Posuzování vlivů na životní prostředí (procesy EIA, SEA)

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 12. 09. 2008

Je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí dokumentace jsou biologické hodnocení a Naturové posouzení.Je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Předmětem posuzování jsou záměry a koncepce.
 
EIA (Environmental Impact Assessment) se zabývá hodnocením záměrů (Díl 2, §4 - §10 zákona).
 
Průběh procesu:
1. Oznámení (§6)
Investor je povinen předložit oznámení příslušnému úřadu.
2. Zjišťovací řízení (§7)
Na podkladě oznámení zahájí příslušný úřad zjišťovací řízení. Cílem je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace v případě záměrů z přílohy 1. kategorie I (záměry posuzované vždy). V případě ostatních záměrů je cílem také zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona 100/2001 Sb.
3. Dokumentace (§8)
Investor na základě závěru zjišťovacího řízení zajistí zpracování dokumentace.
4. Posudek (§9)
Příslušný úřad zajistí zpracování posudku.
5. Stanovisko (§10)
Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Jste investor? Nebo vás podrobně zajímá průběh celého procesu? Přečtěte si nového Průvodce investora!

 Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

 

SEA (Strategic Environmental Assessment) se zabývá hodnocením koncepcí (Díl 3, §10a - §10h zákona)
Proces posuzování probíhá podobně, má části Oznámení koncepce (§10c), Zjišťovací řízení (§10d), Návrh koncepce (§10f), Stanovisko k návrhu koncepce.(§10g).
Informační systém EIA (databáze záměrů) a Informační systém SEA (databáze koncepcí) je centrální pro celou ČR a všechny příslušné úřady zde zveřejňují povinně zveřejňované dokumenty tak, jak ukládá zákon. Informační systémy EIA/SEA vede CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) a jsou k dispozici i na stránkách Ministerstva životního prostředí (zde) Jsou zde k dohledání informace o právě probíhajících procesech i o záměrech uzavřených stanoviskem. Tyto informace jsou zveřejňovány i na úředních deskách, v místních periodikách a často i jinde na internetu. Součástí informačních systémů EIA/SEA je přehled držitelů autorizace ke zpracování dokumentací a posudků, přehled legislativy vztahující se k procesu posuzování včetně výkladů a další sdělení.
Legislativa EIA/SEA na stránkách Ministerstva životního prostředí (odkaz se otevře v novém okně).