Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 15. 06. 2009

Fotografie biotopu a v něm rostoucích rostlin. Další fotografie tohoto biotopu i dalších najdete v galerii Biotopy.Biotop:   S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)

Natura 2000:  
-
Fytocenologie:  Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann ex Oberdorfer 1957 (pro parte)                    Ribeso alpini-Rosetum pendulinae Sádlo 1661 ms.


 

S1.5
S1.5
Moravský kras, Bílá voda Moravský kras, Bílá voda

 

Křoviny složené z hustých, asi 1,5 m vysokých křovin, zejména s rybízem alpinským Ribes alpinum. Uplatňují se i další druhy keřů, někdy jsou přítomny i vyšší keře nebo menší stromy.  Porosty jsou různě rozsáhlé, od maloplošných až po několi tisíc metrů čtverečních. Křoviny s rybízem alpským osidlují strmé svahy, vrcholové skály, zazemněné droliny, skalní rozpady,  také se vyskytují v mozaice se suťovými lesy. Na stinných místech která jsou vlhčí převládají lesní druhy, na slunných svazích se zapojují druhy teplomilné. Podklad tvoří tvrdé horniny, kyselé i zásadité. Biotop je rozšířen roztroušeně po celé republice: v Českém středohoří, v Moravském krasu, na Šumavě a v údolích větších řek (mapka rozšíření je v Katalogu biotopů nebo v Červené knize biotopů, odkazy pod článkem).

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

 

líska obecná Corylus avellana

Corylus avellana, líska obecná

Dm skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus

skalník celokrajný
 

Dg Dm zimolez černý Lonicera nigra

obrázky 

 zimolez pýřitý Lonicera xylosteum

zimolez pýřitý
 

Dg Dm rybíz alpínský Ribes alpinum

rybíz alpinský
 

Dg Dm růže májová Rosa majalis

obrázek 

Dg Dm růže převislá Rosa pendulina

růže převislá
 

jeřáb muk Sorbus aria s.lat.

obrázky 

  osladič obecný Polypodium vulgare

osladič obecný

puchýřník křehký Cystopteris fragilis

puchýřník křehký
 

kapraď samec Dryopteris filix-mas

kapraď samec
 

 rozchodník velký Hylotelephium maximum

rozchodník velký

řeřišničník písečný Cardaminopsis arenosa

řeřišničník písečný


 

 

 

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).