Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Užitečnost rostlin * Barvířské rostliny 7.
Mgr. Ivana Paukertová - Užitečnost rostlin - 31. 08. 2010 (13332 přečtení)

Přehled barvířských rostlin a rostlin poskytujících barviva které volně rostou nebo se dají pěstovat v České republice.sadec nachový Eupatorium purpureum
bot: u nás nepůvodní, pěstovaný, dostupnost z vlastní sklizně
LB: semena růžová
NV: červená
pfaf: plody, červená

zlatobýl obecný Solidago virgaurea
bot: N-H, světlé lesy, křovinaté a skalnaté stráně, roztroušeně, efektivita spíše dobrá, záměna je možná s podobnými rostlinami, uvádí se starčky. Z hlediska efektivity a dostupnosti bude asi lepší sbírat celík kanadský
LB: listy a květy žlutá
NV: žlutá
pfaf: celá rostlina, hořčicová, oranžová a hnědá
pfaf: listy a květy, žlutá
rnet: květy a listy, žlutá
trnet: květy, kamenec, žlutá

celík kanadský Solidago canadensis
bot: pochází z Ameriky, dříve pěstovaný, dnes zdomácnělý a invazní, roste na ruderálních stanovištích, na zanedbaných nekosených loukách, úhorech, na březích řek, na většině území asi hojně, efektivita sběru vynikající
NV: žlutá
pfaf:: celá rostlina, hořčicová, oranžová a hnědá

zaplevanka mohutná Grindelia robusta
zaplevanka rozkladitá G. squarrosa
bot: oba druhy pochází z Ameriky, jsou pěstované jako okrasné, méně jako léčivé, vlastní sklizeň
pfaf: květy, odkvetlé květy (flowering heads and pods), žlutá a zelená

protěž bažinná Gnaphalium uliginosum
bot: N-Po, vlhké cesty, břehy rybníků, pole, výskyt roztroušený, efektivita podprůměrná
pfaf: celá rostlina, žlutá a zelená

smil písečný Helichrysum arenarium
bot: druh silně ohrožený C2, zvláště chráněný §2, myslím že se dá pěstovat
rnet: celá rostlina, žlutá

oman pravý Inula helenium
bot: původní v Asii, v minulosti pěstovaný jako léčivý, dnes již méně, občas zplaňuje
net: kořen, modrá
pfaf: modré barvivo se získá z drceného a máčeného kořene smíchaného s plody borůvky (Vaccinium myrtillus)

slunečnice roční Helianthus annuus
bot: původní v severní Americe, místy zplaňující, nejlepší je vypěstovat nebo koupit
LB: poupata žlutá
NV: slunečnicový olej, získává se z něj zelené a žluté barvivo
pfaf: květy, žlutá
pfaf: purpurově černá ze semen variety pěstované kmenem Hopi

dvouzubec trojdílný Bidens tripartita
bot: N-Po, břehy vod, vlhko, klíč ke květeně uvádí hojný výskyt, velmi podobný je dvouzubec černoplodý Bidens frondosa
pfaf: černá, část nespecifikována
pfaf: květy, mořidlo hliníkové, žlutá obstojné kvality (indifferent quality)
rnet: celá rostlina, žlutá

jiřina zahradní Dahlia pinnata
bot: původní v Mexiku, často pěstovaná
pfaf: květy a odkvetlé květy (flowers and seed heads), oranžová

krásnoočko barevné Coreopsis tinctoria
bot: jen pěstované, vlastní sklizeň
net2: kvetoucí nať, kamenec, chlorid cínatý, zlatočervená
pfaf: květy, žlutá
pfaf: květy, s kyselým mořidlem, červená

krásnoočko (krásenka) sírožluté Cosmos sulphureus
bot: jen pěstované, vlastní sklizeň
NV: květy, žlutá, oranžová, červená

krásnoočko Coreopsis  všechny druhy rodu Coreopsis např. C.auriculata
bot: jen pěstované
pfaf: květy a stonky, oranžová až oranžovočervená (orange to red/orange)

ostálka (cínie) úzkolistá Zinnia angustifolia
bot: jen pěstovaná, z vlastní sklizně
NV: čerstvé květy, žlutá, oranžová, červená

ostálka sličná Zinnia elegans
bot: jen pěstovaná, z vlastní sklizně
NV: čerstvé květy, bez ohledu na jejich barvu barví všechny žlutě až červeně

řepeň durkoman Xanthium strumarium
bot: vzácně na jižní Moravě, druh kriticky ohrožený (C1), z vlastní sklizně
pfaf: listy, žlutá, prášek ze semen jako modrá barva na tělo

aksamitník (afrikán) rozkladitý, vzpřímený a dlaší druhy Tagetes patula, T. erecta a T. minuta, T. lucida
bot: mexičani, volně nerostou, často se pěstují, z vlastní sklizně.
LB: květy, žlutá
NV: květy, žlutá a červená
pfaf: květy, žlutá, též jako potravinářské barvivo
net2: kvetoucí nať, kamenec, chlorid cínatý, zlatočervená

rmen barvířský Anthemis tinctoria
bot: N-Pa, výslunné stráně, suché louky a pastviny, skalnaté svahy, roztroušeně, efektivita docela dobrá, lepší bude ho pěstovat, dostupnost jen někde
LB: květy od světle žluté až po olivovou.
NV: květy, žlutá
pfaf. květy, výrazná žlutá
rnet: celá rostlina, žlutá
trnet: květy, zelená skalice, zelená

rmen smrdutý Anthemis cotula
bot: druh ohrožený (C3), dá se pěstovat
pfaf: celá rostlina, zlatá

rmen sličný, obecně často nazývaný heřmánek římský Chamaemelum nobile
bot: nepůvodní, pěstovaný
pfaf: žlutá a zlatá

řebříček obecný Achillea millefolium agg.
bot: N-H, souhrnný druh (neboli agregát) zahrnuje několik tzv. malých, vzájemně podobných druhů (mohlo by to hrát roli při výsledcích barvení), hojný na loukách, mezích, okrajích cest, efektivita dobrá. Zkoušela jsem barvení v nálevu ze sušené nati řebříčku. Nať bez květů dává barvu zelenou, při barvení v nálevu z nati i s květy jde barva do tmava a trochu do modrozelena.
NV: květy, žlutá, oranžová, hnědá
pfaf: květy, zelená a žlutá

heřmánek pravý Matricaria recutica
bot: N-Po, okraje cest, rumiště, okraje polí, klíč ke květeně ČR uvádí hojný výskyt, popravdě jsem ho už několik let neviděla, doporučuji pěstovat nebo koupit. Dá se zaměnit se rmeny nebo heřmánkovcem přímořským, rozlišíme podle vůně – ty ostatní smrdí.
pfaf: květy, žlutá až zlatá (yellow to gold)

vratič obecný Tanacetum vulgare
bot: N-Po, ruderální místa, náspy, pobřežní houštiny, úhory, okraje cest, hojný, efektivita výborná, s kořeny to bude horší
LB: květy, žlutá
net: květenství, kamenec, žlutá
net2: květenství, kamenec, žlutooranžová
NV: květenství, žlutá, zelená, hnědá
pfaf: mladé výhonky, zelená
pfaf: listy a květy, žlutá
rnet: kořen, zelená

kopretina bílá Leucanthemum vulgare
bot: N-Pa, louky, hojně, výtěžnost bude vcelku ucházející
NV: celá rostlina, žlutá, oranžová, hnědá (v závislosti na postupu)

pelyněk brotan Artemisia abrotanum
bot: původu neznámého, pěstován, zejména v minulosti, vzácně zplaňující
NV: nať, žlutá
pfaf: nať, žlutá

pelyněk pravý Artemisia absinthium
bot: N-Po, okraje komunikací, rumiště, úhory, roztoušeně, místy hojně
NV: nať, žluté barvivo, po namoření barví dozelena

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris
bot: N-H, velmi hojný, rumiště, okraje cest, úhory, meze
NV: nať, žluté barvivo, po namoření barví do bledě zelena

podběl lékařský Tussilago farfara
bot: N-H, náspy, okraje cest, břehy potoků, pole, má rád volnou půdu, hojně až obecně, dá se zaměnit za devětsil, který se vyskytuje více ve vyšších polohách. Odlišíme je podle květu, devětsil mívá také větší listy. Efektivita bude dobrá. Není mi jasné, co je myšleno pod pojmem celá rostlina, podběl kvete dřív než vyraší listy a pak když rostou listy zase už nejsou květy.
net: celá rostlina, kamenec, zelenožlutá
net2: listy, kamenec, zeleno až hnědožlutá
trnet: listy, zelená

starček přímětník Senecio jacobaea
bot: N-Po, suché louky a pastviny, dosti hojně. Efektivita bude nižší.
pfaf: listy, dobrá zelená, není příliš trvanlivá
pfaf: květy, hliníkové mořidlo, žlutá, podle jiného pramene též hnědá a oranžová
NV: žlutá

měsíček lékařský Calendula officinalis
bot: často pěstovaný, z vlastní sklizně, někomu s jeho svolením oškubat sklizeň nebo najít zplanělý
LB: květy žlutá
net: jazykovité květy, kamenec, světle žlutá
net2: květy, kamenec, žlutá
NV: květy, matně žlutá
pfaf: květy, žlutá
trnet: květy, kamenec, žlutá

srpice barvířská Serratula tinctoria
bot: roste u nás, ale patří mezi vzácnější C4a, takže vlastní sklizeň. Často uváděná i jako srpek barvířský, ale to je nesprávný název. Rod srpek (u nás srpek lékařský Falcaria officinalis) patří mezi mrkvovité (miříkovité) Apiaceae. Myslím, že oba druhy jsou poměrně často zaměňovány.
NV: nadzemní části, žlutá
pfaf: šťáva z rostliny, velmi jemná žlutá, velmi trvanlivá (fine yellow, very durable)
rnet: asi stonek nebo nať (trava), žlutá

chrpa modrák Centaurea cyanus
bot: dříve hojně v obilí, dnes patří mezi vzácnější C4a, dostupnost menší, efektivita nízká.
LB: květy modrá
pfaf: květní lístky, hliníkové mořidlo, modrá (i inkoust), barva je hezká na lnu, ale dočasná (lovely colour to linen, but it is transient)
rnet: květy, modrá (golubaja), na vlnu

chrpa luční Centaurea jacea
bot: N-H, má čtyři plemena, rozlišení podle zákrovních listenů. Louky, trávníky, pastviny, roztroušeně až hojně.
rnet: květy, žlutá
trnet: nať, žlutá

světlice barvířská Carthamnus tinctoria
bot: nepůvodní, odedávna pěstovaná barvířská rostlina, nyní se pěstuje občas
net: květy, červený karthamin, rozpustný v lihu, na hedvábí a len
net: květy, žlutá
NV: červená, růžová, žlutá
pfaf: květy ve vodě, žlutá
pfaf: květy v alkoholu, červená, na oděvy a smíchaná s talkem na tváře (for dyeing cloth and, mixed with talcum powder, is used as a rouge to colour the cheeks)

čekanka obecná Cichorium intybus
bot: N-Po, hojná všude, louky, příkopy, podél cest, efektivita sběru docela dobrá. Nejsem si ale jista, zda nejde o chybu, zda to nemají být květy. Nicméně barva květů se za sucha nebo po namočení rychle ztrácí, takže vážně nevím.
LB: listy modrá

smetanka lékařská (pampeliška) Taraxacum sect. Ruderalia
bot: všude velmi hojná. Botanicky se pampelišky rozpadají do stovek tzv. malých druhů, na první pohled pro laika se neliší, rozliší je pouze několik odborníků. Zkoušela jsem vařit kořeny a nefungovalo mi to. Na průřezu byly ovšem bílé, pokud najdete kořeny vevnitř červenavé, klidně to zkuste. Barvičky jsem dostala ze středních žilek, očištěných od zbytku listu, sbírala jsem jen ty dočervena. Barva je zelená, později jde do modra až na modrozelenou a vyvine se plně asi tak hodinu poté, co je to uvařeno. S kyselinou citrónovou to dá slabě růžovou. Nevím ale, jak moc bude ta zelená stabilní, časem chytá odstíny dorůžova. Pampeliška je souborný druh, je možné, že se bude lišit i obsah barviv, věřím, že i z načervenalých kořenů se ta barvička uvařit dá. Efektivita: květy výborná, listy taky, s kořenem to bude horší a vybírat střední žilky zbarvené do červena bude zábava na dost dlouho.
LB: kořen fuchsinová
pfaf: kořen, magento-hnědá
anet: květy, žlutá
anet: celá rostlina, magenta
anet: listy mají kolem střední žilky odstín magenta. Pokud je rostlina používána jako barvivo, dává tento odstín
anet: škála barev, které může dát pampeliška je žlutá, zelená, oranžovohnědá, tmavá khaki a magenta
trnet: květy, žlutá

jestřábník okoličnatý Hieracium umbellatum
bot: N-Po, teplomilné doubravy, lesní lemy, travnaté a kamenité stráně. Roztroušeně, především v teplejších oblastech.
rnet: květy, žlutá

artyčok zeleninový Cynara scolymus
bot: pochází ze Středomoří, u nás pěstovaný
LB: listy šedá
pfaf: listy, tmavě šedá

artyčok kardový Cynara cardunculus
bot: pěstovaný
pfaf: říká se, že rostlina poskytuje dobré žluté barvivo, část rostliny není specifikována


Jednoděložné

vraní oko čtyřlisté Paris guadrifolia
JEDOVATÉ
bot: Pa-Po, vlhčí listnaté lesy, lužní a suťové lesy
pfaf: plody, červená
pfaf: listy, žlutá

konvalinka vonná Convalaria majalis
JEDOVATÁ
bot: N-H, hojná, záměna nehrozí, efektivita sběru vynikající, většinou roste pospolitě
LB: listy s citrónovou šťávou zelená
NV: listy, zelená
pfaf: jarní listy, zelená
pfaf: podzimní listy, žlutá
trnet: listy, kamenec, zelená

modřenec chocholatý Muscari comosum
bot: N-Pa, výslunné stráně, stepi, suché louky, meze, v teplejších oblastech roztroušeně
net (španělská stránka): fialová

cibule kuchyňská Allium cepa
bot: pěstovaná, dostupná
LB: slupky cibule
net: slupky cibule, mořidla všechna, oranžová, mosazně žlutá
net2: plody, kamenec, žlutá až hnědá
net2: slupky cibule, zelená nebo modrá skalice, zelená
NV: slupky cibule, žlutooranžová, dohněda a dočervena
pfaf: slupky cibule, žlutohnědá
rnet: slupky cibule, žlutá, hnědá
trnet: slupky cibule, zelená skalice, zelená

narcis žlutý Narcissus pseudonarcissus
bot: původně v jihozápadní Evropě, běžně pěstovaný a zplaňující
pfaf: květy, žlutá až zlatá (yellow to gold)

kosatec žlutý Iris pseudacorus
bot: N-Pa, břehy vod, příkopy, rákosiny, v teplejších oblastech hojně, dá se i pěstovat v zahradním jezírku. Sběr květů bude patřit mezi méně efektivní, sběr oddenků bude zatrolená práce po kolena v bahně, doporučuji dobrodružným povahám jako adrenalinový sport.
LB: sušený oddenek modrá
net: květ, žlutá
NV: květ, žlutá
pfaf: květy, krásná žlutá (beautiful yellow)
pfaf: oddenek, se síranem železa (mixed with iron sulphate), dobrá černá, jiný zdroj hnědá
rnet: kořeny, žlutá, tříslovina

kosatec německý Iris germanica
kosatec florentský I. florentina
kosatec bledý I. pallida
bot: volně nerostou, velmi často pěstované
pfaf: kořeny, černá
pfaf: květy, modrá

šafrán setý Crocus sativus
bot: kulturní druh, pěstovaný zejména jako koření, volně neroste
pfaf: čnělky, žlutá
pfaf: květní plátky, modrá nebo zelená

pýr plazivý Elytrigia repens
bot: N-H, velmi hojný, oddenky se dají získat nejjednodušeji na podzim, případně jindy po zorání zapýřeného pole nebo při pletí zahrádky, efektivita bude na zoraném poli vysoká, tam bude potřeba to jen posbírat, na zahrádce nižší, nicméně stále ještě lepší než pýr vyrývat někde na louce
pfaf: kořeny, šedá

rákos obecný Phragmites australis
bot: N-Po, hojně, břehy vod, bažiny, lesy na podmáčených místech. Efektivita bude dobrá, doporučuji najít terestrickou rákosinu (tj. nikoliv po kotníky v bahně, tam bude sběr hodnocen patrně jako obtížnější)
pfaf: květy, světle zelená

orobinec Typha sp.
bot: u nás roste několik druhů orobinců, nejhojnější jsou orobinec širolistý Typha latifolia a orobinec úzkolistý Typha angustifolia. Břehy stojatých a pomalu tekoucích vod, roztoušeně až hojně. Sběr bude efektivní.
trnet: listy, zelená

kurkuma dlouhá Curcuma longa
bot: u nás neroste, dá se pěstovat jako pokojová rostlina nebo koupit jako koření, zkoušela jsem, vynikající sytá barva
LB: kořeny, žlutá
net: kořen, kamenec, zlatooranžová

křížatka obecná Commelina communis
bot: původní ve východní Asii, u nás zřídka zplaňujicí.
pfaf: květy, jasná modrá (bright blue)

barota čilská Gunnera tinctoria
bot: původem z Chile, zřídka pěstovaná, na zimu se musí pečlivě a silně zakrýt na ochranu před mrazy.
pfaf: kořen, černá
 


[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.