Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Počet zobrazených článků: 5 (z celkem 5 nalezených)

FAQ - často kladené otázky * Budu potřebovat biologické hodnocení?
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 02. 09. 2009 (10426 přečtení)

Otázka: Jak zjistím, jestli budu potřebovat biologické hodnocení?


Celý článek...   Vytisknout článek

FAQ - často kladené otázky * Jaké bude stanovisko orgánu ochrany přírody?
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 28. 08. 2009 (9884 přečtení)

Otázka: Mohu nějak předběžně zjistit, jaké bude stanovisko orgánu ochrany přírody?


Celý článek...   Vytisknout článek

FAQ - často kladené otázky * Stanovisko: nelze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 16. 08. 2009 (9040 přečtení)

Otázka: Dostal jsem stanovisko orgánu ochrany přírody, že nelze vyloučit významný vliv mého záměru na evropsky významnou lokalitu (EVL) a ptačí oblast (PO) soustavy Natura 2000. Vzhledem k výše uvedenému závěru musí být hodnocený záměr předmětem posouzení důsledků své realizace na dané území soustavy Natura 2000. Co mám dělat?


Celý článek...   Vytisknout článek

FAQ - často kladené otázky * Zkratky používané při posuzování vlivů na životní prostředí
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 14. 08. 2009 (11004 přečtení)

Otázka: Co znamená PUPFL, EVL, OOP ?


Celý článek...   Vytisknout článek

FAQ - často kladené otázky * Časový průběh procesu EIA
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 17. 04. 2009 (14069 přečtení)

Otázka: Jak dlouho trvá proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí - EIA?

 


Celý článek...   Vytisknout článekJména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.