Biotopy ČR - lesy a křoviny

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 25. 04. 2009

Přehled křovin a lesních biotopů České republiky - biotopy řady K a L.  Podle interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).

Další fotografie biotopů najdete v galerii Biotopy na této stránce.

Za názvem biotopu je uvedeno číslo typu přírodního stanoviště soustavy Natura 2000, prioritní biotopy jsou označeny hvězdičkou.

 

 Kód biotopu a název  Kód Natura  Článek  Obrázek  Obrázek

 K Křoviny

 K1 Mokřadní vrbiny  -  krátký popis obrázek ČK
K1 mokřadní vrbiny
 K2 Vrbové křoviny podél vodních toků    
     K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů  -  krátký popis obrázek Slov.
     K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů  3240  krátký popis
 K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny  -  článek
K3 mezofilní křoviny
K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
 K4 Nízké xerofilní křoviny    článek
     K4A Porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)  40A0*  
K4A nízké křoviny
K4A nízké křoviny
     K4B Porosty s mandloní nízkou (Prunus tenella)  40A0*   obrázek Slov.
     K4C Porosty bez skalníků a bez mandloně  -  
K4C, nízké xerofilní křoviny
K4C nízké křoviny

 L Lesy

 L1 Mokřadní olšiny  -  krátký popis obrázky Slov.
 L2 Lužní lesy    
     L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)  91E0*  krátký popis obrázek Slov.
     L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy  91E0*  článek
L2.2 údolní luhy
L2.2 údolní jasanovo-olšové luhy
     L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek  91F0  článek
L2.3 tvrdé luhy
L2.3 tvrdé luhy
     L2.4 Měkké luhy nížinných řek  91E0* popis obrázek ČK
 L3 Dubohabřiny    
     L3.1 Hercynské dubohabřiny  9170  článek
L3.1 hercynské dubohabřiny
L3.1 hercynské dubohabřiny
     L3.2 Polonské dubohabřiny  9170  popis obrázek z Polska
     L3.3 Karpatské dubohabřiny  91G0* a 9170  článek
L3.3 - karpatská dubohabřina
L3.3, karpatské dubohabřiny
     L3.4 Panonské dubohabřiny  91G0*  popis
 L4 Suťové lesy  9180*  článek
L4, suťový les
L4, suťový les
 L5 Bučiny    
     L5.1 Květnaté bučiny  9130  článek
L5.1 květnaté bučiny
L5.1 květnaté bučiny
     L5.2 Horské klenové bučiny  9130  článek
L5.2 horské bučiny
     L5.3 Vápnomilné bučiny  9150  krátký popis obrázek Slov.
     L5.4 Acidofilní bučiny  9110  krátký popis obrázek Slov.
 L6 Teplomilné doubravy    
     L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy  91H0* krátký popis obrázky Slov.
     L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši  9110*  krátký popis
     L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku  9110*  článek
L6.3 doubravy na písku
L6.3 doubravy na písku
     L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy  9110*  článek
L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
L6.4 bazifilní doubravy
     L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy    článek
         L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa)  9110*  
         L6.5 B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté  -  
L6.5B acidofilní teplomilné doubravy
L6.5B acidofilní teplomilné doubravy
 L7 Acidofilní doubravy    
     L7.1 Suché acidofilní doubravy  -  článek
L7.1, suché acidofilní doubravy
L7.1, suché acidofilní doubravy
     L7.2 Vlhké acidofilní doubravy  9190  krátký popis obrázek Slov.
     L7.3 Subkontinentální borové doubravy  -  článek
subkontinentální borová doubrava
subkontinentální borová doubrava
     L7.4 Acidofilní doubravy na písku  -  krátký popis
 L8 Suché bory    
     L8.1 Boreokontinentální bory  -  krátký popis obrázek Slov.
     L8.2 Lesostepní bory  -  krátký popis
     L8.3 Perialpidské hadcové bory  -  krátký popis
 L9 Smrčiny    
     L9.1 Horské třtinové smrčiny  -  článek
L9.1 horské třtinové smrčiny
L9.1 horské smrčiny
     L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny    krátký popis
         L9.2A Rašelinné smrčiny  91D0*  
         L9.2B Podmáčené smrčiny  9410   obrázek Slov.
     L9.3 Horské papratkové smrčiny  9410  krátký popis obrázek Slov.
 L10 Rašelinné lesy    
     L10.1 Rašelinné březiny  91D0*  krátký popis obrázek Slov.
     L10.2 Rašelinné brusnicové bory  91D0*  krátký popis
     L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť  91D0*  krátký popis obrázek Slov.
     L10.4 Blatkové bory  91D0*  krátký popisDalší informace o biotopech (mapka rozšíření, statistiky, ohrožené druhy, syntaxony, popisy) najdete v Červené knize biotopů České republiky a na oficiálních stránkách AOPK pro biomonitoring.