Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 23 nalezených)

| 1-15 | 16-23 |
Zákony * Přehled všech článků s citacemi zákonů na této stránce
Mgr. Ivana Paukertová - Zákony - 31. 08. 2009

Seznam všech článků, zařazených v rubrice Biologické hodnocení, Naturové posouzení - zákony.

Znění některých paragrafů zákonů 100/2001 Sb. a 114/1992 Sb. na této stránce:

§  Zákon 100/2001 Sb.  č.  Přílohy k zákonu 100/2001 Sb.
§ 6   Oznámení změny novelou 39/2015  č.1 kat. I.  Záměry vždy podléhající posuzování změny novelou 39/2015
§ 7  Zjišťovací řízení změny novelou 39/2015  č.1 kat. II.  Záměry vyžadující zjišťovací řízení změny novelou 39/2015
§ 8  Dokumentace změny novelou 39/2015  č. 3  Náležitosti oznámení změny novelou 39/2015
§ 9  Posudek změny novelou 39/2015  č. 3a  Náležitosti oznámení podlimitního záměru změny novelou 39/2015
§ 9a  Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní  prostředí nový paragraf novelou 39/2015   č. 4  Náležitosti dokumentace změny novelou 39/2015
§ 9b  Navazující řízení nový paragraf novelou 39/2015    
§ 9c (připomínky)  nový paragraf novelou 39/2015    
§ 9d (žaloby)  nový paragraf novelou 39/2015    
§ 9e  Náležitosti podporující podpisové listiny nový paragraf novelou 39/2015    
§ 10  Stanovisko paragraf zrušen novelou 39/2015    
§ 15  Předběžné projednání   §  Zákon 114/1992 Sb.
§ 17

 Veřejné projednání

 §§ 45h a 45 i

 Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

§ 18  Náklady spojené s posuzováním vlivů
na životní prostředí
změny novelou 39/2015
 § 67  Biologické hodnocení

Informační e-mail Vytisknout článek

Zákony * Zákon 39/2015 Sb. (novela zákona EIA) - změny a jejich důsledky pro investory
Mgr. Ivana Paukertová - Zákony - 26. 03. 2015 (20766 přečtení)

Novela zákona 100/2001 Sb. (novela EIA) přináší významné změny nejenom v právní úpravě procesu EIA, ale také výrazně zasahuje do vlastních povolovacích procesů, které na proces EIA navazují. V tomto článku uvádím přehled nejdůležitějších změn z hlediska oznamovatele.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Zákony * Závazné stanovisko k ověření změn záměru (§9a, odst. 4 a 5)
Mgr. Ivana Paukertová - Zákony - 18. 03. 2015 (14139 přečtení)

Toto stanovisko bylo zavedeno novelou 39/2015 Sb. (novela EIA).  Je upraveno novým paragrafem -  § 9a v odstavcích 4) a 5). V novele je definováno jako závazné stanovisko k ověření změn záměru, označuje se také jako verifikační závazné stanovisko EIA, ověřovací závazné stanovisko nebo coherence stamp.

Co to znamená pro investora (=oznamovatele)? Jedná se o novou povinnost, kterou zavádí novela zákona o posuzování vlivů. Ve stručnosti se jedná o to, aby bylo posouzeno, jestli záměr není výrazně odlišný od dokumentace EIA.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Zákony * § 9a Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
Mgr. Ivana Paukertová - Zákony - 18. 03. 2015 (11044 přečtení)

Znění nového paragrafu zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů, který platí místo novelou zrušeného § 10.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Zákony * § 9b Navazující řízení
Mgr. Ivana Paukertová - Zákony - 18. 03. 2015 (10759 přečtení)

Znění nového paragrafu zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Zákony * 9c (připomínky)
Mgr. Ivana Paukertová - Zákony - 18. 03. 2015 (9649 přečtení)

Znění nového paragrafu zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Zákony * §9d (žaloby)
Mgr. Ivana Paukertová - Zákony - 18. 03. 2015 (9915 přečtení)

Znění nového paragrafu zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů.


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Zákony * Záměry vyžadující zjišťovací řízení
citace zákona - Zákony - 22. 08. 2009 (13039 přečtení)

Záměry vyžadující zjišťovací řízení jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v kategorii II. U těchto záměrů proto vždy musí proběhnout zjišťovací řízení,  které stanoví, zda záměr podléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona.

Změny novelou 39/2015 červeně.


Celý článek...   Vytisknout článek

Zákony * Záměry vždy podléhající posuzování vlivů na životní prostředí
citace zákona - Zákony - 21. 08. 2009 (12696 přečtení)

Záměry vždy podléhající posuzování vlivů na životní prostředí jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v kategorii I v platném znění. U těchto záměrů musí vždy proběhnout celý proces posouzení - EIA.

Změny novelou 39/2015 červeně.


Celý článek...   Vytisknout článek

Zákony * Zjišťovací řízení § 7 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
citace zákona - Zákony - 10. 08. 2009 (19254 přečtení)

Zjišťovací řízení. Přesné znění § 7 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Změny novelou 39/2015 červeně.


Celý článek...   Vytisknout článek

Zákony * Náležitosti dokumentace
citace zákona - Zákony - 18. 04. 2009 (8537 přečtení)

Příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Změny novelou 39/2015 červeně.


Celý článek...   Vytisknout článek

Zákony * Náležitosti oznámení
citace zákona - Zákony - 18. 04. 2009 (9036 přečtení)

Příloha č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Změny novelou 39/2015 červeně.


Celý článek...   Vytisknout článek

Zákony * Biologické hodnocení (§ 67 zákona a § 18 prováděcí vyhlášky)
citace zákona - Zákony - 16. 08. 2007 (25285 přečtení)

Náležitosti biologického hodnocení podle zákona.


Celý článek...   Vytisknout článek

Zákony * Zákon a CHKO
citace zákona - Zákony - 03. 01. 2010 (9137 přečtení)

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a chráněné krajinné oblasti (CHKO).


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Zákony * Náležitosti oznámení podlimitního záměru
citace zákona - Zákony - 23. 08. 2009 (14406 přečtení)

Příloha č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Podlimitní záměr je takový záměr, který není zařazen v příloze č. 1 ani v kategorii č. I (záměry vždy podléhající posouzení) ani v kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení.

Změny novelou 39/2015 červeně.


Celý článek...   Vytisknout článek

| 1-15 | 16-23 |


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.