Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 07. 02. 2009 (10286 přečtení)

Fotografie lesního prameniště a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   R4.1, lesní prameniště bez tvorby pěnovců

Natura 2000:   -

Fytocenologie:   Cardaminion amarae Maas 1959, Petasition officinalis Sillinger 1933

 


 

R1.4 lesní prameniště
R1.4 lesní prameniště
Porost s převahou krabilice chlupaté S přesličkami a devětsilem
R1.4 lesní prameniště
R1.4 lesní prameniště
Detail bylinného patra Porost s převahou krabilice chlupaté

 

Prameniště s řídce zapojenou bylinnou nebo mechovobylinnou vegetací. V bylinném patře jsou nejčastěji ostřice a trávy, z dalších rostlin zejména řeřišnice hořká, mokrýše a devětsil bílý, někdy také přesličky. Prameniště jsou zastíněná, s měkkou vodou, na prosvětlených místech pokryvnost bylinného patra vzrůstá. Vyskytují se v celé ČR, hojněji  v horských a podhorských oblastech.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

válečka lesní Brachypodium sylvaticum
válečka lesní
 blatouch bahenní Caltha palustris
Caltha palustris, blatouch bahenní
Dg Dm řeřišnice hořká Cardamine amara
řeřišnice hořká
Dg Dm ostřice řídkoklasá Carex remota
ostřice řídkoklasá
Dg Dm mokrýš střídavolistý Chrysosplenium alternifolium
mokrýš střídavolistý
čarovník alpský Circaea alpina
čarovník horský
škarda bahenní Crepis palusosa
Crepis paludosa, škarda bahenní
přeslička rolní Equisetum arvense
přeslička rolní
Dm přeslička lesní Equisetum sylvaticum
přeslička lesní
Dm sadec konopáč Eupatorium cannabinum
sadec konopáč
kostřava obrovská Festuca gigantea
kostřava obrovská
Dm netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá
 mléčka zední Mycelis muralis
mléčka zední
 Dg Dm devětsil bílý Petasites albus 
devětsil bílý
Dg. čistec lesní Stachys sylvatica
čistec lesní
 rozrazil potoční Veronica beccabunga
rozrazil potoční
 Dg Dm rozrazil horský Veronica montana
rozrazil horský

Dm ostřice převislá Carex pendula

obrázky

ostřice lesní Carex sylvatica

obrázky

Dg Dm mokrýš vsřícnolistý Chrysosplenium oppositifolium

obrázky

Dm přeslička největší Equisetum telmateia

obrázky

zblochan hajní Glyceria nemoralis

obrázky

 pomněnka hajní Myosotis nemorosa

obrázky

 tolije bahenní Parnassia palustris

obrázky

 šťovík krvavý Rumex sanguineus

obrázky

ptačinec mokřadní Stellaria uliginosa

obrázky

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.