Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 15. 06. 2009 (9831 přečtení)

Fotografie biotopu a v něm rostoucích rostlin. Další fotografie tohoto biotopu i dalších najdete v galerii Biotopy.Biotop:   S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)

Natura 2000:  
-
Fytocenologie:  Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann ex Oberdorfer 1957 (pro parte)                    Ribeso alpini-Rosetum pendulinae Sádlo 1661 ms.


 

S1.5
S1.5
Moravský kras, Bílá voda Moravský kras, Bílá voda

 

Křoviny složené z hustých, asi 1,5 m vysokých křovin, zejména s rybízem alpinským Ribes alpinum. Uplatňují se i další druhy keřů, někdy jsou přítomny i vyšší keře nebo menší stromy.  Porosty jsou různě rozsáhlé, od maloplošných až po několi tisíc metrů čtverečních. Křoviny s rybízem alpským osidlují strmé svahy, vrcholové skály, zazemněné droliny, skalní rozpady,  také se vyskytují v mozaice se suťovými lesy. Na stinných místech která jsou vlhčí převládají lesní druhy, na slunných svazích se zapojují druhy teplomilné. Podklad tvoří tvrdé horniny, kyselé i zásadité. Biotop je rozšířen roztroušeně po celé republice: v Českém středohoří, v Moravském krasu, na Šumavě a v údolích větších řek (mapka rozšíření je v Katalogu biotopů nebo v Červené knize biotopů, odkazy pod článkem).

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

 

líska obecná Corylus avellana

Corylus avellana, líska obecná

Dm skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus

skalník celokrajný
 

Dg Dm zimolez černý Lonicera nigra

obrázky 

 zimolez pýřitý Lonicera xylosteum

zimolez pýřitý
 

Dg Dm rybíz alpínský Ribes alpinum

rybíz alpinský
 

Dg Dm růže májová Rosa majalis

obrázek 

Dg Dm růže převislá Rosa pendulina

růže převislá
 

jeřáb muk Sorbus aria s.lat.

obrázky 

  osladič obecný Polypodium vulgare

osladič obecný

puchýřník křehký Cystopteris fragilis

puchýřník křehký
 

kapraď samec Dryopteris filix-mas

kapraď samec
 

 rozchodník velký Hylotelephium maximum

rozchodník velký

řeřišničník písečný Cardaminopsis arenosa

řeřišničník písečný


 

 

 

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.