Stanovisko: nelze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: FAQ - často kladené otázky, Vydáno dne: 16. 08. 2009

Otázka: Dostal jsem stanovisko orgánu ochrany přírody, že nelze vyloučit významný vliv mého záměru na evropsky významnou lokalitu (EVL) a ptačí oblast (PO) soustavy Natura 2000. Vzhledem k výše uvedenému závěru musí být hodnocený záměr předmětem posouzení důsledků své realizace na dané území soustavy Natura 2000. Co mám dělat?Odpověď:  Potřebujete posouzení podle § 45i, tzv. Naturové posouzení, které posoudí vliv vašeho záměru na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000. Pokud chcete svůj záměr realizovat, je vaší povinností, vyplývající ze zákona 114/1992 Sb. takovéto posouzení nechat zpracovat a podat oznámení svého záměru. Naturové posouzení musí být vypracováno autorizovanou osobou - nyní se nacházíte na stránkách autorizované osoby s potřebným oprávněním, ráda nezávazně zodpovím veškeré vaše další dotazy týkající se vašeho záměru.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi