Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 04. 07. 2022  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Počet zobrazených článků: 23 (z celkem 23 nalezených)

Název článkuDatum vydáníAutorTéma
Přehled všech článků s citacemi zákonů na této stránce 31.08.2009 Mgr. Ivana Paukertová Zákony
Zákon 39/2015 Sb. (novela zákona EIA) - změny a jejich důsledky pro investory 26.03.2015 Mgr. Ivana Paukertová Zákony
Závazné stanovisko k ověření změn záměru (§9a, odst. 4 a 5) 18.03.2015 Mgr. Ivana Paukertová Zákony
§ 9a Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 18.03.2015 Mgr. Ivana Paukertová Zákony
§ 9b Navazující řízení 18.03.2015 Mgr. Ivana Paukertová Zákony
9c (připomínky) 18.03.2015 Mgr. Ivana Paukertová Zákony
§9d (žaloby) 18.03.2015 Mgr. Ivana Paukertová Zákony
Záměry vyžadující zjišťovací řízení 22.08.2009 citace zákona Zákony
Záměry vždy podléhající posuzování vlivů na životní prostředí 21.08.2009 citace zákona Zákony
Zjišťovací řízení § 7 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 10.08.2009 citace zákona Zákony
Náležitosti dokumentace 18.04.2009 citace zákona Zákony
Náležitosti oznámení 18.04.2009 citace zákona Zákony
Biologické hodnocení (§ 67 zákona a § 18 prováděcí vyhlášky) 16.08.2007 citace zákona Zákony
Zákon a CHKO 03.01.2010 citace zákona Zákony
Náležitosti oznámení podlimitního záměru 23.08.2009 citace zákona Zákony
Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí § 18 23.08.2009 citace zákona Zákony
Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 10.08.2009 citace zákona Zákony
Oznámení § 6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 10.08.2009 citace zákona Zákony
Dokumentace § 8 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 10.08.2009 citace zákona Zákony
Posudek § 9 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 10.08.2009 citace zákona Zákony
Veřejné projednání §17 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 10.08.2009 citace zákona Zákony
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí § 10 zákona 100/2001 Sb. 10.08.2009 citace zákona Zákony
Předběžné projednání 01.10.2008 citace zákona Zákony


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.