Autorizace biologické hodnocení §67

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 22. 10. 2007

Kopie rozhodnutí MŽP.Autorizace pro biologické hodnocení podle §67

Autorizace pro biologické hodnocení podle §67 Autorizace pro biologické hodnocení podle §67


kopie rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení autorizace pro biologické hodnocení podle §67 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny