Jedlé rostliny v Brně - parčík na Žerotínově náměstí

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Jedlé rostliny, Vydáno dne: 17. 06. 2016

Jedlé a léčivé rostliny uprostřed velkoměsta? I v malém parčíku, kde je polovina dlažby a betonu, který má na délku 60 metrů a přejdete ho za necelou minutu, roste 25 druhů jedlých a léčivých rostlin. Většina lidí je označí za plevele. Že je nepoznáte? Ukážu vám, které to jsou a kde přesně je najdete.

Aktualizace 1.7.2016
Aktualizace 1.8.2016Prohlídku začneme v jihovýchodním cípu. Číslo 1 označuje malý trojúhelník poskládaný z kostek (kočičích hlav), kde ve škvírách roste kokoška pastuší tobolka. Pod vysazenými pámelníky (2) roste v mulči několik mléčů zelinných, další kokošky a několik exemplářů merlíku smrdutého. Najdeme tam také několik trsů ječmene myšího. Číslo 3 je mladý tis, rostlina smrtelně jedovatá, léčivá a jedlá. Trávníky jsou označeny číslem 4, najdeme na nich sedmikrásku obecnou, rdesno ptačí a pampelišku smetánku. Pod mladým červeným jírovcem pleťovým roste v kruhu ptačinec prostřední (žabinec), číslo 5. Číslo 6 označuje jedovatý štědřenec odvislý a číslo 7 je samička jinanu dvoulaločného. Jako číslo 8 je označen mladý jasan ztepilý, pod ním roste opět ptačinec. Na trávníku (4) za druhým tisem (3) najdeme jitrocel větší, pumpavu rozpukovou, jetel plazivý a několik mladých turanek kanadských (dříve turan kanadský). Poblíž dvou kastlí na pojistky (9) roste mladý mák vlčí. Nyní přejdeme chodník, na druhé straně v trávníku (10) rostou opět sedmikrásky, pampelišky a přibývá jitrocel kopinatý. Na obou stranách telefonní budky je hodně pumpavy rozpukové (11) a vzadu za budkou rostou lopuchy (12). Pod vysazenou kalinou je v mulči velmi pěkný exemplář slézu přehlíženého (13). Na malém plácku uprostřed se stromy roste lípa velkolistá (14), pod ní mléče zelinné, hojně jitrocel větší, pampelišky a jeden mladý exemplář úhorníku mnohodílného. V úzkém cípu výsadeb naproti (15) roste žlutý šťavel růžkatý a opět několik merlíků smrdutých. U nohy lavičky (16) a pod červenolistou třešní rostou další slézy přehlížené. Kulatý záhon uprostřed (17) je nyní osázený malými begóniemi, vloni tam hojně rostla šrucha zelná a byla velmi bujná. Letos je jich tam zatím jen pár, největší měla před několika dny velikost asi 5 cm. Vloni tam byl i pěťour maloúborný, takže se tam letos dá očekávat také, ačkoliv jsem ho zatím nenašla. Zato hojně klíčí laskavce. Číslo 18 označuje strom svitel, 19 jsou linie zastřihávaných habrů na okraji a číslo 20 je místem výskytu jerlínu japonského.
Aktualizace 1.7.2016:
Svitel právě začíná kvést. Šruchy, pěťoury a laskavce z kruhového záhonu včera vypleli, takže si budete muset nějaký čas počkat, než se objeví znovu.
Aktualizace 1.8.2016
Svitel má plody. Opět pleli. Letos se neflákají, takže bohužel, šruchy ubývá. Pro zájemce o šruchu mám ale dobrou zprávu: Na pátém nástupišti hlavního nádraží jsou jí porosty, zejména v zadní části.

 

Číslo
na obrázku
Popis Druhy co tam rostou
1 v mezerách žulových kostek kokoška pastuší tobolka Capsella bursa pastoris
2 pod vysazenými pámelníky kokoška pastuší tobolka Capsella bursa pastoris
mléč zelinný Sonchus oleraceus
merlík smrdutý Chenopodium vulvaria
ječmen myší Hordeum murinum
3 označuje keře tisu tis Taxus
4 trávníky mezi výsadbami blíže ke kolejím sedmikráska obecná Bellis perennis
rdesno ptačí (truskavec)  Polygonum aviculare
pampeliška smetánka Taraxacum sect. Ruderalia
5 mladý jírovec jírovec pleťový Aesculus x carnea
ptačinec prostřední (žabinec) Stellaria media
6 štědřenec štědřenec odvislý Laburnum anagyroides
7 mladý jinan, samička jinan dvoulaločný Gingko biloba
8 mladý jasan jasan ztepilý Fraxinus excelsior
ptačinec prostřední (žabinec) Stellaria media
9 cíp trávníku u dvou kastlíků s pojistkama mák vlčí Papaver rhoeas
ječmen myší Hordeum murinum
10 trávníky na druhé straně jitrocel kopinatý Plantago lanceolata
sedmikráska obecná Bellis perennis
pampeliška smetánka Taraxacum sect. Ruderalia
11 po obou stranách telefonní budky pumpava rozpuková Erodium cicutarium
12 za telefonní budkou lopuch Arctium
13 pod kalinou (keř s tmavě zelenými svraskalými listy) sléz přehlížený Malva neglecta
14 lípa a pod ní lípa velkolistá Tilia platyphyllos
mléč zelinný Sonchus oleraceus
jitrocel větší Plantago major
pampeliška smetánka Taraxacum sect. Ruderalia
úhorník mnohodílný Descurainia sophia (jeden)
15 na úzkém pruhu zastíněného trávníku šťavel růžkatý Oxalis corniculata
merlík smrdutý Chenopodium vulvaria
16 za lavičkami a pod červenolistou třešní sléz přehlížený Malva neglecta
17 kruhový záhon s výsadbami, momentálně
jsou tam nasázené hybridní
begónie, kterým se říká voskovky
ptačinec prostřední (žabinec) Stellaria media
šrucha zelná Portulaca oleracea
laskavec Amaranthus
18 svitel svitel latnatý Koelreuteria paniculata
19 malé rantlíky ze stříhaných habrů habr obecný Carpinus betulus
20 jerlín jerlín japonský Sophora japonica

 

jedlé rostliny ve městě Brně

 

Jméno Kde Léčivé části Jedlé části Rizika

Použití

recepty

Obrázek

kokoška pastuší tobolka

Capsella bursa pastoris

1, 2,4 kvetoucí nať listy, květy, plody

velké předávkování
způsobí otravu,
vynechat v těhotenství

Neunerlei Kräutersuppe
kokoška pastuší tobolka

mléč zelinný

Sonchus oleraceus

2, 14 celá rostlina listy, kořen, stonek nejsou známá

jako špenát, saláty, polévky

Pansotti

Preboggion

mléč zelinný, květ

merlík smrdutý

Chenopodium vulvaria

2, 15 celá rostlina

listy a semena, vařené

musí se vařit (smrdí) vařené jako špenát
merlík smrdutý

ječmen myší

Hordeum murinum

2, 15 celá rostlina

semena - obilky

pravděpodobně
obsahuje lepek
jako jiné obilniny, piñole
ječmen myší

tis

Taxus

 

3 z izolovaných látek léky pouze červený zralý míšek bez semene kromě míšku bez semene
je smrtelně jedovatý,
jedovaté je i semeno
uprostřed míšku
jako ovoce
tis červený

sedmikráska obecná

Bellis perennis

4, 10 květ, někdy nať listy, květy, poupata nejsou známá

listy saláty, zelenina, poupata nakládaná

Lednový salát

Neunerlei Kräutersuppe

sedmikráska obecná (chudobka)

rdesno ptačí (truskavec) 

Polygonum aviculare

4, 10 kvetoucí nať listy, semena raději vařit semena jako pohanka (malá) nebo piñole, listy vařené jako špenát
rdesno ptačí (truskavec)

jírovec pleťový

Aesculus x carnea

4, 10, 14 asi podobně jako jeden z rodičů, jírovec maďal nouzově semena semena (kaštany)
obsahují saponiny,
bez úpravy toxická

nouzová potrava po odstranění saponinů

Prášek na mytí nádobí

jírovec pleťový

pampeliška "smetánka"

Taraxacum sect. Ruderalia

4, 10, 14 kořen, listy květy, listy, kořen při předávkování
nauzea, hořčiny přecházejí
do mateřského mléka,
z bílé šťávy
může být vyrážka

zelenina

Čipsy

Jam

pampeliška (smetanka) lékařská Taraxacum sect. Ruderalia

jitrocel větší

Plantago major

4,14 list, kořen, semena list, kořen, semena vysoké dávky
pokles tlaku,
průjem
semena přes noc nabobtnají jako chia, dají se použít stejné recepty, poměr vody 1:8
jitrocel větší

pumpava rozpuková

Erodium cicutarium

4, 10, 11 celá rostlina mladé listy, stonek, kořen nedoporučena těhotným
a kojícím
špenát, zelenina, sbírat před květem
pumpava rozpuková

jetel plazivý

Trifolium repens

4 květ, list květy, listy, kořen některé fenotypy obsahují
kyanogenní glykosidy,
jíme jenom sladké,
obsahuje kanavanin,
proto ne nadměrná množtsví
dlouhodobě
jako zelenina, saláty
jetel plazivý

turanka (turan) kanadská

Conyza canadensis

4, 10 kvetoucí nať semenáčky, listy, květy nedáváme malým dětem,
citliví jedinci
mohou dostat vyrážku,
těhotné a kojící
malá množství

jako ostré koření

Šruchový salát s turankou

turanka (turan) kanadská

ptačinec prostřední (žabinec)

Stellaria media

5, 8 kvetoucí nať nať, nejlépe nekvetoucí nedoporučuje se
v těhotenství
a při kojení

Májový salát

Lednový salát

Ptačincové recepty

ptačinec žabinec Stellaria media


štědřenec odvislý

Laburnum anagyroides

6 případné léčivé použití patří do rukou odborníka žádná celá rostlina obsahuje
toxiny, především lusky,
je známá i smrtelná otrava
po 23 luscích
dřevo podobné ebenu, používá se jako podnož
štědřenec odvislý (převislý), Laburnum anagyroides

jinan dvoulaločný

Ginkgo biloba

7 list vařená nebo pražená semena vařit, nejíst
při alergii na kešu,
dětem ne,
nadměrné množství
způsobí otravu

kaše, polévky

Pražená semena

jinan dvoulaločný

jasan ztepilý

Fraxinus excelsior

8 list větvičky bez listí citliví jedinci
mohou dostat vyrážku
větvičky se vaří na čaj
jasan ztepilý

mák vlčí

Papaver rhoeas

9 květy mladé listy před květem, semena starší listy obsahují
jisté množství alkaloidů,
otrava je spíše teoretická

semena jako mák setý, listy zelenina, špenát

Preboggion

Pansotti

mladá růžice máku vlčího

jitrocel kopinatý

Plantago lanceolata

10 list, semeno mladé listy, semena nejsou známá

semena jako j. větší, listy jako zelenina, starší jsou hořké a vláknité

Neunerlei Kräutersuppe

jitrocel kopinatý Plantago lanceolata

lopuch větší

Arctium lappa

12 kořen, málo listy listy, kořen, semena, stonek, řapíky nepoužívat v těhotenství,
možnost alergie
nejlepší je syrový oloupaný stonek, řapíky se spařují, mají připomínat artyčoky
lopuch větší Arctium lappa

sléz přehlížený

Malva neglecta

13, 16 květ, list nebo nať listy, květy, semena nesbírat listy
s oranžovými tečkami,
je to rez

listy i květy saláty, smoothie, zelenina

Polévka Balva

sléz přehlížený

lípa velkolistá

Tilia platyphyllos

14 květenství s listenem květ bez listenu, listy, plody staré květy mají
narkotické účinky

mladé listy saláty, starší mouka, plody kafe, květy ochucení sladkých jídel

Lipová čokoláda

lípa velkolistá

úhorník mnohodílný

Descurainia sophia

14 listy, květy, semena listy, semena nedoporučen dětem,
těhotným, kojícím
a při zánětech a vředech
trávící soustavy
listy jako zelenina, semena hořčice, semena mají 25-30% bílkovin
úhorník mnohodílný

šťavel růžkatý

Oxalis corniculata

15 nadzemní části listy, květy listy obsahují
kyselinu šťavelovou,
lidé s revma, oxalátovými
kameny, dnou
pouze malé množství

místo citrónu, saláty

Studená šťavelová polévka

šťavel růžkatý, Oxalis corniculata

šrucha zelná

Portulaca oleracea

17 listy, semena nať, semena nejsou známá

saláty, zelenina, obsahuje omega 3

Salát s turankou

Šrucha s majonézou

Vaječná tlačenka

šrucha zelná

pěťour maloúborný

Galinsoga parviflora

17 nadzemní části květy, listy, stonek pro těhotné nevhodný,
kojícím prospěšný

zelenina, dá se usušit

Ajiaco

pěťour maloúborný

laskavec

Amaranthus

17 listy, semena  listy, semena   listy se používají jako špenát, semena jsou známá jako amarant
laskavec ohnutý

svitel latnatý

Koelreuteria paniculata

18 květy (na oči) listy, semena nejsou známá

semena pražená, mladé výhonky a listy vařené


 

svitel latnatý

habr obecný

Carpinus betulus

19 větvičky v předjaří, listy  nejedlý   léčivá polévka podle abatyše Hildegardy při neschopnosti donosit plod
Carpinus betulus, habr obecný

jerlín japonský

Sophora japonica

20 poupata, oj. i plody a listy květy, mladé listy, škrob izolovaný ze semen opatrnost, obsahuje jisté množství cytisinu obsahuje rutin, mladé výhonky vařené, listy vařené s výměnou vody (hořké)
jerlín japonský, plody