Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * L 10.4 blatkové bory
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 10. 01. 2006 (6482 přečtení)

Krátký popis biotopu.Blatkové bory tvoří poslední stadium vývoje vrchovišť ve středních polohách. Převládá borovice blatka, příměs tvoří borovice lesní, smrk ztepilý a hybrid blatky a borovice lesní, méně bříza pýřitá.  Výška stromového patra bývá okolo 8-10 metrů, zapojení stromového patra kolísá od jednotlivých stromů až po zapojené porosty. Bylinné patro mívá nižší pokryvnost, převládají keříčky - rojovník bahenní, borůvka, brusinka, vlochyně. Na vlhčích místech přistupuje suchopýr pochvatý. Mechové patro tvoří rašeliníky, méně jiné mechorosty. Rašeliniště konvexního tvaru s hladinou vody blízko pod povrchem. Biotop je citlivý na změny vodního režimu, řada porostů byla silně ovlivněna člověkem. Rozlišují se tři stadia, podle výšky hladiny podzemní vody: stadium se suchopýrem pochvatým, stadium s převahou rojovníku bahenního a stadium s borůvkou. Zpravidla navazují na L 10.2, L9.2 nebo R3.1. Blatkové bory se vyskytují v Třeboňské pánvi, v nižších partiích Šumavy,  v Českém lese, Slavkovském lese, Žďárských vrších a v Hruhém Jeseníku.

 

Pro návrat ke článku Biotopy ČR - lesy a křoviny použijte tlačítko Zpět vlevo dole.

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.