Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Užitečnost rostlin * Barvířské rostliny 3.
Mgr. Ivana Paukertová - Užitečnost rostlin - 31. 03. 2008 (10836 přečtení)

Seznam barvířských rostlin a rostlin poskytujících barviva které volně rostou nebo se dají pěstovat v České republice.Zdroje:
LB:  Lesley Bremness: Užitkové rostliny, Euromedia Group, k.s. – Ikar, Praha 2005, ISBN 80-242-1301-X
NV:  Nico Vermeulen: Encyklopedie bylin a koření, Rebo, Čestlice, 2001, ISBN 80-7234-169-3
net:  z různých českých zdrojů na internetu
net2: ekolist
anet: různé stránky v angličtině
bot: moje botanické poznámky k rozšíření, výskytu, možnosti záměny, dostupnosti a efektivitě sběru (která závisí na velikosti rostliny, poznatelnosti rostliny, vzdálenosti rostlin od sebe, výtěžku v závislosti na čase - sběr malých květů daleko od sebe bude málo efektivní, sběr nati statné rostliny tvořící porosty bude hodně efektivní), ojediněle i moje zkušenosti s barvením, též údaje o tom, zda je rostlina vzácná, ohrožená, zvláště chráněná, C a § znamená stupeň ohrožení podle Červeného a černého seznamu (koho zajímá toto téma, více informací najde v článku Co je Červený seznam, seznamy rostlin najde v článcích Zvláště chráněné rostliny, Červený seznam C1, C2, Červený seznam C3, C4). Rozšíření podle Klíče ke květeně České republiky, Botanický ústav AV, 2002, ISBN 80-200-0836-5.
Pro úplnost jsou doplněny i odkazy na obrázky z Googlu, které je ovšem nutno brát s rezervou, na některých obrázcích bývají zahradnické kultivary a někdy jsou rostliny chybně určeny.
výskyt: u některých rostlin jsou připojeny odkazy na fotografie biotopu, ve kterém se vyskytují
Dále je pod jménem rostliny upozornění na jedovatost, jedovaté nálevy chraňte před dětmi, nepoužívejte nádobí určené k vaření jídel a ihned je vylévejte, nejlépe na kompost.
 
Zkratky:
N – nížiny, do 200 m. nad mořem (planární stupeň)
Pa – pahorkatiny, 200-400 m n.m. (kolinní stupeň)
Po – podhůří, 400-700 m n.m. (suprakolinní a submontánní stupeň)
H – hory, 700-1300 m n.m. (montánní a supramontánní stupeň)
Sa – subalpínský stupeň, nad 1300 m n.m.


šicha černá Empetrum nigrum
bot: H-Sa, Šumava, Krušné hory, Krkonoše, na rašeliništích, dostupnost omezená
pfaf: plody, červená

česnáček lékařský Alliaria petiolata
bot: N-Po, křoviny, lužní lesy, akátiny, hojně v teplejších oblastech, zaměnit se příliš nedá díky charakteristickému česnekovému pachu, efektivita sběru dobrá
LB: listy žlutá
pfaf: celá rostlina, žlutá

boryt barvířský Isatis tinctoria
bot: u nás nezvěstný A3, nutno vypěstovat
LB: nadzemní části po dvojité fermentaci modrá
NV: listy, barvivo indoxyl je bezbarvé, musí se nechat s látkou zkvasit, modrá barva se objeví teprve po vyjmutí z lázně a proniknutí kyslíku
rnet: celá rostlina, modrá (sinjaja)

fiala šedivá Matthiola incana
bot: původem ze Středozemí, často pěstovaná
pfaf: květy, tmavě modrá nebo purpurová (dark blue or purple)

barborka obecná Barbarea vulgaris
bot: N-Po, říční náplavy, okraje cest, náspy, roztroušeně až hojně, snadno zaměnitelná s jinými druhy žlutěkvetoucích brukvovitých rostlin, efektivita sběru bude velmi malá
rnet: květy, žlutá, na vlnu

křen selský Armoracia rusticana
bot: původnost nejistá, pěstovaný, běžně zplaňuje, dusíkem bohatá stanoviště, smetiště, příkopy, vlhčí místa, dost hojný
LB: sušené listy žlutá

zelí (brukev zelná) Brassica oleracea var. capitata
bot: vypěstujte nebo kupte, efektivita vynikající
pfaf: listy purpurových kultivarů

rýt (rezeda) žlutý Reseda luteola
bot: H-Pa, rumiště, štěrkové náplavy, v teplých oblastech roztroušeně, jinde vzácně, lepší bude pěstování
net: celá rostlina, kamenec, jasně žlutá
net: celá rostlina, mořidlo sůl chromu, zlatožlutá
net: celá rostlina, mořidlo sůl cínu, žlutooranžová
net: celá rostlina, mořidlo skalice, olivová
net2: nejsilněji barví stonky a listy
net2: celá rostlina, kamenec, vlna a hedvábí jasně žlutá
net2: celá rostlina, chlorid cínatý, žlutooranžová
net2: celá rostlina, skalice, olivová
NV: celá rostlina na počátku květu, sytě žlutá
NV: celá rostlina na počátku květu v kombinaci s dalšími rostlinami, oranžová, lososově růžová, zelená
pfaf: sytá žlutá velmi dobré kvality (deep yellow dye of very good quality)

rezeda vonná Reseda odorata
bot: vzácně pěstovaná, z vlastních zdrojů
pfaf: žlutá

vrbina obecná Lysimachia vulgaris
bot: N-Po, na vlhkých loukách, kolem vodních toků a nádrží, hojná, efektivita sběru velmi dobrá až vynikající
pfaf: květy, žlutá
pfaf: oddenek, hnědá
trnet: nať, žlutá
trnet: kořen, kamenec, hnědá

topolovka růžová Alcea rosea
bot: původní snad v Malé Asii, pěstovaná jako okrasná a léčivá, z vlastní sklizně
NV: odkvetlé lodyhy žlutá
NV: z květů kultivaru Nigra fialová
pfaf: květy, hnědá

proskurník lékařský Althaea officinalis
bot: volně rostoucí je vzácný, C2, na barvení z vlastních zdrojů, pěstuje se jako okrasná a léčivá rostlina, květy jsou velké, při pěstování efektivita nízká, ale ještě přijatelná
LB: květy

sléz velkokvětý (léčivý)  Malva alcea
bot: N-Po,  výslunné stráně, druhotně podél silnic a železničních tratí, roztroušeně, hojněji v teplých oblastech. Od slézu lesního se rozliší podle listů, které mají laloky zaříznuté více než do poloviny, od velmi podobného slézu pižmového se dá rozlišit přítomností hvězdovitých chlupů na lodyze (pouze pod lupou) a počtem plůdků v plodu, sléz velkokvětý  má 18-26 plůdků, sléz pižmový 15-19.
pfaf: from the plant and the seed heads - celá rostlina a ?? (přesný překlad je semenné hlavy, ale slézy mají tvrdky), smetanová, žlutá a zelená

sléz pižmový Malva moschata
bot: N-H, příkopy, železniční náspy, roztroušeně až hojně. Od slézu lesního se rozliší podle listů, které mají laloky zaříznuté více než do poloviny, od velmi podobného slézu velkokvětého se dá rozlišit přítomností jednoduchých, odstálých chlupů na lodyze (pouze pod lupou) a počtem plůdků v plodu, sléz velkokvětý  má 18-26 plůdků, sléz pižmový 15-19.
pfaf: from the plant and the seed heads - celá rostlina a ?? (přesný překlad je semenné hlavy, ale slézy mají tvrdky), smetanová, žlutá a zelená

sléz lesní Malva sylvestris
bot: N-Po, rumiště, v obcích a okolí, nerovnoměrné rozšíření, vzácně až dosti hojně. Podobný slézu velkokvětému a pižmovému, liší se listy, které mají laloky nanejvýš do poloviny listu.
trnet: květy, modrá
pfaf: from the plant and the seed heads - celá rostlina a ?? (přesný překlad je semenné hlavy, ale slézy mají tvrdky), smetanová, žlutá a zelená

sléz přehlížený Malva neglecta
bot: N-Po, ruderální a pustá místa v obcích a okolí, zvláště na dusíkem bohatých místech, roztroušeně až hojně. Od podobného slézu nizounkého se pozná podle korunních lístků 2-3x delších než kalich. Dostupnost dobrá, většinou je hojný, efektivita sběru vcelku dobrá.
pfaf: from the plant and the seed heads - celá rostlina a ?? (přesný překlad je semenné hlavy, ale slézy mají tvrdky), smetanová, žlutá a zelená

sléz nizounký Malva pusilla
bot: N-Pa, ruderální a pustá místa v obcích a okolí, roztroušeně v teplejších oblastech, ustupuje. Od podobného slézu přehlíženého se pozná podle korunních lístků stejně dlouhých jako kalich.
pfaf: from the plant and the seed heads - celá rostlina a ?? (přesný překlad je semenné hlavy, ale slézy mají tvrdky), smetanová, žlutá a zelená

zimostráz vždyzelený Buxus sempervirans
JEDOVATÝ
bot: volně neroste, často pěstovaný
NV: listy, červená

bažanka vytrvalá Mercurialis perennis
bot: stinné humózní lesy, hojně, efektivita výborná
net: vrcholky nati kamenec šedožlutá
pfaf: listy, jemná (nebo znamenitá - fine blue) modrá, v kyselém prostředí se mění na červenou, alkalické prostředí ji rozkládá, ale jinak je trvanlivá, podobá se indigu
pfaf: listy, žlutá

rybíz černý Ribes nigrum
bot: často pěstovaný, často zplaňuje, efektivita dobrá
pfaf: listy, žlutá
pfaf: plody, modrá nebo fialová (blue or violet)

rybíz červený Ribes rubrum
bot: často pěstovaný, často zplaňuje, efektivita dobrá
pfaf: listy, žlutá
pfaf: plody, černá (opravdu to není přehozené, černá je z rybízu červeného)
trnet: větvičky, hnědá

angrešt, meruzalka srstka Grossularia uva-crispa
bot: křovinaté stráně, lesy, přirozený výskyt roztroušeně až hojně, též často pěstovaný v zahradních kultivarech, efektivita dobrá
trnet: větvičky, listy, hnědá

tužebník jilmový Filipendula ulmaria
bot: N-H, dost hojný po celém území, v podhůří velmi hojný, vlhké louky, břehy vod, sběr nati velmi efektivní, kořeny méně efektivní
LB: kvetoucí nať, žlutozelená
LB: listy a lodyhy, modrá
LB: kořeny, černá
net: kořen, kamenec, hořčicově žlutá
NV: celá rostlina, žlutá
NV: kořen, černá
pfaf: kořen, černá, podle jiného zdroje hnědá
pfaf: vrcholky (není řečeno zda kvetoucí nebo ne), žlutá
rnet: kůra (??), černá, tříslovina
trnet: kořen, kamenec, černá a šedá

řepík lékařský Agrimonia eupatoria
bot: N-Po, suché stráně, lesní lemy, roztroušeně až dosti hojně, efektivita sběru nati dobrá,  kořene nižší
pfaf: kořeny, podle jiných pramenů celá rostlina, jiný zdroj listy, sklízet na podzim - barva je tím sytější, čím později je sklízen, žlutá
trnet: nať, kamenec, žlutá

krvavec toten Sanguisorba officinalis
bot:N-H, vlhké louky a pastviny, hojně až roztroušeně, efektivita dobrá
trnet: nať, kamenec, černá a šedá

zábělník bahenní (mochna bahenní) Comarum palustre (Potentilla palustris)
bot: Pa-Sa, močály, olšiny, druh vzácnější C4a, ale dá se pěstovat v zahradním jezírku
rnet: kořen, červená
pfaf: květy, červená

mochna nátržník Potentilla erecta
bot: N-Sa, roste roztroušeně, v některých oblastech hojně (vysočina) na loukách, horských holích, ve světlých lesích. Od ostatních mochen se rozliší tím, že má čtyři korunní plátky (všechny ostatní mají korunních plátků pět). Sběr kořene nebude příliš efektivní.
net2: kořen, kamenec, červenohnědá až hnědá
NV: kořen, žlutohnědá
pfaf: kořen, červená
rnet: kořen, červená, též tříslovina
rnet: kořen, rezavé železo, černá
rnet: kořen, kamenec, modrá
trnet: kořen, hnědá

kontryhel obecný Alchemilla vulgaris agg.
bot: N-H, mnoho vzájemně blízkých, pobobných druhů, tvořících tzv. agregát, roztroušeně, spíše ve vyšších polohách na loukách, efektivita sběru dobrá
LB: listy zelená
net2: nať, kamenec, odstíny zelené
NV: zelená, žlutá, hnědá
rnet: celá rostlina, žlutá, též tříslovina
trnet: nať, kamenec, zelená
trnet: nať, zelená skalice, černá a šedá

maliník, ostružiník maliník Rubus idaeus
bot: N-Sa, na pasekách a ve světlých lesích, velmi hojný, velmi často pěstovaný v zahradních kultivarech
LB: plody

ostružiník křovitý Rubus fruticosus agg.
bot: N-H, velmi hojný, výtěžnost bude dobrá
LB: plody modrošedá
net: mladé výhonky, kamenec, krémově hnědá
net2: mladé výhonky, kamenec, krémově hnědá
trnet: větvičky, kamenec, hnědá
trnet: větvičky, plody, zelená skalice, černá a šedá
pfaf: plody, purpurová až tupě modrá (purple to dull blue) lepší překlad je ovšem mdle modrá

ostružiník ježiník Rubus caesius
bot: N-Po, okraje cest, lesní lemy, křoviny, meze, úhory, hojný. Od ostružiníku křovitého se pozná podle ojíněných, bělavých větviček i plodů.
rnet: plody, violeť,  malinová

růže májová Rosa majalis
bot: N-Po, břehy vod, vrbové houštiny, roztroušeně, původní v Čechách, jinde zplanělá
pfaf: plody, oranžová

růže šípková Rosa canina
bot: N-H, křoviny, stráně, meze, lesní lemy, úhory, hojná.
trnet: plody, černá a šedá

hrušeň obecná Pyrus communis
bot: pěstovaná, často zlpaňující
pfaf: listy, žlutožlutohnědá (žlutosnědá) yellow-tan

jabloň obecná Malus domestica
bot: pěstovaná, nejlépe získat od zahradníka větve, až je bude prořezávat, asi to bude dost pracné
NV: kůra z větví, béžová
rnet: kůra, žlutá
rnet: květy a listy, zelená
rnet: kůra a kamenec, červená

jabloň lesní Malus sylvestris
bot: vzácně v lesích, C2
pfaf: borka, červená a žlutá ( red to yellow)
rnet: květy a listy, zelená
rnet: kůra a kamenec, červená

jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
bot: N-H, světlé lesy, lesní lemy, paseky, hojný, v nejteplejších oblastech méně. Efektivita u plodů dobrá, sběr větviček a borky bude náročný
pfaf: mladé větvičky, černá
trnet: plody, kamenec, červená
trnet: borka, zelená skalice, černá a šedá

muchovník olšolistý Amelanchier alnifolia
bot: nepůvodní, zřídla pěstovaný, dostupnost z vlastní sklizně
LB: plody, černá a purpurová

skalník Cotoneaster všechny druhy
bot: volně rostoucí skalníky patří mezi vzácnější (C4a), lepší bude použít pěstované druhy
pfaf: plody, růžovosnědá (rose-tan)

slivoň trnka, trnka obecná Prunus spinosa
bot: N-Po, meze, křoviny, lesní lemy, hojně. Efektivita sběru plodů docela dobrá, borka bude náročnější
NV: borka, hnědá
trnet: plody, kamenec, modrá
trnet: borka, hnědá
trnet: borka, zelená skalice, černá a šedá

meruňka, mandle, střemcha, švestka, višeň, třešeň
všechny druhy rodu Prunus (Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasifera, P. domestica)
bot: velmi často pěstované
pfaf: listy, zelená
pfaf: plody, tmavě šedá až zelená

broskvoň obecná Prunus persica
bot: velmi často pěstovaná
pfaf: listy, zelená, podle jiné zprávy žlutá
pfaf: plody, tmavě šedá až zelená

třešeň ptačí Prunus avium
bot: N-Po, meze, stráně, lesy, hojně, též často pěstovaná v zahradních kultivarech
trnet: borka, zelená skalice, zelená
pfaf: listy, zelená
pfaf: plody, tmavě šedá až zelená

střemcha obecná (hroznatá) Prunus padus, Padus racemosa
bot: N-H, lužní lesy, podél toků, vlhčí lemy a křoviny, roztroušeně až hojně, efektivita sběru nízká
trnet: borka, hnědá


[Akt. známka: 4,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.