Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  
Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


FAQ - často kladené otázky * Budu potřebovat biologické hodnocení?
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 02. 09. 2009 (10530 přečtení)

Otázka: Jak zjistím, jestli budu potřebovat biologické hodnocení?


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Zpracuji Naturové posouzení (posouzení podle § 45i)
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 29. 08. 2009 (28375 přečtení)

Jednou z mých služeb je Naturové posouzení (posouzení podle § 45i). Povinnost provést Naturové posouzení ukládá orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 45i, kterým nevyloučí významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Zpracuji biologické hodnocení
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 29. 08. 2009 (22311 přečtení)

Jednou z mých služeb je biologické hodnocení. Povinnost provést biologické hodnocení ukládá příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení.


Celý článek...   Vytisknout článek

FAQ - často kladené otázky * Jaké bude stanovisko orgánu ochrany přírody?
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 28. 08. 2009 (9981 přečtení)

Otázka: Mohu nějak předběžně zjistit, jaké bude stanovisko orgánu ochrany přírody?


Celý článek...   Vytisknout článek

Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (25627 přečtení)

Průvodce informuje investory o celém průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA - Environmental Impact Assessment). Jsou zde povinnosti, vyplývající ze zákona 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podrobně rozebrány jsou jednotlivé kroky celého procesu posouzení.


Celý článek...   Vytisknout článek

Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (14253 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. nemá na stanovisko orgánu ochrany přírody vliv.


Celý článek...   Vytisknout článek

FAQ - často kladené otázky * Stanovisko: nelze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 16. 08. 2009 (9148 přečtení)

Otázka: Dostal jsem stanovisko orgánu ochrany přírody, že nelze vyloučit významný vliv mého záměru na evropsky významnou lokalitu (EVL) a ptačí oblast (PO) soustavy Natura 2000. Vzhledem k výše uvedenému závěru musí být hodnocený záměr předmětem posouzení důsledků své realizace na dané území soustavy Natura 2000. Co mám dělat?


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Jak se liší biologické hodnocení a Naturové posouzení (posouzení podle § 45i)?
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 08. 08. 2009 (9667 přečtení)

Oba posudky se zabývají hodnocením přírody. Zatímco biologické hodnocení se zabývá všemi částmi přírody, Naturové posouzení se vztahuje na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti  (PO) a hodnotí pouze předměty ochrany lokalit Natura 2000.


Celý článek...   Vytisknout článek

Zákony * Náležitosti dokumentace
citace zákona - Zákony - 18. 04. 2009 (8537 přečtení)

Příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Změny novelou 39/2015 červeně.


Celý článek...   Vytisknout článek

index | 10-18 | předchozí | následující | Celkem 161 článků


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.