Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* Barvířské rostliny 1.

Seznam barvířských rostlin a rostlin poskytujících barviva které volně rostou nebo se dají pěstovat v České republice.


Seznam barvířských rostlin a rostlin poskytujících barviva které volně rostou nebo se dají pěstovat v České republice. Údaje pocházejí z různých zdrojů, jsou různě úplné a různě spolehlivé, většinou chybí úplný postup barvení. Většina údajů se vztahuje k barvení látek, ale někdy jsou také zahrnuty rostliny na barvení pokrmů, vlasů, výrobu inkoustů. Ve většině případů též chybí údaje o trvanlivosti barev.
Nezahrnuji sem jednotlivé barvicí postupy, těch lze najít dost, některé podrobnější, některé méně, různá zobecněná doporučení si někdy navzájem odporují. Postup je ve zkratce tento: z rostliny se uvaří barva, obecně lze vařit z čerstvé nebo sušené, ale úplně jedno to není, někdy je předepsána výhradně čerstvá, někdy sušená. Sušenou rostlinu se doporučuje před vařením barvy na několik hodin namočit. Záleží na druhu rostliny, sbírané části (různé části jedné rostliny poskytují různé barvy) a také na době sběru (např. stejná část rostliny dává na jaře barvu zelenou, na podzim žlutou, jako u konvalinky). Pak se přidá mořidlo, látku lze namořit předem, přidat do barvicí lázně nebo namořit až po barvení. Jako mořidla se používají anorganické soli, nejčastěji kamenec (síran hlinito-draselný), dále modrá skalice, zelená skalice, soli železa, chromu a cínu, nejčastěji sírany. Přírodními činidly jsou moč a třísloviny, např. odvar z dubové kůry, duběnek a další. Z jedné uvařené barvy lze přidáním různých mořidel získat různé barvy (např. rýt žlutý alias rezeda). V některých případech také záleží na alkalitě barvy, ta se upravuje přidáním octa nebo kyselin a jedlé sody. Záleží také na nádobě, ve které je barva vařena, např. ořešák dává hnědou, vařen v železném hrnci černou (chová se jako po přidání soli železa) a asi to bude fungovat i pro hliníkové nádobí - bude měnit barvu. Pozor na smaltované nádoby s oprýskaným dnem, barva se asi v některých případech bude chovat jinak. Dále záleží na druhu látky, umělé tkaniny se vpodstatě barvit nedají, dobře se barví vlna a hedvábí, hůře barvu přijímají bavlna, len a konopí. Některé barvy jsou nestálé a s časem se mění (např. bavlna barvená třezalkou s octem je červená, již za několik hodin se mění na fialovou a dále žlutozelenou) některé jsou pouze dočasné. Květy se někdy chovají překvapivě, u mnoha druhů dávají jinou barvu než samy mají, např. i různě zbarvené kultivary květu ostálky dají všechny jednu barvu, květy řebříčku dávají zelenou. Některá barviva vyžadují speciální postupy, jako např. modrá barviva příbuzná indigu.
Zvolila jsem řazení rostlin podle systému, členění podle barviček mi nepřipadá účelné (mnoho rostlin poskytuje více barev, články by byly o mnoho delší), při řazení podle abecedy by se zase dostaly příbuzné druhy daleko od sebe. Výhodu řazení podle příbuznosti vidím v tom, že barvíř si tak lépe uvědomí souvislosti (například že celé rody nebo celá čeleď dává jednu barvu) a může se tak poohlédnout po náhradách u příbuzných rostlin.Tento článek je první, budou následovat další (rostlin je mnoho, bylo by to příliš dlouhé).
Pokud vás toto téma zajímá a až vyjdou všechny články budete mít další údaje k doplnění, napište mi (ipaukertova(kyselá rybička)volny.cz), ráda bych měla seznam úplný. Pokud má někdo vypsané údaje i z jiných knížek nebo jiných zdrojů a chtěl by spolupracovat na úplném přehledu barvířských rostlin ČR, velmi uvítám spolupráci. Také mě zajímají pokusy s barvením a jejich výsledky, o praktických zkušenostech s barvením bych ráda napsala další články a udělala souhrnnou fotodatabázi barvicích pokusů, uvítám proto i jakoukoliv spolupráci v tomto směru.

 

Zdroje:
LB:  Lesley Bremness: Užitkové rostliny, Euromedia Group, k.s. – Ikar, Praha 2005, ISBN 80-242-1301-X
NV:  Nico Vermeulen: Encyklopedie bylin a koření, Rebo, Čestlice, 2001, ISBN 80-7234-169-3
net:  z různých českých zdrojů na internetu
net2: ekolist
anet: různé stránky v angličtině
bot: moje botanické poznámky k rozšíření, výskytu, možnosti záměny, dostupnosti a efektivitě sběru (která závisí na velikosti rostliny, poznatelnosti rostliny, vzdálenosti rostlin od sebe, výtěžku v závislosti na čase - sběr malých květů daleko od sebe bude málo efektivní, sběr nati statné rostliny tvořící porosty bude hodně efektivní), ojediněle i moje zkušenosti s barvením, též údaje o tom, zda je rostlina vzácná, ohrožená, zvláště chráněná, C a § znamená stupeň ohrožení podle Červeného a černého seznamu (koho zajímá toto téma, více informací najde v článku Co je Červený seznam, seznamy rostlin najde v článcích Zvláště chráněné rostliny, Červený seznam C1, C2, Červený seznam C3, C4). Rozšíření podle Klíče ke květeně České republiky, Botanický ústav AV, 2002, ISBN 80-200-0836-5.
výskyt: u některých rostlin jsou připojeny odkazy na biotop, ve kterém se vyskytují
Dále je pod jménem rostliny upozornění na jedovatost, jedovaté nálevy chraňte před dětmi, nepoužívejte nádobí určené k vaření jídel a ihned je vylévejte, nejlépe na kompost.
 
Zkratky:
N – nížiny, do 200 m. nad mořem (planární stupeň)
Pa – pahorkatiny, 200-400 m n.m. (kolinní stupeň)
Po – podhůří, 400-700 m n.m. (suprakolinní a submontánní stupeň)
H – hory, 700-1300 m n.m. (montánní a supramontánní stupeň)
Sa – subalpínský stupeň, nad 1300 m n.m.

 

větvičník slívový (lišejník) Evernia prunastri  obrázky na Googlu
LB: stélka purpurová

 

orselie, skalačka barvířská (lišejník) Rocella tinctoria (Lecanora t.) nějaké obrázky z internetu
bot: u nás snad? neroste, pochází ze středomoří
net: fermentovaná stélka, fialová

pukléřka islandská (lišejník) Cetraria islandica
pfaf: stélka, hnědá

přeslička rolní Equisetum arvense
bot: N-Sa, hojná až obecná, v horách o něco méně, náspy, pole, louky, rumiště, efektivita výborná, zaměnit se dá s přesličkou bahenní Equisetum palustre, ale zdá se, že přesličky barví všechny, jediný rozdíl je v tom, že přeslička bahenní je jedovatá
LB: žlutá
net: čerstvé lodyhy, kamenec, krémově žlutá
net2: nať, kamenec, krémově žlutá
NV: nať, šedozelená
pfaf: lodyhy, světle růžová (light pink), podle jiné zprávy žlutošedá (yellow-gray)

přeslička zimní Equisetum hyemale obrázky na Googlu
p. lesní E. sylvaticum
bot: přeslička zimní N-Po, roztroušeně, na březích toků, přeslička lesní N-H, je hojná, pouze v nejteplejších oblastech vzácnější, roste ve vlhkých lesích, kolem potoků, na lesních prameništích, vypadá to, že barví všechny přesličky
pfaf: stonky, světle růžová (light pink)

podezřeň královská Osmunda regalis obrázky na Googlu
bot: kapradina, dříve se vyskytovala, dnes vyhynulá, občas se pěstuje, používá se jako substrát pro orchideje
NV: žlutá a hnědá

hasivka orličí Pteridium aquilinum
bot: N-H, kapradina, světlé lesy, bory, na chudých kyselých půdách hojně, dostupnost ne všude stejná, někde chybí, efektivita výborná
net: mladé výhonky, kamenec, žlutozelená
pfaf: listy, hnědá, podle jiné zprávy zelená

borovice Pinus
bot: zdá se, že všechny borovice poskytují barvu. U nás je nejhojněší borovice lesní, Pinus sylvestris N-Po, lesy, skály, písky, často vysazovaná v lese
pfaf: jehličí, žlutohnědá (snědá) nebo zelená (tan or green)

douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii
bot: původní v Americe, často vysazovaná i v lesích
pfaf: borka, světle zelená
 
tsuga kanadská (jedlovec) Tsuga canadensis
bot: původní v Americe, dosti často vysazovaná
pfaf: borka, červená, podle jiné zprávy z vnitřní borky, podle dalšího zdroje má být přidán jako mořidlo prach z kamení (A little rock dust has been added to act as a mordant when boiling the bark)
 
jalovec obecný Juniperus communis
bot: z volně rostoucích jedinců nesbíráme, je to druh ohrožený C3, poddruh alpinský je dokonce kriticky ohrožený C1 a zvláště chráněný §2. Jalovec se často pěstuje a plody se dají koupit v jakémkoliv množství, náročnost je pak spíše finanční, při vlastním sběru pěstovaných jalovců hrozí záměna s jinými druhy.
LB: hnědá
net: roztlučené plody, kamenec, žlutá a olivově hnědá
NV: plody, šedá až tmavě zelená
 
zeravec východní Thuja orientalis (Platycladus, Biota)
bot: původně v Asii, často pěstován v teplejších oblastech
pfaf: větvičky, žlutá

zerav obrovský (řasnatý) Thuja plicata
bot: původně v Americe, často pěstovaný, od podobného zeravu západního Thuja occidentalis se pozná podle bílé kresby na rubu šupinovitých listů (ale podle mě barví i ten)
pfaf: listy a větvičky, zelená

tis obecný Taxus baccata
JEDOVATÝ
bot: v přírodě patří mezi druhy ohrožené C3 a je zvláště chráněný §2, ale často se pěstuje. Je možná záměna s ostatními pěstovanými druhy, které jsou velmi podobné.
net: dřevo, kamenec, oranžovohnědá

tis japonský Taxus cuspidata obrázky na Googlu
JEDOVATÝ
bot: nepůvodní, často pěstovaný
pfaf: dřevo z jádra (heartwood), hnědá, podle jiné zprávy červená

kopytník evropský Asarum europaeum
bot: N-Po, stinné lesy, roztroušeně až hojně, záměna snad možná s bramboříkem nachovým Cyclamen purpurascens, který se vyskytuje na Moravě a má na listech kresbu, kterou kopytník postrádá.
výskyt: dubohabřiny L3.3
pfaf: zářivá jablkově zelená (a vibrant apple-green)

samorostlík klasnatý Actaea spicata
bot: Pa-Po, řidčeji N a H, stinné listnaté lesy a křoviny, roztroušeně, efektivita sběru menší
pfaf: plody, mořidlo s hliníkem, černá

ostrožka (stračka) rolní Consolida regalis (C. segetum)
bot: N-Po, v obilí, okraje polí, ruderální místa, podobná ostrožka východní Consolida orientalis má květy červenofialové, je méně hojná, sběr málo efektivní
výskyt: okraj pole
pfaf: šťáva z květů, s trochou hliníku, dobrá modrá, i inkoust (good blue), podle jiné zprávy z listů
pfaf: listy, s hliníkem, zelená

oměj šalamounek Aconitum plicatum (A. napellus) obrázky na Googlu
SMRTELNĚ JEDOVATÝ
bot: vysokohorské nivy, endemit Českého masivu, druh ohrožený C3 a zvláště chráněný §3, často pěstovaný, na barvení z vlastní sklizně
NV: odkvetlé květy, zelená

koniklec německý Pulsatilla vulgaris obrázky na Googlu
bot: západoněmecký druh, dá se pěstovat. U nás se vyskytují příbuzné druhy konikleců, všechny jsou kriticky nebo silně ohrožené (C1-C2) a zvláště chráněné, všechny se dají pěstovat
pfaf: květy, zelená

žluťucha orlíčkolistá Thalictrum aquifolium obrázek z internetu
bot: Po-Sa, vzácně N-Pa, horské nivy, suťové lesy, řidčeji louky, v horách hojně, na horách záměna nehrozí
NV: stará barvířská rostlina

dřišťál obecný Berberis vulgaris
JEDOVATÝ
bot: roste i volně, ale patří mezi vzácnější druhy, takže doporučuji sběr z výsadeb nebo vlastní sklizně, pěstuje se poměrně často. U pěstovaných je možnost záměny s velmi hojně vysazovaným dřišťálem Thunbergovým, který barví také, liší se listy celokrajnými (dřišťál obecný má listy osténkaté), většinou menšími a často zbarvenými do červena. Pěstují se i další druhy dřišťálů. Sběr borky a kořenů bude náročnější.
LB: kůra, žlutá
NV: kůra, žlutá
pfaf: kořeny, borka, kmen, žlutá dobré kvality

dřišťál Thunbergův Berberis thunbergii
JEDOVATÝ
bot: nepůvodní, velmi často vysazovaný, dokonce častěji než dřišťál obecný
pfaf: kořeny a větvičky, žlutá

mahonie cesmínolistá Mahonia aquifolium
bot: nepůvodní, velmi často pěstovaná a často zplanělá v lesích a na stinných místech, efektivita u kořenů bude asi poměrně dobrá, u plodů taky, u listů velmi dobrá
výskyt: akátina
LB: kořen žlutá
NV: kořeny a větve s listy, zelenožlutá, oranžová, růžová
pfaf: vnitřní borka kořene a větví, žlutá, podle jiné zprávy zelená
pfaf: plody, tmavě zelená, fialová a tmavě modropurpurová (dark green, violet and dark blue-purple)
pfaf: listy, zelená

mák vlčí Papaver rhoeas
bot: N-Po, pole, úhory, rumiště, hojně, sběr bude mít menší efektivitu
výskyt: okraj pole
pfaf: květy, červená, je velmi prchavá (very fugitive)

vlaštovičník větší Chelidonium majus
bot: N-Po, rumiště, zahrady, akátiny, vlhké křoviny, hojný, efektivita sběru výborná
výskyt: akátina
net2: kvetoucí nať, kamenec + vinný kámen, světle žlutá
NV: celá rostlina, zlatožlutá

zemědým lékařský Fumaria officinalis
bot: N-Po, pole, úhory, rumiště, roztroušeně, čtyři poddruhy. Efektivita sběru listů menší, sběr květů pouze pro osoby narozené v neděli (aby měli štěstí a našli ho dost), s povahou trpělivou, nejlépe nezaměstnané, aby měli dost času a pouze na menší kusy látky. Ale dá se pěstovat.
LB: listy zelená
pfaf: květy, žlutá

jilm vysoký Ulmus procera obrázky na Googlu
bot: občas pěstovaný
pfaf: vnitřní borka, tanin a barvivo (No details of the colour are given.)

břestovec jižní Celtis australis obrázky na Googlu
bot: ojediněle pěstovaný
pfaf: kůra, žlutá

břestovec západní Celtis occidentalis obrázky na Googlu
bot: původní v Americe, pěstovaný
pfaf: kořeny

morušovník černý Morus nigra
bot: původem snad z Íránu, pěstovaný
NV: podzimní listy, žlutá
pfaf: plody,  červenofialová až tmavě purpurová (red-violet to dark purple)
pfaf: listy, žlutozelená

chmel otáčivý Humulus lupulus
bot: N-H, lužní lesy, podél vodních toků, vlhké křoviny, roztroušeně, též se pěstuje, efektivita sběru dobrá
LB: listy hnědá
NV: výhonky, sírově žlutá až tmavohnědá
pfaf: listy a květy, jemně hnědá (fine brown) anebo také znamenitá hnědá

kopřiva dvoudomá Urtica dioica
bot: N-H, velmi hojná, ruderální stanoviště, lužní lesy, zaměnit se příliš nedá. Efektivita sběru nati vynikající, u kořenů menší.
net: celá rostlina, mořidla všechna, odstíny zelené
net2: celá rostlina, mořidla všechna, odstíny zelené
pfaf: listy a stonky, krásná a trvalá zelená (beautiful and permanent green)
pfaf: kořeny, hliníkové mořidlo, žlutá

kopřiva žahavka Urtica urens
bot: N-H, nejčastěji roste na záhonech, má ráda volnou, nakypřenou půdu, je poměrně malá, efektivita sběru nebude vysoká, i kořen má malý, tady bude efektivita ještě menší
net: zelená
pfaf: listy a lodyha zelená
pfaf: kořeny, žlutá

kaštanovník jedlý Castanea sativa
bot: původní ve středozemí, často pěstován, někdy i v lesích
NV: slupky (je to překlad, snad číšky?) bronzově hnědá
NV: plody (kaštany) béžová

dub letní Quercus robur
bot: N-Po, hojný v lesích i parcích, s výjimkou nejvyšších poloh, sběr borky bude mít při nalezení místa kde se kácí výtěžnost poměrně dobrou, listy také, u duběnek bude asi efektivita menší a omezená na pozdní léto a podzim, kůra se dá koupit
LB: borka
NV: duběnky, šedá a bronzová
NV: kůra, sytě hnědá
NV: ztrouchnivělé dřevo bronzová
NV: listy, šedá až béžová

dub červený Quercus rubra
bot: původní v Americe, často pěstovaný, občas i v lesích, dosažitelnost i efektivita menší
pfaf: borka, červenohnědá (reddish-brown)

bříza bělokorá Betula pendula(B. alba, B. verrucosa)
bříza pýřitá Betula pubescens obrázky na Googlu
bot: bříza bělokorá N-Sa se od břízy pýřité N-H liší lysými letorosty, vyskytuje se velmi roztroušeně. Bříza bělokorá je velmi hojná všude. Efektivita sběru listů docela dobrá, u borky nižší.
NV: z obou, list, žlutá
pfaf: vnitřní kůra, hnědá

olše lepkavá Alnus glutinosa
bot: N-H, olše je hojná na většině území kolem potoků a na vlhčích místech, ve vyšších polohách a v sušších oblastech méně hojná, jehnědy a mladé výhonky budou méně efektivní, s žebříkem poněkud více, borka a dřevo při kácení stromů v blízkosti
LB: borka, červená na vlnu
LB: borka, spolu s mořidly, černá nebo žlutá
LB: mladé výhonky, žlutavě šedá na koberce
LB: mladé výhonky, skořicová
LB: čerstvé dřevo, růžová
LB: jehnědy, zelená
pfaf: borka, žlutohnědě červená (tawny-red)
pfaf: jehnědy, zelená
pfaf: čerstvé dřevo, růžově světle žlutohnědá (pinkish-fawn)
pfaf: borka a mladé výhonky, žlutá
pfaf: výhonky sklízené v březnu skořicová (cinnamon)
pfaf: výhonky usušené a zpráškované dají žlutohnědou (tawny)

olše zelená Alnus alnobetula (viridis) obrázky na Googlu
bot: půl až tři metry vysoký keř, na vlhkých místech vyšších poloh, původní jen v jižních Čechách, vysazovaná v Krkonoších, Jeseníkách, Beskydech, v j. Čechách patří mezi druhy ohrožené, dostupnost problematická
pfaf: borka, oranžovočervená až hnědá (orange-red to brown)

habr obecný Carpinus betulus
bot: N-Po, běžná lesní dřevina, v jižních Čechách chybí, sběr borky nebude mít vysokou efektivitu
výskyt: dubohabřiny L3.3, L3.1
pfaf: kůra, žlutá

ořešák královský (vlašský ořech) Juglans regia
bot: původní v Asii, velmi často pěstovaný, efektivita výborná kromě borky, u borky nižší.
net: listy, bez mořidla, krémová
NV: listy, béžová, hnědá
NV: oplodí ořechu, tmavě hnědá
NV: kůra, odstíny hnědé
pfaf: zelená oplodí (asi myšleno nezralá?), žlutá, podle jiného pramene zelená, používány také ořechy a listy
pfaf: slupka nezralých ořechů je dobrý zdroj taninu (mořidlo)
pfaf: zralé oplodí a listy, nevyžaduje mořidlo, hnědá, s železnatým mořidlem černá, též na barvení vlasů, listy i oplodí možno usušit do zásoby
pfaf: jehnědy časně zjara, nevyžaduje mořidlo, zlatohnědá

ořešák popelavý Juglans cinerea obrázky na Googlu
bot: americký druh, zřídka pěstovaný
pfaf: mladé kořeny, černá

ořešák černý Juglans nigra
bot: americký druh, pěstovaný, v některých oblastech Moravy často v lesích, efektivita sběru dobrá až výborná
pfaf: ořechy, oplodí, borka, nevyžaduje mořidlo, hnědá, oplodí se dá usušit pro pozdější použití
pfaf: listy a řapíky, nevyžaduje mořidlo, hnědá, listy se dají usušit pro pozdější použití
pfaf: hnědé barvivo se změní na černé v železném hrnci
pfaf: oplodí nezralých ořechů, žlutá
 
opuncie  (nopál) Opuntia polyacantha obrázky na Googlu
bot: u nás se pěstuje opuncie hnědoostná O. phaecantha (obrázky na Googlu) a další mrazuvzdorné druhy nejasné identifikace
pfaf: oloupané stonky (peeled stems) se používají jako mořidlo na fixování barviv
pfaf: plody, růžová až červená (pink to red)
 
opuncie (nopál) Opuntia cochenillifera obrázky na Googlu
bot: dá se pěstovat ve skleníku
NV: živná rostlina Dactylopius coccus (Coccus cacti), červce nopálového (obrázky na Googlu), ze kterého se získává karmínová

líčidlo americké Phytolacca americana obrázek na internetu další obrázky
bot: původem z Ameriky, pěstované, velmi častá je záměna za asijský druh líčidlo jedlé, Phytolacca esculenta, rozdíl je v plodech. Líčidlo americké má plod vzniklý srůstem 10 peckoviček, hrozny převislé, líčidlo jedlé má 8 volných peckoviček a hrozny vzpřímené. Oba druhy občas zplaňují. O tom, že oba druhy jsou často zaměňované svědčí i výsledky vyhledávání na Googlu, na zadané heslo Phytolacca americana se jako výsledek objeví obrázky obou druhů, naštěstí jsou dobře poznatelné podle výše uvedených znaků. 
NV: plody, červená až fialová

chmerek vytrvalý Scleranthus perennis
bot: N-Pa, skály, suché stráně, vyžaduje mělké a nevápenné půdy, dosti hojně, myslím, že ten červec by se dal pěstovat a určitě to časem zkusím, podle nějakého obrázku z wikipedie sice areál tohoto druhu zasahuje jen do severních Čech, ale stejně si myslím, že by to šlo
výskyt: acidofilní vegetace efemér a sukulentů T6.1
net: živná rostlina červce (perlovce) Porphyropora polonica obrázky na Googlu
 
průtržník lysý Herniaria glabra
bot: N-Po, suchá štěrkovitá a písčitá místa, nevápenné mělké půdy, hojně až roztroušeně
net: živná rostlina červce (perlovce) Porphyropora polonica obrázky na Googlu
 

 
Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.