Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Počet zobrazených článků: 8 (z celkem 8 nalezených)

Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (25322 přečtení)

Průvodce informuje investory o celém průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA - Environmental Impact Assessment). Jsou zde povinnosti, vyplývající ze zákona 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podrobně rozebrány jsou jednotlivé kroky celého procesu posouzení.


Celý článek...   Vytisknout článek

Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (14133 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. nemá na stanovisko orgánu ochrany přírody vliv.


Celý článek...   Vytisknout článek

Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Oznámení
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (9614 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. zavádí významné změny zjišťovacího řízení. Usiluje-li oznamovatel o negativní závěr zjišťovacího řízení, je potřeba již do oznámení pečlivě a odborně zapracovat všechny podmínky a opatření vztahující se k průběhu a způsobu provádění záměru. Více v článku.


Celý článek...   Vytisknout článek

Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Zjišťovací řízení
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (9967 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. zavádí významné změny zjišťovacího řízení. Usiluje-li oznamovatel o negativní závěr zjišťovacího řízení, je potřeba již do oznámení pečlivě a odborně zapracovat všechny podmínky a opatření vztahující se k průběhu a způsobu provádění záměru. Více v článku.


Celý článek...   Vytisknout článek

Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Dokumentace
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (9062 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. mění v příloze č. 4 (Náležitosti dokumentace) jen několik formulací.


Celý článek...   Vytisknout článek

Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Veřejné projednání
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (8454 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. nemění na § 17 (veřejné projednání) nic.


Celý článek...   Vytisknout článek

Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Závazné stanovisko §9a
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (12072 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. ruší celý § 10 Stanovisko a místo něj zavádí nový § 9a Závazné stanovisko. Novela dále definuje "navazující řízení" § 9b a přidává § 9c, 9d a 9e. Změny novelou podrobněji v článku.


Celý článek...   Vytisknout článek

Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Posudek
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (8254 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. mění v § 9 (Posudek) jen několik formulací.


Celý článek...   Vytisknout článekJména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.