Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * L10.1 rašelinné březiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 10. 01. 2006 (6359 přečtení)

Krátký popis biotopuRozvolněné březiny s dominantní břízou pyřitou, dále s borovicí lesní, olší lepkavou a příměsí dalších listnatých dřevin. Pokryvnost stromového patra je okolo 50%, výška se pohybuje kolem 5 metrů. V keřovém patře najdeme zmlazující se dřeviny patra stromového a krušinu olšovou s vrbou ušatou, v jižních Čechách též tavolník vrbolistý. V bylinném patře převládá bezkolenec modrý, v degradovaných porostech se sníženou hladinou spodní vody také třtina šedavá. Zapojují se také druhy rašelinných borů a vrchovišť (vlochyně) a druhy horských smrčin (sedmikvítek evropský, žebrovice různolistá, třtina chloupkatá). Mechové patro bývá bohaté. Vyskytuje se na vlhkých rašelinných půdách v terénních sníženinách a po okrajích rašelinišť, jsou vázaány na mělké rašeliny o hloubce 10-20 cm se stagnující jarní vodou. V České republice tvoří rašelinné březiny spíše vývojová stadia než trvalá společenstva. Najdeme je roztroušeně  v oblastech s výskytem rašelinišť, hlavně v kolinním až submontánním stupni, hojněji na Třeboňsku, na Šumavě a v Pošumaví, na Dokesku, na Třebechovicku i jinde. Často jsou vyvinuty pouze jako fragmenty.

 

Pro návrat ke článku Biotopy ČR - lesy a křoviny použijte tlačítko Zpět vlevo dole.

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.