Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 22. 02. 2007 (14933 přečtení)

Fotografie měkkého luhu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L2.4, měkké luhy nížinných řek

Natura 2000:   
91E0* Mixed ash-alder alluvial forests of temperate  and Boreal Europe - prioritní stanoviště (Alno-Padiobn, Alnion incanae, Salicion albae) - prioritní stnoviště
Fytocenologie:   Salicion albae Soó 1930


 

   

 

Světlé, několikapatrové luhy s převládající vrbou bílou, s příměsí topolů. Keřové patro tvoří nižší vrby a druhy patra stromového, bylinné patro sestává z vlhkomilných druhů, na podmáčených místech též bahenní a vodní druhy, místy se vyskytují liány (chmel, opletník, potměchuť). Měkké luhy se vyskytují v nadmořských výškách 200-220 m.n.m. v širokých nivách nížinných řek. Porosty jsou na jaře zaplavované, vodní hladina kolísá. Vyskytují se v moravských úvalech, Ostravské pánvi a menší porosty v Čechách.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dg topol bílý Populus alba
topol bílý (linda)
vrba křehká Salix fragilis
vrba křehká
bez černý Sambucus nigra
bez černý
Dm bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
žabník jitrocelový Alisma plantago-aquatica
žabník jitrocelový
kerblík lesní Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris, kerblík lesní
blatouch bahenní Caltha palustris
Caltha palustris, blatouch bahenní
opletník plotní Calystegia sepium
opletník plotní
svízel přítula Galium aparine
svízel přítula
popenec obecný Glechoma hederacea
popenec břečťanovitý Glechoma hederacea
zblochan vodní Glyceria maxima
zblochan vodní
chmel otáčivý Humulus lupulus
chmel otáčivý
kosatec žlutý Iris pseudacorus
kosatec žlutý
vrbina obecná Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris, vrbina obecná
Dm chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea
chrastice rákosovitá
Dm rákos obecný Phragmites australis
rákos obecný
ostružiník ježiník Rubus caesius
ostružiník ježiník
lilek potměchuť Solanum dulcamara
lilek potměchuť
kostival lékařský Symphytum officinale
kostival lékařský Symphytum officinale
kopřiva dvoudomá Urtica dioica
kopřiva dvoudomá
Dg Dm topol černý Populus nigra Dg Dm vrba bílá Salix alba Dm ostřice štíhlá Carex acuta Dm ostřice ostrá Carex acutiformis
ostřice pobřežní Carex riparia svízel bahenní Galium palustre s.lat. lipnice bahenní Poa palustris  

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.