Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 04. 07. 2022  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Počet zobrazených článků: 10 (z celkem 10 nalezených)

Název článkuDatum vydáníAutorTéma
Aarhuská úmluva 13.10.2008 Mgr. Ivana Paukertová Mezinárodní úmluvy
Evropská úmluva o krajině 18.09.2008 Mgr. Ivana Paukertová Mezinárodní úmluvy
Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) 13.09.2008 Mgr. Ivana Paukertová Mezinárodní úmluvy
Bernská úmluva 21.08.2007 Mgr. Ivana Paukertová Mezinárodní úmluvy
Úmluva z Rio de Janeiro 21.08.2007 Mgr. Ivana Paukertová Mezinárodní úmluvy
Bonnská úmluva 21.08.2007 Mgr. Ivana Paukertová Mezinárodní úmluvy
Washingtonská úmluva 21.08.2007 Mgr. Ivana Paukertová Mezinárodní úmluvy
Pařížská úmluva 21.08.2007 Mgr. Ivana Paukertová Mezinárodní úmluvy
Ramsarská úmluva 21.08.2007 Mgr. Ivana Paukertová Mezinárodní úmluvy
Co je Agenda 21 a MA21 16.08.2007 Mgr. Ivana Paukertová Mezinárodní úmluvy


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.