Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na EVL a PO

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 13. 02. 2008


Praktický návod, jak postupovat v procesu posouzení tak, aby nebyly kladeny nadměrné nároky na oznamovatele záměrů či předkladatele koncepcí a zároveň byly naplněny všechny podmínky ochrany lokalit soustavy Natura 2000 vyplývající ze směrnic EU a zákonů ČR. Tento metodický pokyn Ministerstva životního prostředí najdete ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí 3/2006 (ročník 4, částka 2).