Budu potřebovat biologické hodnocení?

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: FAQ - často kladené otázky, Vydáno dne: 02. 09. 2009

Otázka: Jak zjistím, jestli budu potřebovat biologické hodnocení?Odpověď:  Povinnost zpracovat biologické hodnocení ukládá příslušný úřad investorovi v písemném závěru zjišťovacého řízení.

Pokud chcete zjistit předem, zda je pravděpodobné, že vám příslušný úřad tuto povinnost uloží, zkuste využít předběžné projednání nebo svůj záměr prokonzultujte na krajském středisku Agentury ochrany přírody a krajiny.

Oslovíte-li mě, mohu provést analýzu vašeho záměru a odhadnout co bude příslušný úřad vyžadovat. Některé záměry jsou jednoznačně nestřetové, u některých záměrů se dá střet se zájmy ochrany přírody jednoznačně předpokládat. V takovém případě vám mohu nabídnout hlubší analýzu a optimalizaci vašeho záměru a navrhnout varianty s nejnižším negativním vlivem, případně varianty zcela bez negativního vlivu. Tato analýza je pro investora výhodná zejména v případě, že ještě nemá vypracovaný projekt svého záměru. Pokud totiž zpracuje projekt podle mých doporučení, nehrozí mu nebezpečí, že bude muset nechat projekt přepracovat.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi