Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Užitečnost rostlin * Barvířské rostliny 4.
Mgr. Ivana Paukertová - Užitečnost rostlin - 08. 02. 2009 (11424 přečtení)

Přehled barvířských rostlin a rostlin poskytujících barviva které volně rostou nebo se dají pěstovat v České republice.Zdroje:
LB:  Lesley Bremness: Užitkové rostliny, Euromedia Group, k.s. – Ikar, Praha 2005, ISBN 80-242-1301-X
NV:  Nico Vermeulen: Encyklopedie bylin a koření, Rebo, Čestlice, 2001, ISBN 80-7234-169-3
net:  z různých českých zdrojů na internetu
net2: ekolist
anet: různé stránky v angličtině
bot: moje botanické poznámky k rozšíření, výskytu, možnosti záměny, dostupnosti a efektivitě sběru (která závisí na velikosti rostliny, poznatelnosti rostliny, vzdálenosti rostlin od sebe, výtěžku v závislosti na čase - sběr malých květů daleko od sebe bude málo efektivní, sběr nati statné rostliny tvořící porosty bude hodně efektivní), ojediněle i moje zkušenosti s barvením, též údaje o tom, zda je rostlina vzácná, ohrožená, zvláště chráněná, C a § znamená stupeň ohrožení podle Červeného a černého seznamu (koho zajímá toto téma, více informací najde v článku Co je Červený seznam, seznamy rostlin najde v článcích Zvláště chráněné rostliny, Červený seznam C1, C2, Červený seznam C3, C4). Rozšíření podle Klíče ke květeně České republiky, Botanický ústav AV, 2002, ISBN 80-200-0836-5.
Klikací odkazy vedou na fotografii rostliny do galerie na této stránce (v galerii je většinou více obrázků stejné rostliny). Pro úplnost jsou doplněny i odkazy na obrázky z Googlu, které je ovšem nutno brát s rezervou, na některých obrázcích bývají zahradnické kultivary a někdy jsou rostliny chybně určeny.
výskyt: u některých rostlin jsou připojeny odkazy na fotografie biotopu, ve kterém se vyskytují
Dále je pod jménem rostliny upozornění na jedovatost, jedovaté nálevy chraňte před dětmi, nepoužívejte nádobí určené k vaření jídel a ihned je vylévejte, nejlépe na kompost.
 
Zkratky:
N – nížiny, do 200 m. nad mořem (planární stupeň)
Pa – pahorkatiny, 200-400 m n.m. (kolinní stupeň)
Po – podhůří, 400-700 m n.m. (suprakolinní a submontánní stupeň)
H – hory, 700-1300 m n.m. (montánní a supramontánní stupeň)
Sa – subalpínský stupeň, nad 1300 m n.m.
 
jerlín japonský Sophora japonica
JEDOVATÝ
bot: nepůvodní druh, volně neroste, ale často pěstovaný v parcích
LB: listy, červená a žlutá
pfaf: lusky a květy, žlutá, smíchaná s indigem zelená
 
vítečník Spartium junceum Obrázky na Google
bot: velmi vzácně pěstován, podobný janovci
LB: květy žlutá
pfaf: květy žlutá
 
janovec metlatý Sarothamnus (Cytissus) scoparius
bot: Pa-Po, lesní lemy, paseky, pastviny, roztroušeně, místy hojně. Nepůvodní, zdomácnělý.
NV: žlutá
pfaf: borka, žlutá a hnědá
pfaf: kvetoucí prýty, žlutá
pfaf: listy a mladé výhony, zelená
 
kručinka barvířská Genista tinctoria
JEDOVATÁ
bot: N-Po, světlé doubravy, chudé louky a pastviny, roztroušeně až hojně, efektivita sběru dobrá
LB: vrcholky nati, žlutá
LB: smíchaná s borytem zelená (Keddal green)
net2: kvetoucí vrcholky, kamenec, žlutá
NV: vrcholky s květy, žlutá, dále zpracovaná i hnědá, zelená
rnet: celá rostlina, žlutá
 
kručinka německá Genista germanica
bot: N-Po, kyselé doubravy, borové lesy, pastviny na kyselé půdě, roztroušeně, místy hojně
pfaf: žlutá
 
trnovník akát Robinia pseudacacia
MÍRNĚ JEDOVATÝ
bot: N-Po, nepůvodní, hojný v teplejších územích (Polabí, j. Morava), jinde roztoušeně, často však vysazovaný, dostupnost kořenů bude problematická
LB: kořeny červená
pfaf: borka, žlutá, robinietin je silné barvivo, s různými mořidly dávající různé odstíny, podobně jako fisetin, quercetin a myricetin
pfaf: borka, s hliníkovým mořidlem barví bavlnu na hnědooranžovo
 
čimišník stromovitý Caragana arborescens Obrázky na Google
bot: nepůvodní, často pěstovaný
pfaf: listy, modrá
 
netvařec křovitý Amorpha fruticosa
bot: keř, americký druh, pěstovaný, efektivita výborná
net: listy, mladé větvičky, modrá
pfaf: celá rostlina, modrá, menší koncentrace
 
fazol obecný Phaseolus vulgaris Obrázky na Google
bot: původní v Americe, často pšstovaný
pfaf: červené ledvinité fazole (red kidney beans), hnědá
pfaf: voda z vařených fazolí je velmi účinná při oživování vlněných tkanin
 
pískavice řecké seno Trigonella foenum-graecum
bot: volně neroste, vypěstovat nebo koupit
LB: semena, žlutá
pfaf: semena, žlutá
 
bot: N-Po, stará kulturní rostlina, hojně pěstovaná a zdomácnělá, sběr semen bude málo efektivní, nicméně dají se koupit, s natí bude efektivita výborná
LB: semena, žlutá
pfaf: semena, žlutá
trnet: nať, zelená skalice, zelená
 
jetel luční Trifolium pratense
bot: N-Po, hojný, pěstovaný a zplaňující, příbuzné druhy mají sytou barvu květů.
NV: květy, žlutá, hnědá
pfaf: květy, žlutá
 
štírovník růžkatý Lotus corniculatus
bot: N-H, louky, pastviny, meze, hojný. Při hojném výskytu by sběr květů mohl být dobře až průměrně efektivní. Podobné druhy jsou vesměs vzácné, záměna příliš nehrozí.
LB: květy žlutá
pfaf: květy, oranžovožlutá
 
indigovník různokvětý (modřil barvířský) Indigofera heterantha Obrázky na Google
bot: původ nejasný, pravděpodobně západní Afrika, u nás se dá pěstovat
NV: listy, modrá (nerozpouští se ve vodě)
 
kyprej vrbice Lythrum salicaria
bot: N-Po, hojně až roztroušeně na vlhkých místech u vody
NV: šťáva z kořenů, červená
 
pupalka dvouletá Oenothera biennis
bot: N-Po, hojně až roztroušeně na štěrku, u železnice, na rumištích, výtěžnost bude malá
pfaf: květy, žlutá
 
granátovník obecný (marhaník obecný) Punica granatum
bot: stará kulturní rostlina, původem z Asie, dá se pěstovat ve skleníku, plody se dají běžně koupit
LB: slupky nezralých plodů, květy, kořeny a kůra dávají barvivo
pfaf: květy a také nezralé plody, červená, podle jiné zprávy také černá, i na inkoust, ještě jiná zpráva měděně hnědá (coppery-brown), nevyžaduje mořidlo
pfaf: sušená slupka (asi plodů? - dried rind), stálá žlutá (fast yellow)
 
ruj vlasatá Cotinus coggygria Obrázky na Google
bot: často pěstovaná
pfaf: kořen a kmen, žlutá až oranžová
 
škumpa orobincová Rhus typhina
JEDOVATÁ
bot: nepůvodní, často pěstovaná, někdy zplaňuje
LB: podzimní listy
pfaf: kořeny, žlutá
pfaf: vnitřní borka a jádro dřeva (central pith of the stem), smíchaná s krevnicí kanadskou Sanguinaria canadensis dává oranžovou
pfaf: černý inkoust vzniká vařením listů a plodů
 
škumpa koželužská Rhus coriaria Obrázky na Google
bot: někdy pěstovaná, známá asi více pod názvem sumah, sumach jako koření (mleté plody)
pfaf: listy, sbírané na podzim, když padají, jako hnědé barvivo a jako mořidlo, také jsou používány plody a borka
 
mangovník indický Mangifera indica Obrázky na Google
bot: u nás neroste, plody se dají běžně koupit. Předpokládám, že by tato metoda fungovala i u člověka, nutno ověřit. Dostupnost této barvy vidím jako velmi problematickou, nicméně reálně možnou, všechny experimentátory prosím o zprávu o výsledku.
LB: moč krav krmených mangem jako žlutá na látky a koberce
 
pajasan žláznatý Ailanthus altissima
bot: původní v Číně, vysazován a volně se šíří zejména ve městech
pfaf: listy, žlutá
 
routa vonná Ruta graveolens
bot: stará kulturní rostlina, často pěstovaná
pfaf: červená
 
javor mléč Acer platanoides
bot: N-Po, jako původní dřevina roztroušeně v suťových lesích, velmi často vysazován v lesích i parcích
pfaf: kůra, růžová (rose)
trnet: borka, hnědá
 
javor babyka Acer campestre
bot: N-Pa, teplomilné doubravy, křoviny, meze, místy hojně, často pěstovaná
trnet: borka, hnědá
 
jírovec maďal Aesculus hippocastanea
bot: pochází z Balkánu, pěstovaný, ale velmi často, borka bude asi aktuální při kácení stromů nebo prořezávání větví v okolí sběrače a barvíře, odkorování bude vyžadovat dobré nástroje
LB: borka, žlutá
NV: žlutá, oranžová, hnědá
pfaf: borka, žlutá
trnet: plody, žlutá
trnet: borky, větvičky, plody, hnědá
 
svitel latnatý Koelreuteria paniculata
bot: občas pěstovaný parkový strom (např,. v Brně kousek od hlavního nádraží u odjezdových zastávek trojelbusů)
pfaf: květy, žlutá
pfaf: listy, černá
 
šťavel růžkatý Oxalis corniculata Obrázky na Google
bot: N-Pa, v teplejších krajích roztroušeně na bohatých půdách, často zahrady a skleníky, efektivita bude malá. Od následujícího druhu se rozliší podle poléhavých lodyh. Od známějšího šťavelu kyselého se oba druhy liší žlutými květy.
pfaf: květy, žlutá, oranžová a červená až hnědá
pfaf: celá rostlina, žlutá
 
šťavel evropský Oxalis stricta Obrázky na Google
bot: N-Po, hojně, vlhčí půdy, křoviny, lesy, zahrady
pfaf: celá rostlina, žlutá až oranžová
 
kakost smrdutý Geranium robertianum
bot: N-H, humózní lesy, vlhké skály, ruderální stanoviště, akátiny, hojný, od ostatních kakostů se pozná po charakteristickém nepříliš příjemném pachu, efektivita sběru dobrá
net2: kvetoucí nať, kamenec, žlutá
pfaf: celá rostlina, hnědá
trnet: nať, kamenec, zelená
 
kakost dlanitosečný Geranium dissectum Obrázek na internetu
bot: N-Po, pole, zahrady, úhory. Kdybych byla zlá macecha, tak bych poslala Marušku nasbírat kilo této suroviny. Rostliny většinou nerostou ve větším množství na jednom místě, vyskytují se rotroušeně až vzácně (ač klíč ke květeně uvádí dosti hojně), květy jsou velmi malé, po nasbírání se seschnou v poměru 1: 7 až 1:8 (chudák Maruška by toho tudíž musela nasbírat 7 kilo, to by hádám docela zestárla). Kromě toho je několik podobných druhů. Z toho vyplývají tři poučení: 1. barvičky jsou skoro všude 2. na tuto rostlinu raději zapoměňte 3. údaje, které se dají získat o rostlinných barvivech jsou opravdu nejrůznější kvality (možná, že to bylo myšleno jako barvivo na cukroví anebo na něco jiného). Tato surovina je extrémní příklad neefektivity sběru (ale jinak je to hezká kytička).
pfaf: sušené květy, hnědá
 
kakost lesní Geranium sylvaticum Obrázky na internetu
bot: Po-H, vlhčí louky, roztroušeně, v nižších polohách vzácně. Záměna možná s kakostem bahenním, který je hojnější, liší se tupými listovými úkrojky, efektivita sběru nízká
pfaf: květy, modrá, podle jiného zdroje fialová (violet)
 
pumpava rozpuková Erodium cicutarium
bot: N-Po, pole, zahrady, úhory, ruderály, hojně. Efektivita střední až nižší.
pfaf: celá rostlina, nevyžaduje mořidlo, zelená
 
netýkavka balzamína Impatiens balsamina Obrázky na Google
bot: původní v Asii, pěstovaná
pfaf: květy a listy, barva neuvedena
pfaf: šťáva, červená na barvení nehtů a prstů
 
netýkavka malokvětá Impatiens parviflora
bot: velmi hojná rostlina, nepůvodní a invazní, výtěžnost a efektivita vynikající a navíc jejím sběrem prospějete našim původním druhům, které potlačuje, roste zejména v lesích
pfaf: celá rostlina, žlutá
 
netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
bot: N-H, hojně, vlhká místa na březích toků, lužní lesy
rnet: květy a listy, žlutá
 
svída dřín Cornus mas
bot: vzácný a chráněný keř, dá se pěstovat a někdy je pěstován
pfaf: kůra, další detaily nejsou uvedeny
pfaf: červená, část není specifikována (asi to budou plody)
trnet: kořen, červená
 
svída krvavá Cornus sanguinea
bot: N-Po, hojný keř, meze, křoviny, okraje lesů, stráně
pfaf: plody, zelenomodrá (greenish-blue)
trnet: plody, zelená skalice, černá a šedá
 
bot: N-Po, stinné lesy, skály, často i pěstovaný, hojný, efektivita sběru listí výborná, s plody to bude horší, plodný exemplář se pozná podle toho, že má dvojí typ listů, jednak ten laločnatý a jednak má listy nedělené
LB: oživuje barvu černého hedvábí a taftu
NV: plody, růžová a šedá
pfaf: větvičky, žlutá a hnědá
pfaf: odvar z listů obnovuje černé tkaniny, také se používá na vlasy
trnet: plody, kamenec, zelená

[Akt. známka: 4,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.