Výhodné kombinace

Autor: ukázka z knihy <>, Téma: Ekologie, Vydáno dne: 28. 11. 2009

Mezi rostlinami existují vzájemné vztahy. Sousedství některých rostlin jiným prospívá. Určité rostliny vedle sebe rostou lépe a ve společnosti jiných prospívají hůře. V tomto článku je tabulka o vztazích běžně pěstovaných druhů zeleniny. Například mrkev chrání cibulové zeleniny proti květilce cibulové, cibule odhání od mrkve pochmurnatku mrkvovou i další jí podobný hmyz.výhodné kombinace 1.
výhodné kombinace 2.

Ukázka z knihy Arnošt Tabach: Biozahrada, zahrada bez chemie, ArtPress 1991, ISBN 80-900 730-1-8