenův - Hieracium rohlenae Zlatník
jestřábník různotvarý - Hieracium heterodoxum (Tausch) Nageli et A. Peter
jestřábník Schneiderův - Hieracium schneiderianum Zlatník
jestřábník špičkatý - Hieracium apiculatum Tausch
jestřábník trubkovitý - Hieracium tubulosum (Tausch) Tausch
jestřábník tuhoštětinatý - Hieracium euchaetium Nageli et A. Peter
jestřábník Uechtritzův - Hieracium uechtritzianum G. Schneid.
jestřábník velkoúborný - Hieracium macranthum (Ten.) Ten.
jestřábník vločkatý - Hieracium paragogum Nageli et A. Peter
jestřábník Wimmerův - Hieracium wimmeri Uechtr.
jestřábník xxxx - Hieracium stoloniflorum Waldst. et Kit.
jestřábník žlázkozubý - Hieracium glandulosodentatum Uechtr.
jitrocel písečný - Plantago arenaria Waldst. et Kit.
kakost měkký - Geranium molle L.
kamejka lékařská - Lithospermum officinale L.
kamýšek obecný - Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
kapradina Braunova - Polystichum braunii (Spenner) Fée
kapradina hrálovitá - Polystichum lonchitis (L.) Roth
kapradinka skalní - Woodsia ilvensis (L.) R. Br.
karbinec statný - Lycopus exaltatus L. fil.
katrán tatarský - Crambe tataria Sebeók
kavyl chlupatý - Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.
kavyl tenkolistý - Stipa tirsa Steven emend. Eelak.
kerblík obecný - Anthriscus caucalis M. Bieb.
klikva maloplodá - Oxycoccus microcarpus Rupr.
kociánek dvoudomý - Antennaria dioica (L.) Gaertn.
kokrhel sličný - Rhinanthus pulcher Schummel
komonice zubatá - Melilotus macrorrhiza (Waldst. et Kit.) Pers.
koniklec luční český - Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (L.) Mill. Skalický
koniklec velkokvětý - Pulsatilla grandis Wender.
konitrud lékařský - Gratiola officinalis L.
kontryhel ledvinitý - Alchemilla reniformis Buser
kontryhel medvědí - Alchemilla ursina Frohner
kontryhel tupý lichoběžníkový - Alchemilla obtusa subsp. trapezialis Plocek
kontryhel vějířovitý - Alchemilla flabellata Buser
kopretina panonská - Leucanthemum margaritae (Gáyer) Zelený
korálice trojklaná - Corallorhiza trifida ChÔtelain
kosatec bezlistý - Iris aphylla L.
kosatec nízký - Iris pumila L.
kosatec různobarvý - Iris variegata L.
kosatec skalní písečný - Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. Love et D. Love
kosatec trávovitý - Iris graminea L.
kostival český - Symphytum bohemicum F. W. Schmidt
koulenka prodloužená - Globularia punctata Lapeyr.
kozinec bezlodyžný - Astragalus exscapus L.
kozlíček štěrbinatý - Valerianella rimosa Bast.
kozlík celolistý - Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath
kozlík trojný - Valeriana tripteris L.
kropenáč vytrvalý - Swertia perennis L.
kruštík bahenní - Epipactis palustris (L.) Crantz
kruštík polabský - Epipactis albensis Nováková et Rydlo
kruštík růžkatý - Epipactis muelleri Godfery
křivatec český pravý - Gagea bohemica subsp. bohemica
křivatec maličký - Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. fil.
křivatec rolní - Gagea villosa (M. Bieb.) Duby
křivatec vstřícnolistý - Gagea transversalis (Pall.) Stev.
kuklík horský - Geum montanum L.
kuřička svazčitá - Minuartia fastigiata (Sm.) Rchb.
kuřinka ostnosemenná - Spergularia echinosperma (Eelak.) Asch. et Graebn.
kyhanka sivolistá - Andromeda polifolia L.
kýchavice bílá pravá - Veratrum album subsp. album
kyprej prutnatý - Lythrum virgatum L.
kyprej yzopolistý - Lythrum hyssopifolia L.
ladoňka karpatská - Scilla kladnii Schur
ladoňka rakouská pravá - Scilla drunensis subsp. drunensis (Speta) Speta
ladoňka vídeňská - Scilla vindobonensis Speta
lakušník Rionův - Batrachium rionii (Lagger) Nyman
len žlutý - Linum flavum L.
lepnice alpská - Bartsia alpina L.
lilie cibulkonosná - Lilium bulbiferum L.
lipnice bádenská - Poa badensis Willd.
lipnice plihá - Poa laxa Haenke
lněnka bavorská - Thesium bavarum Schrank
lněnka pyrenejská - Thesium pyrenaicum Pourr.
lomikámen trsnatý křehký - Saxifraga rosacea subsp. sponhemica (C. C. Gmel.) D. A. Webb
mák bělokvětý jihomoravský - Papaver maculosum subsp. austromoravicum (Kubát) Kubát
mateřídouška pohorská - Thymus alpestris A. Kern.
mázdřinec rakouský - Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.
mečík střechovitý - Gladiolus imbricatus L.
medvědice lékařská - Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
merlík hroznový - Chenopodium botrys L.
merlík městský - Chenopodium urbicum L.
merlík smrdutý - Chenopodium vulvaria L.
mléč bahenní - Sonchus palustris L.
modřenec tenkokvětý - Muscari tenuiflorum Tausch
mochna durynská - Potentilla thuringiaca Link
mochna Lindackerova - Potentilla lindackeri Tausch
mochna malokvětá - Potentilla micrantha DC.
nahoprutka písečná - Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
nepukalka vzplývající - Salvinia natans (L.) All.
okrotice červená - Cephalanthera rubra (L.) Rich.
olše zelená - Alnus viridis (Chaix) DC.
oman německý - Inula germanica L.
oměj tuhý moravský - Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický
osladič přehlížený - Polypodium interjectum Shivas
ostřice bažinná - Carex limosa L.
ostřice blešní - Carex pulicaris L.
ostřice černoklasá - Carex melanostachya Willd.
ostřice Davallova - Carex davalliana Sm.
ostřice doubravní - Carex fritschii Waisb.
ostřice Hostova - Carex hostiana DC.
ostřice hubená - Carex strigosa Huds.
ostřice nejtmavší - Carex aterrima Hoppe
ostřice oddálená - Carex distans L.
ostřice odchylná - Carex appropinquata Schumach.
ostřice plstnatoplodá - Carex lasiocarpa Ehrh.
ostřice přetrhovaná - Carex divulsa Stokes
ostřice přioblá - Carex diandra Schrank
ostřice ptačí nožka - Carex ornithopoda Willd.
ostřice šupinoplodá - Carex lepidocarpa Tausch
ostřice vrchovištní - Carex paupercula Michx.
ostřice žitná - Carex secalina Wahlenb.
ovsíček časný - Aira praecox L.
ovsíř dvouřízný - Avenula planiculmis (Schrader) W. Sauer et Chmelitschek
ovsíř stepní čedičový - Helictotrichon desertorum subsp. basalticum (Podp.) Holub
ovsiřík štíhlý - Ventenata dubia (Leers) Cosson
ožanka čpavá - Teucrium scordium L.
ožanka horská - Teucrium montanum L.
ožanka lesní - Teucrium scorodonia L.
paprska velkokvětá - Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
pěchava slatinná - Sesleria caeruleea (L.) Ard.
plavuník Isslerův - Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub
plavuník Zeillerův - Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub
plavuňka zaplavovaná - Lycopodiella inundata (L.) Holub
plicník úzkolistý - Pulmonaria angustifolia L.
pochybek prodloužený - Androsace elongata L.
potočnice xxx - Nasturtium x sterile (Airy Shaw) Oefelein
prorostlík dlouholistý pravý - Bupleurum longifolium subsp. longifolium
proskurník lékařský - Althaea officinalis L.
prstnatec bezový - Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
prstnatec Fuchsův chladnomilný - Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica (Rchb.) Verm.
pryskyřník illyrský - Ranunculus illyricus L.
pryskyřník velký - Ranunculus lingua L.
pryšec bahenní - Euphorbia palustris L.
pryšec hranatý - Euphorbia angulata Jacq.
pryšec kosmatý - Euphorbia villosa Waldst. et Kit.
pryšec lesklý - Euphorbia lucida Waldst. et Kit.
pryšec sivý pravý - Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana
psineček skalní - Agrostis rupestris All.
ptačinec bledý - Stellaria pallida (Dumort.) Murb.
puchýřka útlá - Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
rdest alpský - Potamogeton alpinus Balb.
rdest ostrolistý - Potamogeton acutifolius Link
rdest trávolistý - Potamogeton gramineus L.
rdest uzlinatý - Potamogeton nodosus Poir.
rdest vláskovitý - Potamogeton trichoides Cham. et Schltdl.
rozpuk jizlivý - Cicuta virosa L.
rozrazil bažinný - Veronica anagalloides Guss.
rozrazil polní - Veronica agrestis L.
rozrazil rakouský - Veronica austriaca L.
rozrazil trojlaločný - Veronica triloba (Opiz) Wiesb.
rožec lepkavý - Cerastium dubium (Bast.) Guépin
růže bedrníkolistá - Rosa pimpinellifolia L.
růže májová - Rosa majalis Herrm.
růže malokvětá - Rosa micrantha Sm.
růže Sherardova - Rosa sherardii Davies
řebříček vratičolistý - Achillea tanacetifolia auct. bohem. non Mill., nec All.
řečanka přímořská - Najas marina L.
řepíček řepíkovitý - Aremonia agrimonoides (L.) DC.
řeřišnice bahenní - Cardamine dentata Schult.
řezan pilolistý - Stratiotes aloides L.
sápa hlíznatá - Phlomis tuberosa L.
sesel pestrý - Seseli pallasii Besser
sevlák potoční - Sium latifolium L.
silenka hajní - Silene nemoralis Waldst. et Kit.
sinokvět měkký - Jurinea mollis (L.) Rchb.
sítina trojklaná - Juncus trifidus L.
skřípina kořenující - Scirpus radicans Schkuhr
skřípinec Tabernaemontanův - Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. Gmel.) Palla
skřípinka smáčknutá - Blysmus compressus (L.) Link
sleziník hadcový - Asplenium cuneifolium Viv.
smělek sivý - Koeleria glauca (Schrad.) DC.
smil písečný - Helichrysum arenarium (L.) Moench
snědek krátkočnělečný - Ornithogalum brevistylum Wolfner
starček celolistý - Tephroseris integrifolia (L.) Holub
starček podalpský - Senecio subalpinus W.D.J. Koch
starček poříční - Senecio sarracenicus L.
starček stinný - Senecio umbrosus Waldst. et Kit.
stolístek stoídavolistý - Myriophyllum alterniflorum DC.
stračka vyvýšená - Delphinium elatum L.
střevíčník pantoflíček - Cypripedium calceolus L.
suchopýr širolistý - Eriophorum latifolium Hoppe
suchopýrek alpský - Trichophorum alpinum (L.) Pers.
sveřep luční - Bromus commutatus Schrad.
světlík lékařský horský - Euphrasia rostkoviana subsp. montana (Jord.) Wettst.
světlík modravý - Euphrasia coerulea Hoppe et Fornr.
světlík tatarský - Euphrasia tatarica Fischer
svída krvavá jižní - Cornus sanguinea subsp. australis (C.A. Meyer) Jáv. et Soó
svízel severní volyňský - Galium boreale subsp. exoletum (Klokov) Soják
svízelka piemontská - Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.
šanta lesostepní - Nepeta nuda L.
šater svazčitý - Gypsophila fastigiata L.
šicha oboupohlavná - Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup
šišák hrálovitý - Scutellaria hastifolia L.
škarda ukousnutá - Crepis praemorsa (L.) F. W. Walther
štěničník paprskující - Bifora radians M. Bieb.
štětka laločnatá - Dipsacus laciniatus L.
štírovník Borbásův - Lotus borbasii Ujhelyi
tolice rozprostřená - Medicago prostrata Jacq.
tolije bahenní - Parnassia palustris L.
topol černý - Populus nigra L.
topolovka bledá - Alcea biennis Winterl
trávnička obecná hadcová - Armeria vulgaris subsp. serpentini (Gauckler) Holub
třešeň křovitá - Prunus fruticosa Pallas
třezalka přítupá - Hypericum dubium Leers
tučnice obecná pravá - Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris
tužanka tvrdá - Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.
úpor šestimužný - Elatine hexandra (Lappierre) DC.
úpor trojmužný - Elatine triandra Schkuhr
úporek hrálovitý - Kickxia elatine (L.) Dumort.
úporek pochybný - Kickxia spuria (L.) Dumort.
užanka uherská - Cynoglossum montanum L.
večernice lesní - Hesperis sylvestris Crantz
večernice smutná - Hesperis tristis L.
vemeníček zelený - Coeloglossum viride (L.) Hart.
vičenec písečný - Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
vikev panonská červená - Vicia pannonica subsp. striata (Bieb.) Nyman
vikev panonská pravá - Vicia pannonica subsp. pannonica
violka nízká - Viola pumila Chaix
violka obojetná - Viola ambigua Waldst. et Kit.
violka slatinná - Viola stagnina Schult.
violka žlutá sudetská - Viola lutea subsp. sudetica (Willd.) Nyman
vítod nahořklý - Polygala amarella Crantz
vítod nahořklý rakouský - Polygala amarella subsp. austriaca (Crantz) Janchen
voďanka žabí - Hydrocharis morsus-ranae L.
vrabečnice roční - Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ.
vraneček brvitý - Selaginella selaginoides (L.) Schrank et Mart
vranožka šupinatá - Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.
vratička měsíční - Botrychium lunaria (L.) Swartz
vrba hrotolistá - Salix hastata L.
vrba laponská - Salix lapponum L.
vrba šedá - Salix elaeagnos Scop.
vrbina tečkovaná - Lysimachia punctata L.
vrbovka drchničkolistá - Epilobium anagallidifolium Lam.
vrbovka nicí - Epilobium nutans F.W. Schmidt
vstavač bledý - Orchis pallens L.
vstavač kukačka - Orchis morio L.
vstavač nachový - Orchis purpurea Huds.
vstavač vojenský - Orchis militaris L.
všivec bahenní - Pedicularis palustris L.
záraza alsaská - Orobanche alsatica Kirschleger
záraza devětsilová - Orobanche flava F.W. Schultz
záraza síťnatá - Orobanche reticulata Wallr.
zběhovec trojklaný - Ajuga chamaepitys (L.) Schreber
zdravínek jarní - Odontites vernus (Bellardi) Dumort.
zdravínek jarní pravý - Odontites vernus subsp. vernus
zdrojovka potoční - Montia hallii (A. Gray) Greene
zeměžluč spanilá - Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
zevar nejmenší - Sparganium natans L.
zvonečník hlavatý pravý - Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare
zvonek boloňský - Campanula bononiensis L.
zvonek český - Campanula bohemica Hruby
zvonek okrouhlolistý sudetský - Campanula rotundifolia subsp. sudetica (Hruby) Soó
zvonek vousatý - Campanula barbata L.
žabník trávolistý - Alisma gramineum Lej.
žluťucha smrdutá - Thalictrum foetidum L.
žluťucha žlutá - Thalictrum flavum L.

 
Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.