Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Užitečnost rostlin * Barvířské rostliny 6.
Mgr. Ivana Paukertová - Užitečnost rostlin - 20. 06. 2009 (13092 přečtení)

Přehled barvířských rostlin a rostlin poskytujících barviva které volně rostou nebo se dají pěstovat v České republice.Zdroje:
LB:  Lesley Bremness: Užitkové rostliny, Euromedia Group, k.s. – Ikar, Praha 2005, ISBN 80-242-1301-X
NV:  Nico Vermeulen: Encyklopedie bylin a koření, Rebo, Čestlice, 2001, ISBN 80-7234-169-3
net:  z různých českých zdrojů na internetu
net2: ekolist
anet: různé stránky v angličtině
bot: moje botanické poznámky k rozšíření, výskytu, možnosti záměny, dostupnosti a efektivitě sběru (která závisí na velikosti rostliny, poznatelnosti rostliny, vzdálenosti rostlin od sebe, výtěžku v závislosti na čase - sběr malých květů daleko od sebe bude málo efektivní, sběr nati statné rostliny tvořící porosty bude hodně efektivní), ojediněle i moje zkušenosti s barvením, též údaje o tom, zda je rostlina vzácná, ohrožená, zvláště chráněná, C a § znamená stupeň ohrožení podle Červeného a černého seznamu (koho zajímá toto téma, více informací najde v článku Co je Červený seznam, seznamy rostlin najde v článcích Zvláště chráněné rostliny, Červený seznam C1, C2, Červený seznam C3, C4). Rozšíření podle Klíče ke květeně České republiky, Botanický ústav AV, 2002, ISBN 80-200-0836-5.
Další fotografie barvířských rostlin najdete v galerii Barvířské rostliny na této stránce. Pro úplnost jsou doplněny i odkazy na obrázky z Googlu, které je ovšem nutno brát s rezervou, na některých obrázcích bývají zahradnické kultivary a někdy jsou rostliny chybně určeny. Pokud takový případ nastal, odkazuji většinou na jeden vybraný obrázek.
výskyt: u některých rostlin jsou připojeny odkazy na fotografie biotopu, ve kterém se vyskytují
Dále je pod jménem rostliny upozornění na jedovatost, jedovaté nálevy chraňte před dětmi, nepoužívejte nádobí určené k vaření jídel a ihned je vylévejte, nejlépe na kompost.
Zkratky:
N – nížiny, do 200 m. nad mořem (planární stupeň)
Pa – pahorkatiny, 200-400 m n.m. (kolinní stupeň)
Po – podhůří, 400-700 m n.m. (suprakolinní a submontánní stupeň)
H – hory, 700-1300 m n.m. (montánní a supramontánní stupeň)
Sa – subalpínský stupeň, nad 1300 m n.m.
 
 

jirnice modrá

jirnice modrá Polemonium coerulescens
bot: původní výskyty na Šumavě, vzácně, druh ohrožený C3. Jinak pěstovaná a zplaňující, pro barvení doporučuji pěstovat
LB: odvar celé rostliny v olivovém oleji na barvení vlasů; je zdrojem černého barviva.
 

svlačec rolní

svlačec rolní

svlačec rolní Convolvulus arvensis
bot: N-Po, velmi hojný, okraje cest, náspy, pole, zahrady, efektivita dobrá
pfaf: celá rostlina, zelená
 
 
 
 
kamejka rolní Lithospermum arvense  obrázky z Google
bot: N-Pa, pole, úhory, roztroušeně, hojněji v teplých oblastech, popravdě jsem ji už několik let neviděla, dala by se pěstovat
net2: kořen, kamenec, červená
NV: kořen, fialová
trnet: kořen, červená
 
kamejka lékařská Lithospermum officinale  obrázky z Google
bot: druh silně ohrožený C2, ale dá se pěstovat, semena nabízí např. Gengel
pfaf: kořeny, nejlepší sklizeň na jaře, purpurová
 

hadinec obecný

hadinec obecný Echium vulgare
bot: N-Po, pastviny, meze, náspy železnic, sušší louky a stráně, na většině území hojný, na suché půdě se blbě kope, efektivita bude nižší
LB: kořen, červená
pfaf: kořen, červená
 

plicník lékařský

plicník lékařský

plicník lékařský Pulmonaria officinalis
bot: N-H, listnaté a smíšené lesy, lesní lemy, roztroušeně, převážně v nižších polohách
trnet: listy, zelená
 
 
 
 

kostival lékařský Symphytum officinale

kostival lékařský

kostival lékařský

kostival lékařský Symphytum officinale

bot: N-Po, na vlhčích místech, kolem potoků, vlhké louky, na většině území hojný, efektivita vysoká
net: celá rostlina, kamenec, žlutá
net2: celá rostlina, kamenec, žlutá
 

Symphytum tuberosum, kostival hlíznatý

kostival hlíznatý

 
 
kostival hlíznatý Symphytum tuberosum
bot: Pa, listnaté lesy nižších poloh, roztroušeně
trnet: nať, kamenec, žlutá
 

pilát lékařský

pilát lékařský Anchusa officinalis
bot: N-Po, pole, rumiště, okraje cest, roztroušeně, efektivita bude nižší
LB: zdrojem mnoha textilních barviv od hnědorůžové po sytě červenou.
net: kořen, kamenec, růžovohnědá
net2: kořen, kamenec, růžovohnědá
NV: kořen, červená, hnědá
pfaf: kořen, červená
 

brutnák lékařský

brutnák lékařský Borago officcinalis
bot: pěstovaný, občas zplaňuje
pfaf: květy, modrá, za přítomnosti kyseliny se mění na růžovou (pink)
 
 
 
 
kamejník barvířsky Alkanna tinctoria  obrázky z Google
bot: původní ve Středozemí, hranice rozšíření sahá až na Slovensko, stará barvířská rostlina, asi se dá pěstovat
pfaf: kořen, červená
 

lilek černý

lilek černý Solanum nigrum
JEDOVATÝ
bot: N-Pa, komposty, zahrady, skládky, dosti hojně v teplejších oblastech, jinde vzácný
net: hnědá a černá
 

komule Davidova

komule Davidova

komule Davidova Buddleia davidii
bot: takzvaný motýlí keř, přitahuje svou vůní mnoho motýlů. Původní v Číně, často pěstovaná
pfaf: květy, listy a stonek (kombinace), černá nebo zelená
pfaf: květy, oranžovozlatá až hnědá (orange-gold to brown)
 
 
divizna malokvětá Verbascum thapsus  obrázky
bot: N-Po, hojná, skalnaté svahy, náspy, podél komunikací. Divizna malokvětá má květy 15-30 mm v průměru.
pfaf: žlutá z květů vařených ve vodě. Se zředěnou kyselinou sírovou poskytuje poměrně trvalou zelenou barvu, která se přídavkem alkálií změní na hnědou. Nálev z květů se používá také jako zlatá barva na vlasy.
NV: celá rostlina, žlutá, oranžová, hnědá
 
divizna sápovitá Verbascum phlomoides
divizna hustokvětá Verbascum densiflorum  obrázky
bot: N-Po, oba druhy hojně, kamenité stráně, rumiště, podél komunikací. Dva příbuzné druhy velkých divizen, rozlišovacími znaky pro je větvení, rostliny jsou nevětvené nebo velmi chudě větvené a mají poměrně velké květy, 3-5 cm v průměru.
NV: celá rostlina, žlutá, oranžová, hnědá (+fotka vlny)
 
divizna černá Verbascum nigrum  obrázky
bot:   
NV: celá rostlina, žlutá, oranžová, hnědá (+fotka vlny)
 

lnice květel

lnice květel

lnice květel Linaria vulgaris
bot: N-Po, meze, náspy, pole, úhory.
NV: květy, žlutá, oranžová, zelená, hnědá
pfaf: celá rostlina, žlutá, podle jiného zdroje květy
 

zvěšinec zední

zvěšinec zední

 
 
 
zvěšinec zední Cymbalaria muralis
bot: původní v horách na jih od Alp, zdomácnělý, roste na zídkách, květy jsou malé, efektivita bude velmi malá, snad k barvení velmi malých věcí
pfaf: květy, čistá žlutá, která není příliš trvalá
 

náprstník červený

náprstník červený Digitalis purpurea 
JEDOVATÝ
bot: původem ze západní Evropy, paseky, lesní světliny, okraje cest, též pěstovaný. Roztroušeně až hojně, chybí v Polabí, na střední a jižní Moravě.
pfaf: květy, jablková zelená (apple-green)
 
 
kokrhel menší Rhinanthus minor  obrázky z Google
bot: N-H, hojně na loukách, pastvinách, mezích. Záměna je možná s příbuznými druhy, které jsou velmi podobné. Rozlišovací znaky jsou korunní trubka rovná, koruna kratší než 15 mm.
pfaf: listy, zářivá žlutá (bright yellow)
 

jitrocel kopinatý

jitrocel kopinatý

jitrocel kopinatý Plantago lanceolata
bot: N-H, hojně, trávníky, meze, louky, pastviny, efektivita bude vyšší
pfaf: celá rostlina, zlatá a hnědá
 

ožanka čpavá

 
 
ožanka čpavá Teucrium scordium
bot: druh silně ohrožený C2, možná by se dala na vlhkých místech pěstovat
pfaf: listy, zelená
 

srdečník obecný (buřina s.)

srdečník obecný (buřina s.)

srdečník obecný (buřina srdečník) Leonurus cardiaca
bot: N-Po, hojná, rumiště, skládky, příkopy, podél cest, květy světle purpurové. Podobná je vzácná buřina jablečníkovitá (C2) Leonurus marrubiastrum se světle růžovými květy s kulovitými lichopřesleny.
pfaf: listy, tmavě olivová (dark olive-green)
 

čistec bahenní

čistec lesní

čistec lesní

čistec lesní

čistec bahenní Stachys palustris
čistec lesní S. sylvatica
bot: N-Po, čistec bahenní má úzké listy, roste na vlhkých místech (vlevo), čistec lesní má listy široké, roste v lesích (vpravo).
pfaf: žlutá
 

bukvice lékařská

bukvice lékařská

bukvice lékařská Betonica officinalis
bot: N-Po, teplomilné doubravy, křovinaté stráně, louky, pastviny.
pfaf: listy, jemná žlutá (fine yellow)
 
 
 
 

šanta kočičí

šanta kočičí Nepeta cataria 
bot: N-Pa, ruderalizovaná místa, roztroušeně až vzácně, dá se pěstovat.
NV: celá rostlina
 
 
 
 

černohlávek obecný

černohlávek obecný Prunella vulgaris
bot: N-H, hojně, loukx, trávníky, sady, meze, paseky, lesní cesty. Příbuzný černohlávek velkokvětý Prunella grandiflora má velké květy a je vzácnější.
pfaf: květy a lodyha, olivová zelená
 
klinopád obecný (marulka klinopád) Clinopodium vulgare  obrázky z Google
bot: N-Po, světlé doubravy a bory, dosti hojně, v chladnějších územích vzácněji.
pfaf: listy, žlutá, hnědá
 

dobromysl obecná

dobromysl obecná Origanum vulgare
bot: hojně v teplých oblastech, v podhůří vzácně, sběr efektivní. Zkoušela jsem vařit barvičku ze sušené nati křížence dobromysli a majoránky, při vaření to nechytlo, až teprve druhý den, je taková špinavá, možná to bude s čerstvou dobromyslí lepší.
LB: kvetoucí nať červená
pfaf: kvetoucí vrcholky, červená nebo purpurová, podle jiné zprávy není ani brilantní ani trvalá
 

karbinec evropský

karbinec evropský

karbinec evropský Lycopus europaeus
bot: N-Pa, dosti hojně, břehy vod, rákosiny, lužní lesy, mokřadní olšiny, hojně. příbuzný druh karbinec statný Lycopus exaltatus se vyskytuje vzácně na jižní Moravě. Nebotanik by snad mohl zaměnit karbinec s podobnou mátou rolní, která má květy světle až sytě růžovofialové, jiný tvar listů a voní trochu po mátě. Karbinec má květy bílé.
LB: šťáva, černá
pfaf: černá, trvalá, i na pokožku
rnet: šťáva z rostliny, černá
 

šalvěj luční

šalvěj luční

šalvěj luční Salvia pratensis
bot: N-Pa, výslunné stráně, mezofilní louky, železniční náspy, okraje cest, často v teplých územích, jinde roztroušeně, sběr bude efektivní
trnet: nať, zelená
 

rozmarýn lékařský

 
 
rozmarýn lékařský Rosmarinus officinalis
bot: pěstovaný jako pokojová rostlina, na zahradě vymrzá.
pfaf: listy a květy, žlutozelená (yellow-green)
 

Zpět na hlavní stránku


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.