EIA vtip

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 20. 08. 2009

 Tento vtip pochází z USA, stejně jako Environmental Impact Assessment.

 

Na počátku stvořil Bůh Nebe a Zemi.

Velmi rychle byl Bůh konfrontován s úředníky pro nedodržení standardního postupu procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Bohu bylo uděleno dočasné povolení pro projekt za podmínky že se zdrží veškerých dalších zásahů do stavby země až do té doby, než získá řádné stavební povolení.
Při slyšení byl Bůh otázán, proč začal s projektem země. Odpověděl, že prostě rád tvoří.
Pak Bůh řekl: Budiž Světlo!
Úředníci chtěli neprodleně vědět, jak bylo světlo vytvořeno. Co světelné znečištění? Zvýšení teploty? Ovlivnění mikroklimatu? Bůh vysvětlil, že světlo pochází z veliké ohnivé koule o vysoké teplotě. Bohu bylo uděleno dočasné povolení pro světlo za splnění těchto podmínek: ohnivá koule nebude produkovat žádný kouř ani emise, budou splněny všechny mezinárodně přijaté emisní protokoly, bude pravidelně probíhat kontrola dodržování všech platných požárních předpisů, dodatečně získá stavební povolení a z principu předběžné opatrnosti bude koule svítit jen polovinu času.
Bůh souhlasil a navrhl nazývat světlo Den a tmu Noc.
Úředníci odpověděli, že sématické problémy je nezajímají.
A Bůh řekl: Nechť země stvoří rostliny, rostliny plodí semena a ovocné stromy nesou ovoce.
Úřad pro zemědělství a ochranu životního prostředí souhlasil, ale jen za podmínky že bude používáno certifikované osivo lokální provenience.
Pak Bůh řekl: Nechť vody zplodí vodní stvoření a nechť ptáci létají nad zemí.
Úředníci zdůraznili, že budou požadovat souhlas Ministerstva vodních cest koordinovaný se souhlasem od Nebeské federace pro přírodu, Společnosti pro ochranu ptáků a s Národní agenturou pro létání.
Všechno bylo OK., dokud Bůh neprohlásil že chce svůj projekt dokončit za šest dní.
Úředníci pravili, že bude potřeba 8 měsíců k přezkoumání žádosti a zveřejnění, doplnění dokumentace, předložení variant bez negativního vlivu na životní prostředí, poté jednu vegetační sezónu na vypracování podrobného průzkumu, potom bude veřejné projednání a po vypořádání připomínek bude třeba dalších 37 dní na formulaci a zveřejnění stanoviska……

V tom okamžiku stvořil Bůh Peklo.