Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 04. 07. 2022  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Počet zobrazených článků: 14 (z celkem 14 nalezených)

Název článkuDatum vydáníAutorTéma
Zpracuji Naturové posouzení (posouzení podle § 45i) 29.08.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Zpracuji biologické hodnocení 29.08.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Jak se liší biologické hodnocení a Naturové posouzení (posouzení podle § 45i)? 08.08.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Posuzování vlivů na životní prostředí (procesy EIA, SEA) 12.09.2008 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Autorizace Naturové posouzení 22.10.2007 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Autorizace biologické hodnocení §67 22.10.2007 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Odborný názor na záměr "Konec světa" z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 20.12.2012 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Natura 2000 na stránkách států EU 28.08.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
EIA vtip 20.08.2009 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Doporučení autorizované osoby investorům 18.12.2008 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na EVL a PO 13.02.2008 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Metodika hodnocení významnosti vlivů při posouzení podle § 45i zákona 13.02.2008 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
Co je Natura 2000 16.08.2007 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA
PF 2011 28.12.2010 Mgr. Ivana Paukertová Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.





Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.