Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
 • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
 • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
 • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
 • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
 • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
 • botanické inventarizace chráněných území, VKP
 • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 30. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Poznávačky * 4. Poznávačka z jarního kurzu
Mgr. Ivana Paukertová - Poznávačky - 08. 05. 2015 (5820 přečtení)

Další poznávačka z jarního kurzu. Autor fotografií Tomáš Javořík.Aegopodium podagraria
A

 1. pastinák setý Pastinaca sativa
 2. krvavec menší Sanguisorba minor
 3. tužebník jilmový Filipendula ulmaria
 4. bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

 

 

Pastinaca sativa
B

 1. vlevo pastinák setý Pastinaca sativa, vpravo hluchavka nachová Lamium purpureum
 2. vlevo pastinák setý Pastinaca sativa, vpravo popenec břečťanovitý Glechoma hederacea
 3. vlevo bolševník obecný Heracleum sphondylium, vpravo hluchavka nachová Lamium purpureum
 4. vlevo bolševník obecný Heracleum sphondylium, vpravo popenec břečťanovitý Glechoma hederacea

 

 

Sanguisorba minor
C

 1. pastinák setý Pastinaca sativa
 2. krvavec menší Sanguisorba minor
 3. bolševník obecný Heracleum sphondylium
 4. bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

 

 

Heracleum sphondylium
D

 1. pastinák setý Pastinaca sativa
 2. krvavec menší Sanguisorba minor
 3. bolševník obecný Heracleum sphondylium
 4. bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

 

 

Hemerocallis fulva
E

 1. česnek medvědí Allium ursinum
 2. krvavec menší Sanguisorba minor
 3. denivka plavá Hemerocallis fulva
 4. kostival lékařský Symphytum officinale

 

 

Symphytum tuberosum
F

 1. česnek medvědí Allium ursinum
 2. krvavec menší Sanguisorba minor
 3. kostival hlíznatý Symphytum tuberosum
 4. kostival lékařský Symphytum officinale

 

 

Anthriscus sylvestris
G

 1. kerblík lesní Anthriscus sylvestris
 2. kuklík městský Geum urbanum
 3. kokoška pastuší tobolka Capsella bursa pastoris
 4. bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

 

 

Capsella bursa pastoris
H

 1. kerblík lesní Anthriscus sylvestris
 2. kuklík městský Geum urbanum
 3. kokoška pastuší tobolka Capsella bursa pastoris
 4. bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

 

 

Aegopodium podagraria
J

 1. kerblík lesní Anthriscus sylvestris
 2. kuklík městský Geum urbanum
 3. kokoška pastuší tobolka Capsella bursa pastoris
 4. bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

 

 

Ficaria verna
K

 1. orsej jarní Ficaria verna (Ranunculus verna)
 2. mokrýš střídavolistý Chrysosplenium alternifolium
 3. pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium
 4. mléč zelinný Sonchus oleraceus

 

 

Chrysosplenium alternifolium
L

 1. pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium
 2. orsej jarní Ficaria verna (Ranunculus verna)
 3. mokrýš střídavolistý Chrysosplenium alternifolium
 4. hluchavka nachová Lamium purpureum

 

 

Chrysosplenium alternifolium + Ficaria verna
M

 1. mokrýš střídavolistý Chrysosplenium alternifolium vlevo, orsej jarní Ficaria verna (Ranunculus verna) vpravo
 2. orsej jarní Ficaria verna (Ranunculus verna) vlevo, mokrýš střídavolistý Chrysosplenium alternifolium vpravo

 

 

Geum urbanum
N

 1. kerblík lesní Anthriscus sylvestris
 2. kuklík městský Geum urbanum
 3. kokoška pastuší tobolka Capsella bursa pastoris
 4. bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

 

 

Aegopodium podagraria + Chaerophyllum aromaticum
O

 1. bršlice kozí noha Aegopodium podagraria vlevo, krabilice zápašná Chaerophyllum aromaticum vpravo
 2. krabilice zápašná Chaerophyllum aromaticum vlevo, bršlice kozí noha Aegopodium podagraria vpravo

 

 

Acer negundo
P

 1. jasan ztepilý Fraxinus excelsior
 2. trnka obecná Prunus spinosa
 3. javor jasanolistý Acer negundo
 4. střemcha obecná Prunus padus (Padus racemosa)

 

 

Hylotelephium maximum agg.
R

 1. popenec břečťanovitý Glechoma hederacea
 2. orsej jarní Ficaria verna (Ranunculus verna)
 3. rozchodník větší Hylotelephium maximum
 4. tužebník jilmový Filipendula ulmaria

 

 

Pulmonaria officinalis agg.
S

 1. pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium
 2. mléč zelinný Sonchus oleraceus
 3. plicník lékařský Pulmonaria officinalis agg.
 4. hluchavka nachová Lamium purpureum

 

 

Cardamine impatiens
T

 1. česnáček lékařský Alliaria petiolata
 2. pelyněk pravý Artemisia absinthium
 3. vesnovka obecná Cardaria draba
 4. řeřišnice nedůtklivá Cardamine impatiens

 

 

Alliaria petiolata
U

 1. česnáček lékařský Alliaria petiolata
 2. pelyněk pravý Artemisia absinthium
 3. vesnovka obecná Cardaria draba
 4. řeřišnice nedůtklivá Cardamine impatiens

 

 

Cardaria draba
V

 1. česnáček lékařský Alliaria petiolata
 2. pelyněk pravý Artemisia absinthium
 3. vesnovka obecná Cardaria draba
 4. řeřišnice nedůtklivá Cardamine impatiens

 

 

Dentaria bulbifera
W

 1. kyčelnice cibulkonosná Dentaria bulbifera
 2. kyprej vrbice Lythrum salicaria
 3. svízel přítula Galium aparine
 4. šťavel kyselý Oxalis acetosella

 

 

Artemisia absinthium
X

 1. česnáček lékařský Alliaria petiolata
 2. pelyněk pravý Artemisia absinthium
 3. vesnovka obecná Cardaria draba
 4. řeřišnice nedůtklivá Cardamine impatiens

 

 

Campanula persicifolia
Y

 1. vesnovka obecná Cardaria draba
 2. řeřišnice nedůtklivá Cardamine impatiens
 3. hadinec obecný Echium vulgare
 4. zvonek broskvolistý Campanula persicifolia

 

 

Echium vulgare
Z

 1. vesnovka obecná Cardaria draba
 2. řeřišnice nedůtklivá Cardamine impatiens
 3. hadinec obecný Echium vulgare
 4. zvonek broskvolistý Campanula persicifolia

 

 

Typha latifolia
AA

 1. rákos obecný Phragmites australis
 2. krvavec menší Sanguisorba minor
 3. denivka plavá Hemerocallis fulva
 4. orobinec širolistý Typha latifola

 

 

Capsella bursa pastoris
BB

 1. kerblík lesní Anthriscus sylvestris
 2. kuklík městský Geum urbanum
 3. kokoška pastuší tobolka Capsella bursa pastoris
 4. bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

 

 

Heracleum sphondylium
CC

 1. pastinák setý Pastinaca sativa
 2. bolševník obecný Heracleum sphondylium
 3. tužebník jilmový Filipendula ulmaria
 4. bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

 

 

Stellaria media
DD

 1. kerblík lesní Anthriscus sylvestris
 2. kuklík městský Geum urbanum
 3. kokoška pastuší tobolka Capsella bursa pastoris
 4. ptačinec žabinec Stellaria media

 

 

Typha latifolia
EE

 1. rákos obecný Phragmites australis
 2. denivka plavá Hemerocallis fulva
 3. orobinec širolistý Typha latifola
 4. orsej jarní Ficaria verna (Ranunculus verna)

Správné odpovědi (nebo najeďte myší nad obrázek)


Související články:
Poznávačky, správné odpovědi (26.04.2015)
3. Poznávačka, květy (26.04.2015)
2. Poznávačka, celé rostliny (26.04.2015)
1. Poznávačka, listová (26.04.2015)
[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.