Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Luční biotopy (biotopy řady T) * Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky
Mgr. Ivana Paukertová - Luční biotopy (biotopy řady T) - 29. 01. 2008 (11177 přečtení)

Fotografie biotopu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   T3.2, pěchavové trávníky

Natura 2000:  
6190 Rupicolous pannonic grasslandands (Stipo-Festucetalia pallentis)
Fytocenologie:   Diantho lumnitzeri-Seslerion (Soó 1971) Chytrý et Mucina in Mucina et Kolbek 1993


 

T3.2 pěchavové trávníky
T3.2  pěchavový trávník
Trávník s teráskami Pěchavový trávník

 

Zapojené trávníky s převahou pěchavy vápnomilné, často s dealpinskými nebo perialpinskými druhy., které svědčí o jejich reliktním charakteru - na těchto stanovištích nebyl nikdy les. Často jsou přítomny druhy suchých trávníků a druhy lesní. Na skalních výchozech se vyskytují druhy skalních štěrbin, mechové patro je pravidelně vyvinuto. Osidlují strmé svahy a skalní ostrožny na vápenci nebo jiných zásaditých horninách, nejčastěji severní nebo západní expozice. Vyskytují se jen v Českém krasu a okolí Prahy a na Moravě v Moravském krasu, na Pálavě a v údolí řek na JZ Moravě (mapka rozšíření v Katalogu biotopů nebo v Červené knize biotopů, odkazy pod článkem).

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

 

Dg bělozářka větvitá Anthericum ramosum

Anthericum ramosum, bělozářka větevnatá
 

Dg sleziník routička Asplenium ruta-muraria

Asplenium ruta-muraria, sleziník routička
 

prorostlík srpovitý Bupleurum falcatum

Bupleurum falcatum, prorostlík srpovitý
 

 ostřice nízká Carex humilis

Carex humilis, ostřice nízká
 

Dg sleziník červený Asplenium trichomanes

Asplenium trichomanes, sleziník červený
 

Dg dvojštítek hladkoplodý proměnlivý Biscutella laevigata ssp. varia

Biscutella laevigata ssp. varia, dvojštítek hladký měnlivý
 

pryšec chvojka Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka
 

kostřava sivá Festuca pallens

kostřava sivá
 

Dg lomikámen vždyživý Saxifraga paniculata

Saxifraga paniculata, lomikámen latnatý
 

mochna písečná Potentilla arenaria

Potentilla arenaria, mochna písečná
 

 prvosenka jarní Primula veris

Primula veris, prvosenka jarní
 

 Dg sesel sivý Seseli osseum

sesel sivý

Dg Dm pěchava vápnomilná Sesleria albicans
Sesleria calcarea, pěchava vápnomilná
 

 krvavec menší Sanguisorba minor

Sanguisorba minor, krvavec menší
 

řimbaba chocholičnatá Tanacetum corymbosum

Tanacetum corymbosum, kopretina chocholičnatá
 

Dg penízek horský Thlaspi montanum

obrázek 

 Dg devaterník šedý Helianthemum canum

obrázek

mateřídouška časná Thymus praecox

obrázek 

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).

Pokud se vám tento článek líbí, můžete ho přidat tímto tlačítkem do několika služeb pro sdílení článků (seznamy oblíbených článků, bookmarks) na internetu a podělit se tak s ostatními: Přidat.eu záložku

 


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.