Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 04. 06. 2023  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Počet zobrazených článků: 48 (z celkem 48 nalezených)

Název článkuDatum vydáníAutorTéma
Přehled všech článků o biotopech na této stránce 31.08.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? 20.07.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice 13.02.2008 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy České republiky 11.02.2008 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy ČR - lesy a křoviny 25.04.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky 29.01.2008 Mgr. Ivana Paukertová Luční biotopy (biotopy řady T)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) 15.06.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny 10.04.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy 05.04.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy 30.03.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 25.03.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku 20.03.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny 15.03.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek 10.03.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy 05.03.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny 25.02.2009 Mgr. Ivana Paukertová Keřové biotopy (biotopy řady K)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 19.02.2009 Mgr. Ivana Paukertová Keřové biotopy (biotopy řady K)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny 15.02.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny 13.02.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců 07.02.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy 29.01.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada 26.01.2008 Mgr. Ivana Paukertová Luční biotopy (biotopy řady T)
Biotopy - L4, suťové lesy 08.10.2007 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny 22.08.2007 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky 22.08.2007 Mgr. Ivana Paukertová Luční biotopy (biotopy řady T)
Biotopy - L7.2 vlhké acidofilní doubravy 07.03.2007 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek 22.02.2007 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny 19.02.2007 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny 19.02.2007 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L 10.4 blatkové bory 10.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L10.3 suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 10.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L10.2 rašelinné brusnicové bory 10.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L10.1 rašelinné březiny 10.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L9.3 horské papratkové smrčiny 09.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny 09.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L8.3 perialpidské hadcové bory 08.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L8.2 lesostepní bory 08.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L8.1 boreokontinentální bory 08.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L7.4 acidofilní doubravy na písku 07.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L6.2 panonské teplomilné doubravy na spraši 06.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
Biotopy - L6.1 perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 06.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L5.4 - acidofilní bučiny 04.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L5.3 - vápnomilné bučiny 04.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L2.1 - horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 02.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
L1 mokřadní olšiny 02.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Biotopy, Natura 2000
K2.1 vrbové křoviny podél vodních toků 01.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Keřové biotopy (biotopy řady K)
K2.2 vrbové křoviny štěrkových náplavů 01.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Keřové biotopy (biotopy řady K)
K1 mokřadní vrbiny 01.01.2006 Mgr. Ivana Paukertová Keřové biotopy (biotopy řady K)


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.