Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 30. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


FAQ - často kladené otázky * Budu potřebovat biologické hodnocení?
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 02. 09. 2009 (10379 přečtení)

Otázka: Jak zjistím, jestli budu potřebovat biologické hodnocení?Odpověď:  Povinnost zpracovat biologické hodnocení ukládá příslušný úřad investorovi v písemném závěru zjišťovacého řízení.

Pokud chcete zjistit předem, zda je pravděpodobné, že vám příslušný úřad tuto povinnost uloží, zkuste využít předběžné projednání nebo svůj záměr prokonzultujte na krajském středisku Agentury ochrany přírody a krajiny.

Oslovíte-li mě, mohu provést analýzu vašeho záměru a odhadnout co bude příslušný úřad vyžadovat. Některé záměry jsou jednoznačně nestřetové, u některých záměrů se dá střet se zájmy ochrany přírody jednoznačně předpokládat. V takovém případě vám mohu nabídnout hlubší analýzu a optimalizaci vašeho záměru a navrhnout varianty s nejnižším negativním vlivem, případně varianty zcela bez negativního vlivu. Tato analýza je pro investora výhodná zejména v případě, že ještě nemá vypracovaný projekt svého záměru. Pokud totiž zpracuje projekt podle mých doporučení, nehrozí mu nebezpečí, že bude muset nechat projekt přepracovat.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.