Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* TermínyBiologické hodnocení

Zpracování biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny probíhá po celou vegetační sezónu, tak aby bylo možno zachytit výskyt všech druhů rostlin i živočichů na daném území. Proto je nejkratší doba k vypracování biologického hodnocení jedna vegetační sezóna, při zadání na jaře to může být sedm měsíců.
Ojediněle je možno zpracovat biologické hodnocení i dříve, pokud zpracovatelský tým území dobře zná a má k dispozici dostatek vlastních terénních údajů (tato možnost se týká zejména okolí Brna) anebo jsou k dispozici dostatečná a úplná terénní data, stará ne více než dva roky (například přírodovědný průzkum).

Posouzení podle §45i (Naturové posouzení)

V případě posouzení podle §45i většinou nebývá potřeba zkoumat lokalitu v terénu po celou vegetační sezónu, proto mohou být termíny zpracování kratší. Většinou se dá vypracovat posouzení podle §45i za jeden až několik měsíců, v některých speciálních případech může být potřebná doba delší.   

Ostatní práce

Podle dohody.
Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.