Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Posudek
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (8252 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. mění v § 9 (Posudek) jen několik formulací.Průvodce investora procesem EIA

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Závěrečné stanovisko

Časový průběh procesu EIA

  

Povinnosti investora: Investor je povinen na vlastní náklady poskytnout zpracovateli posudku podklady použité pro zpracování dokumentace i další údaje potřebné ke zpracování posudku. Dále je investor povinen posudek zaplatit.

Cíl: Zpracování a zveřejnění oponentního posudku, který zhodnotí úplnost a správnost uvedených údajů, vypořádá vyjádření a navrhne stanovisko.

Příslušný úřad: Příslušný úřad podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV).

Průběh: Příslušný úřad zajistí zpracování posudku autorizovanou osobou, jeho rozeslání a zveřejnění. Následně zorganizuje veřejné projednání.

Zákon: § 9 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, § 45i odstavec 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)

 


 

Přesné znění příslušných paragrafů: § 9 zákona 100/2001 Sb., § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

I na zpracování posudku se podílejí autorizované osoby, ty ale zajišťuje příslušný úřad, nikoliv investor. Autorizované osoby, které se podíleli na zpracování dokumentace se nesmí podílet ani dílčím způsobem na posudku.

Na doporučení zpracovatele posudku si může příslušný úřad vyžádat další doplnění dokumentace, případně zpracování dalších variant.

 

 Moje služby

-  zpracuji analýzu záměru z hlediska variant a navrhnu variantu/y optimální z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti i z hlediska investora

- jako osoba s autorizací podle § 45i zpracovávám příslušné části posudků

- jako osoba s autorizací podle § 67 zpracovávám příslušné části posudků

Napište mi

Váš dotaz

nebo pošlete předběžnou objednávku

Další krok Průvodce: 6. Veřejné projednání


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.