Metodika hodnocení významnosti vlivů při posouzení podle § 45i zákona

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 13. 02. 2008

V listopadu 2008 vyšla "Metodika hodnocení významnosti vlivů při posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění", která se zabývá postupem Naturového posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO). Ve formátu pdf je k dispozici ve Věstníku MŽP 11/2007.V listopadovém Věstníku MŽP vyšla "Metodika hodnocení významnosti vlivů při posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění", kterou ve spolupráci s odborem mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP vypracovali Mgr. Eva Chvojková a Mgr. Ondřej Volf. Věstník s metodikou je k dispozici na webu MŽP (Ministerstvo - Periodika - Věstník MŽP), odkaz na metodiku je i ze záložky Natura 2000.
Odkaz na Věstník MŽP 11/2007 (pdf).